Даний розділ описує взаємовідносини автора і видання, що пов'язані зі створенням і використанням (публікацією, виданням і поширенням) творів науки, що відображать  результати наукових досліджень.

Права автора

Автору щодо його твору (статті) належать виключні права на використання твору.

Для оприлюднення твору (публікації та поширення) автор передає Міжнародному науковому журналу "Інтернаука". Серія: "Економічні науки" виняткові права на його використання, зберігаючи при цьому значні права за власним використанням і поширенням свого твору (статті).

Видання поважає і підтримує автора в його прагненні показати значимість своїх досліджень і донесенні їх результатів до наукової громадськості.

Автори передають авторські права виданню, але залишають за собою право на наступне:

  • використання своїх статей для особистих цілей, в рамках своєї організації і з метою наукового обміну, із зазначенням посилання на версію запису статті на сайті видавця;
  • патенти, товарні знаки і іншу інтелектуальну власність (включаючи первинні дані досліджень)
  • належне зазначення авторства і джерела щодо опублікованих робіт.

Права, що надаються Міжнародному науковому журналу "Інтернаука". Серія: "Економічні науки"

Автор надає Міжнародному науковому журналу "Інтернаука". Серія: "Економічні науки" такі права:

  • виключне право на публікацію, поширення статті та надання прав третій стороні, в тому числі, в комерційних цілях;
  • право на відтворення в будь-яких форматах і засобах масової інформації (включаючи електронні);
  • повноваження для захисту авторських прав в разі їх порушення третьою стороною.

Захист авторських прав

Виключне право на використання твору (статті) належить тільки автору або правовласнику (виданню) і, відповідно, будь-яке використання твору (статті) без їх згоди (за винятком використання в наукових, освітніх, культурних та інших цілях) є порушенням авторського права.

Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки" вживає всіх необхідних заходів для захисту авторських прав.

Ми рекомендуємо автору (-ам) своєчасно сповіщати редакцію, як правовласника, про всі виявлені випадки плагіату, шахрайства чи іншого серйозного порушення авторських прав.