Мультидисциплінарний Міжнародний науковий журнал "Інтернаука"

Перейти

Міжнародний електронний науковий журнал "Наука Онлайн"

Перейти

Фаховий Міжнародний науковий журнал "Інтернаука"

Серія: "Економічні науки"

Перейти

Фаховий Міжнародний науковий журнал  "Інтернаука"

Серія: "Юридичні науки"

Перейти

Електронне наукове видання

"Публічне адміністрування та національна безпека"

Перейти

Електронне наукове видання

"Сучасні технології та інженерія"

 

Перейти

Переваги публікації в журналах Видавничого дому "Інтернаука"

1 Журнали офіційно зареєстровані.

2 Журналам присвоєно ISSN (print) і ISSN (online).

3 Журнали індексуються в провідних наукометричних базах.

4 В журналах представлена міжнародна редакційна колегія.

5 Після оплати статті розміщуються на  веб-сайті протягом 7 робочих днів.

6 У авторів є можливість ТЕРМІНОВО опублікувати статтю протягом 48-ми годин

7 Всі статті проходять рецензування.

8 Всім випускам журналів присвоюється цифровий ідентифікатор DOI.

9 Цифровий ідентифікатор DOI, за бажанням автора, може бути присвоєно його статті.