Facebook-публикация 940x788 пиксВСТУП

Представниками Видавничого дому "Інтернаука" у 2018 році було засновано Благодійну організацію "Благодійний фонд "Український фонд допомоги та розвитку" (БО "БФ "УКРФОНД") з метою фінансування наукових та освітніх проєктів.

В рамках фінансування освітнього проєкту у 2021 році Укрфонд визначив Грант на підтримку талановитої молоді для тих, хто  вступає на перший курс до Київського національного університету технологій та дизайну на освітню програму «Фінанси, банківська справа та страхування».

2. ОРГАНІЗАТОР ГРАНТУ

2.1. Організатором Гранту є Благодійна організація "Благодійний фонд "Український фонд допомоги та розвитку" (БО "БФ "УКРФОНД") (надалі – Організатор).

3. УЧАСНИКИ ГРАНТУ

3.1. Учасниками гранту можуть бути абітурієнти, які вступають на перший курс до Київського національного університету технологій та дизайну на освітню програму «Фінанси, банківська справа та страхування» і відповідають таким умовам (надалі – Учасник):

 • є громадянами України;
 • віком від 18 до 29 років на момент отримання гранту (після успішного завершення I-го семестру навчання станом на 01 лютого 2022 року).

3.2. Не визначаються Учасниками Гранту та не мають права брати участь у Гранті:

 • співробітники та представники Організатора Гранту , а також члени їхніх сімей (першого і другого ступенів спорідненості);
 • члени сімей членів журі (першого і другого ступенів спорідненості);
 • іноземці та особи без громадянства.

4. СТРОК ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ПРОГРАМИ:

4.1. Програма проводиться на всій території України, крім тимчасово окупованих територій (за винятком тимчасово-окупованої території Донецької та Луганської областей і АРК Крим).

4.2. Період проведення Програми: з 1.07.2021 р. по 01.02.2022 р. включно.

5. ПЕРЕМОЖЦІ ГРАНТУ

5.1. Організатор відзначить грантом на компенсацію оплати за навчання за перший семестр навчального року 2021-2022 переможця Гранту, який навчається за контрактом або відповідної суми, для такого Учасника, що буде навчатися за кошти Державного бюджету. Грант буде присуджено Переможцю, який відповідає критеріям, пройшов співбесіду із членами Журі та виконав всі умови цих Правил.

5.2. Прізвище Переможця публічно буде оголошено на офіційному веб-сайті Укрфонду 01.02.2022.

5.3. Оподаткування Гранту здійснюється відповідно до чинного законодавства України. Відповідальним за нарахування та сплату податків, пов’язаних із врученням Гранту, є Організатор.

5.4. ТОП-10 Фіналістів нагороджуються дипломами та цінними подарунками.

5.5. Додатково Журі має право відзначити дипломами і подарунками учасників за визначні успіхи на початку наукової кар’єри.

6. ПОДАННЯ ЗАЯВ НА УЧАСТЬ У ГРАНТІ

6.1. Для участі у Гранті потенційні Учасники мають подавати заяви за встановленою формою через онлайн-анкету (перейти) з 1 липня 2021 р. до 15 серпня 2021 р. включно.

6.2. Неповні або подані пізніше крайнього терміну заяви, а також заяви від Учасників, які не відповідають визначеним у цих Правилах вимогам, не будуть розглядатись.

6.3. Подаючи заяву, Учасник підтверджує, що ознайомився з Правилами та погоджується з їх умовами.

7.ПРОЦЕДУРА РОЗГЛЯДУ ЗАЯВ НА УЧАСТЬ У ГРАНТІ

7.1. Кожну заяву оцінюватиме незалежне Журі Гранту, до складу якого входять освітні експерти, запрошені Організатором до участі.

7.2. За результатами розгляду заяв Учасників, що відповідають вимогам цих Правил, Журі в термін не пізніше 15 січня 2022 року обирає до 10 Учасників, які, на думку Журі, найбільше відповідають меті Гранту, для участі у фінальних співбесідах, що відбудуться у січня 2022 року.

7.3. Учасникам, які були відібрані для участі у фінальних співбесідах, надсилається лист на електронну пошту, вказану в заявці на участь у Гранті, з інформацією про дату та місце проведення співбесід.

7.4. З Учасниками, які були відібрані відповідно до п. 7.2 цих Правил, члени журі проводять співбесіди з метою визначення Переможців, які здобудуть право на отримання Гранту.

7.5. Журі та Організатор Гранту спільно погоджують порядок визначення Фіналістів та  Переможців Гранту, включаючи час і форму проведення засідань, порядок і форму проведення голосування, тощо.

7.6. Усі рішення Журі Гранту є остаточними та не підлягають оскарженню.

7.7. До моменту офіційного оголошення переможців Гранту члени Журі та Організатор Гранту тримають імена Переможців в таємниці.

