Безымянныйукр

Crossref Sponsoring Member BadgeDOI (Digital Object Identifier) - міжнародний ​ стандарт (ISO 26324:2012) ідентифікації інформації, який присвоюється науковим публікаціям, таким як: наукові статті, збірники наукових статей, анотації конференцій, доповіді конференцій, рецензії на наукові статті, дисертації, заявки на гранти, патенти, звіти про наукову роботу, підручники, наукові посібники, монографії. Для наукового контенту DOI присвоюється реєстраційним агенством Crossref. Видавець може укласти прямий контракт з Crossref або з його спонсорською організацією. Більш детальна інформація про DOI представлена в статті (гіпер-посилання). 

Видавничий дім «Інтернаука» є  офіційним партнером Crossref  у Європі, який має статус Sponsoring Member (витяг з реєстру Sponsoring Member) й уповноважений у адміністративних, фінансових, білінгових, технічних питаннях представляти видавництва (видання)  у Міжнародній асоціації по зв’язкам видавництв (Publishers International Linking Association, Inc-PILA)-оператор Crossref

DOIОсобливої актуальності присвоєння DOI має для українських наукових журналів і авторів, які в них публікуються, після затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України (Наказ МОН № 32 від 15.01.2018). Так, згідно з п.6. даного Порядку присвоєння кожному опублікованого матеріалу міжнародного цифрового ідентифікатора DOI є обов'язковим. Також, DOI обов'язковий для видань, які входять в провідні наукометричні бази (Scopus, Web of Science).

Видавничий дім "Інтернаука" надає послуги з присвоєння індивідуального префікса DOI, який пожиттєво буде закріплений за вашим видавництвом (виданням, установою, ВНЗ) і внесення в реєстр Crossref, а також інформаційну підтримку при роботі в системі Crossref

Процедура співпраці:

Для початку співпраці необхідно оформити договір між організацією-здобувачем і Видавничим домом "Інтернаука", що описує умови співпраці і оплати. Його необхідно заповнити з вашого боку, підписати, поставити печатки і направити в Видавничий дім "Інтернаука" спочатку електронною поштою, а потім два оригінали звичайною поштою. На основі цього договору буде підготовлений рахунок. Після підписання договору організації-здобувачеві надається логін і пароль для реєстрації 10 тестових безкоштовних DOI в системі Crossref, після тестування здійснюється оплата і організація-здобувач вноситься до реєстру Crossref.

За договором організації-здобувача з Видавничим домом "Інтернаука" передбачені наступні оплати:

  • Оплата послуги з підключення Замовника до міжнародної системи бібліографічних посилань CrossRef. Сплачується одноразово, один раз на рік, разом з укладанням договору  або продовженням договору в розмірі 240 доларів США/6300,00 гривень, що є спеціальною ціновою пропозицією для видавництв України та країн Європи. Ціна може бути переглянута у бік зменшення після запиту вашої організації на e-mail Видавничого дому "Інтернаука": editor@inter-nauka.com
  • Оплата за реєстрацію Цифрових ідентифікаторів об'єктів в розмірі 1 долар США за DOI. Видавництво (видання, установа, ВНЗ) самостійно формує ідентифікатори і завантажує їх і метадані статей в систему Crossref. Оплата здійснюється щомісячно, за фактом присвоєння doi за даний місяць, протягом 7 календарних днів з моменту виставлення рахунку. Також, можливий варіант, коли розміткою статей і формуванням ідентифікаторів займаються співробітники ВД "Інтернаука". В такому випадку оплата за DOI буде складати 2 долара США. Оплата здійснюється у гривнях.

Префікс DOI і ідентифікатори належать Вашому видавництву (виданню). Після закінчення щорічного контракту, видання може укласти прямий контракт з Crossref, при цьому префікс та усі зареєстровані DOI будуть збережені.

Вимоги до матеріалів, яким присвоюється DOI:

  • Реєстровані дані повинні володіти URL сторінкою.
  • URL сторінка повинна бути доступна на довготривалій основі.
  • URL сторінка повинна бути оновлена в разі її зміни.

Для укладення договору і початку співпраці, необхідно надіслати запит з назвою видавця (видання) та контактну інформацію на e-mail: editor@inter-nauka.com c позначкою "Присвоєння DOI".

Телефони для довідок та консультацій:

+38 (044) 222-5889

+38 (067) 356-6667

+38 (095) 836-1311

ВАЖЛИВО: У зв'зку з масовою реєстрацією DOI науковими журналами з'явилося чимало шахраїв. Наголошуємо, що для наукового контенту DOI присвоюється реєстраційним агенством Crossref. Видавець може укласти прямий контракт з Crossref або з його спонсорською організацією. Префікс видавництва (видання, наукової установи, ВНЗ) має бути індивідуальним й закріплений за установою. 

Безымянныйукр

___________________________________________________________

Також, рекомендуємо почитати

Аутсорсинг видання наукових журналів