Видавничий дім "Інтернаука" (м.Київ, Україна) - спеціалізується на випуску наукових журналів, монографій і навчальних посібників. Організовує міжнародні наукові конференції.

Журнали Видавничого дому "Інтернаука" включені до провідних світових наукометричних баз і поширюються по провідних світових бібліотеках та університетах; проводять редакційну політику, згідно з принципами Європейської асоціації наукових редакторів (Великобританія).

На сайті Видавничого дому "Інтернаука" впроваджена інноваційна система обліку і пошуку статей. Для кожного учасника журналу створюється окрема сторінка, де відображаються всі його публікації в журналах видавничого дому "Інтернаука", а також тези конференцій, які проводить Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Це сприяє максимізації індексування статей в пошукових базах.