8. КРИТЕРІЇ ВІДБОРУ ПЕРЕМОЖЦІВ ГРАНТУ

8.1. Журі відбирає Переможця за такими критеріями:

 • значні успіхи у навчанні (більшість оцінок має бути більш ніж 90 балів).
 • видатні академічні досягнення (включно з кількістю, якістю публікацій у журналах, що індексуються в міжнародних наукометричних базах Scopus та/або Web of Science, участь та виступи на міжнародних наукових конференціях, симпозіумах, зібраннях, участь у міжнародному науковому співробітництві);
 • соціальна активність: активна участь у популяризації науки, волонтерських програмах тощо.

9. ОГОЛОШЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ

9.1. Рішення журі Гранту щодо визначення Переможця публічно буде оголошено на офіційній інтернет-сторінці Укрфонду 1 лютого 2022 року.

10. УМОВИ НАДАННЯ ГРАНТУ

10.1. Організатор оплачує Грант шляхом безготівкового переказу на банківський рахунок Переможця, який буде надано Переможцем протягом 10 робочих днів з моменту оголошення Переможця.

10.2. У разі ненадання Переможцем інформації щодо банківського рахунку, на який має бути сплачено кошти, або в разі надання неповної чи неточної інформації, Організатор звільняється від відповідальності за невиконання своїх зобов’язань.

Переможець протягом 10 робочих днів з моменту оголошення Переможця має надати копії таких документів для перерахування Гранту і нарахування та сплати податків, пов’язаних із врученням Гранту:

 • копію паспорта громадянина України (усіх сторінок, на яких є записи або відмітки);
 • копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер або документ, у якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків);
 • оригінал виписки з банківськими реквізитами для перерахування винагороди, яка міститиме номер банківського рахунку, назву банку, МФО банку.

Організатор може запросити додаткові документи, необхідні для виплати Гранту, про що додатково повідомить Переможця.

10.3. Переможець погоджується на фотографування та фільмування, а також на надання інтерв’ю медіа в рамках висвітлення Гранту і дає свою згоду на безоплатне використання фотографій, відеозаписів та інтерв’ю під час розповсюдження інформації про зазначений вище Грант в Україні й за кордоном.

10.8. Протягом року після нагородження Переможець погоджуються на виконання ролі Почесного послу Гранту  БО "БФ "УКРФОНД", що включатиме просування Гранту, фільмування, фотографування та надання інтерв’ю медіа, публікації в засобах масової інформації, соціальних мережах, веб-сайтах Інтернет, в тому числі біографій Переможців.

11. ЗБІР ТА ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

11.1. Організатор є власником персональних даних усіх Учасників, зібраних у рамках Гранту.

11.2. Кожен Учасник Гранту своєю участю в Гранті підтверджує, що він дає згоду Організатору на збір, обробку, розповсюдження та/або передачу, в тому числі за межі України, власних персональних даних, зазначених у цих Правилах, на умовах, передбачених Законом України «Про захист персональних даних». Усі дані, надані Учасниками, оброблятимуть суто з метою реалізації Гранту, в тому числі висвітлення Гранту в засобах масової інформації, як під час проведення Гранту, так і після її завершення, для цілей аудиту та виконання вимог законодавства України, в тому числі податкового.

11.3. Учасники мають право на доступ до своїх персональних даних, внесення змін до персональних даних та їх вилучення шляхом подання відповідної письмової вимоги Організатору.

11.4. Персональні дані Учасників зберігаються та обробляються Організатором до моменту направлення письмової вимоги Учасника щодо їх видалення, якщо інше не встановлено законодавством України.

11.5. У разі отримання від Учасників письмової вимоги щодо видалення персональних даних, чи відкликання згоди на збір та обробку персональних даних, такий Учасник не допускається до подальшої участі у Гранті та/або до отримання Гранту.

11.6. Обробка персональних даних включає в себе збір персональних даних під час подання Учасником онлайн заяви. Організатор забезпечує захист персональних даних, наданих кожним Учасником, від незаконної обробки та незаконного доступу відповідно до чинного законодавства України.

Організатор має право передавати персональні дані учасників третім особам з метою виконання умов цих Правил і з метою організації та здійснення діяльності, пов’язаної з Грантом. Учасники погоджуються з тим, що Організатор не зобов’язаний повідомляти Учасників про таких третіх осіб, у тому числі за межами території України, за умови дотримання норм чинного законодавства.

 

12. КОНТАКТНІ ОСОБИ ДЛЯ КОМЕНТАРІВ ТА ЗАУВАЖЕНЬ:

Коваленко Дмитро Іванович-координатор Гранту

+38(067) 401-8435

kf@knutd.com.ua

Золковер Андрій Олександрович-організатор Гранту

+38(067)333-4556