Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки" є офіційно зареєстрованим, тривалим, рецензованим науковим виданням з відкритим доступом (Свідоцтво про реєстрацію: Серія КВ №22443-12343Р). Журнал входить до Переліку наукових фахових видань з економічних наук, на підставі Наказу Міністерства освіти та науки України № 693 від 10.05.2017.
 
В поточний ІІ-ий номер журналу статті приймаються до 15 лютого 2018 року
Розсилка Pdf версії: до 15 березня 2018 року
Розсилка друкованих збірників: до 25 березня 2018 року

Подати статтю можливо:

по електронній пошті: editor@inter-nauka.com
з прикріпленим файлом статті і анкетою автора​ (скачати)
або через:

 

Журнал виходить щомісячно. Видання включено Міжнародним центром періодичних видань (ISSN International Centre, Paris, France) до міжнародного реєстру періодичних засобів масової інформації з числовим кодом міжнародної ідентифікації:  ISSN 2520-2294. Після підтвердження про прийом статей, усі матеріали розміщуються на офіційному веб-сайті журналу протягом 7-ми робочих днів (також, можлива термінова публікація статей на офіційному веб-сайті протягом 48 годин). Це дозволяє подати звіт в науковий відділ про наявність публікації до виходу pdf-версії і друкованого збірника (автор може використовувати посилання, як підтвердження публікації статті і вказувати її в списку літератури).  

Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки" включений в провідні світові наукометричні бази та розповсюджується у провідних світових бібліотеках та університетах; проводить редакційну політику, згідно з принципами Європейської асоціації наукових редакторів (Великобританія).                                              

Розділи журналу
Економічна теорія та історія економічної думки Економіка і управління підприємствами Бухгалтерський облік, аналіз і аудит

 

Світове господарство і міжнародні економічні відносини

Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка Маркетинг
Економіка та управління національним господарством Економіка природокористування і охорони навколишнього середовища Статистика
Проблеми національної економіки Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці
Економіка регіонального розвитку Гроші, фінанси і кредит Інше

 

Випускам Міжнародного наукового журналу "Інтернаука". Серія: "Економічні науки" присвоюється ідентифікатор цифрового об'єкта DOI. За бажанням автора, ідентифікатор цифрового об'єкта DOI може бути присвоєно статті автора (детальніше про DOI).

Мови журналу: російська, українська, англійська.

Графік виходу журналу
Прийом статей в журнал Щоденно
Публікація статей на офіційному сайті Видавничого дому "Інтернаука" Протягом 7-ми робочих днів після отримання підтвердження про публікацію
Термінова публікація статей на офіційному сайті Видавничого дому "Інтернаука" Протягом 48-ми годин після отримання підтвердження про публікацію
Графік виходу номерів журналу 1 раз на місяць
Дедлайн прийому статей в номери журналу за 2018 рік
Випуск № 1: 15 січня
Випуск № 2: 28 лютого
Випуск № 3: 31 березня
Випуск № 4: 30 квітня
Випуск № 5: 31 травня
Випуск № 6: 30 червня
Випуск № 7: 31 липня
Випуск № 8: 31 серпня
Випуск № 9: 30 вересня
Випуск № 10: 31 жовтня
Випуск № 11: 30 листопада
Випуск № 12: 31 грудня
Розсилкаpdf версії журналу Протягом 25-ти днів після дати дедлайну прийому статей
Поштова розсилка друкованої версії журналу Протягом 30-ти днів після дати дедлайну прийому статей
Присвоєння ідентифікатора цифрового об'єкту DOI
Протягом 45-ти днів після дати дедлайну прийому статей
 
Розміщення статей в наукометричних базах, в які входить журнал Протягом 3-х місяців після виходу номеру