Мультидисциплінарний Міжнародний науковий журнал "Інтернаука"

 

Перейти

Фаховий Міжнародний науковий журнал  "Інтернаука"

Серія: "Юридичні науки"

Перейти

 

 

 

Фаховий Міжнародний науковий журнал "Інтернаука"

Серія: "Економічні науки"

Перейти

Електронне наукове видання

"Публічне адміністрування та національна безпека"

Перейти

 
Переваги публікації в журналах Видавничого дому "Інтернаука"

1 Журнали офіційно зареєстровані.

2 Журналам присвоєно ISSN (print) і ISSN (online).

3 Журнали індексуються в наукометричних базах.

4 В журналах представлена міжнародна редакційна колегія.

5 Після оплати статті розміщуються на  веб-сайті протягом 7 робочих днів.

6 Всім випускам журналів присвоюється цифровий ідентифікатор DOI.

7 Цифровий ідентифікатор DOI, за бажанням автора, може бути присвоєно його статті.