Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки" є офіційно зареєстрованим, тривалим, рецензованим науковим виданням з відкритим доступом (Свідоцтво про реєстрацію: Серія КВ №22443-12343Р). Журнал входить до Переліку наукових фахових видань МОН України з економічних наук, на підставі Наказу Міністерства освіти та науки України № 693 від 10.05.2017.
 
В поточний IX-ий номер статті приймаються до
30 вересня 2019 року
Розсилка Pdf версії: до 31 жовтня 2019 року
Розсилка друкованих збірників: до 15 листопада 2019 року

Подати статтю можливо:

електронною поштою: editor@inter-nauka.com
з прикріпленим файлом статті і анкетою автора​ (скачати)
або через:

 

Журнал виходить щомісячно. Видання включено Міжнародним центром періодичних видань (ISSN International Centre, Paris, France) до міжнародного реєстру періодичних засобів масової інформації з числовим кодом ідентифікації:  ISSN 2520-2294. Після рецензування та підтвердження про прийом статей, усі матеріали розміщуються на офіційному веб-сайті видання. Це дозволяє подати звіт в науковий відділ про наявність публікації до виходу pdf-версії і друкованого збірника (автор може використовувати посилання, як підтвердження публікації статті і вказувати її в списку літератури).  

Журнал включено у наукометричні бази та розповсюджується у провідних бібліотеках та університетах; проводить редакційну політику, згідно з принципами Європейської асоціації наукових редакторів (Великобританія).         

Авторам статей може бути видана довідка про участь в розробці наукової теми (Докладніше).                           

Розділи журналу
 Світова економіка та міжнародні відносини

Економічна теорія

Маркетинг

Проблеми національної економіки

Соціальна економіка, політика та демографія

Фінанси, банківська справа та страхування

Регіональна економіка

Математичні методи та моделі в економіці

Облік і оподаткування

Економіка та управління підприємствами

Економіка сталого розвитку та природокористування

Інше

 

Випускам Міжнародного наукового журналу "Інтернаука". Серія: "Економічні науки" присвоюється ідентифікатор цифрового об'єкта DOI (детальніше про DOI).

Мови журналу: російська, українська, англійська.

Редакційна колегія (Перейти)

Редакційна політика (Перейти)

Політика антиплагіату (Перейти)

Авторське право (Перейти)

Політика відкритого доступу (Перейти)

Редакційна етика (Перейти)

Засновники видання:

1. Київський кооперативний інститут бізнесу та права.

2. Науково-дослідний інститут публічного права.

3. Міжнародна академія освіта та науки.

4. ТОВ "Фінансова рада України".

Видавець: "Видавничий дім "Інтернаука"

Графік виходу журналу
Прийом статей в журнал Щоденно
Графік виходу номерів журналу 1 раз на місяць
Дедлайн прийому статей в номери журналу за 2019 рік
№ 1: 31 січня
№ 2: 28 лютого
№ 3: 31 березня
№ 4: 30 квітня
№ 5: 31 травня
№ 6: 30 червня
№ 7: 31 липня
№ 8: 31 серпня
№ 9: 30 вересня
№ 10: 31 жовтня
№ 11: 30 листопада
№ 12: 31 грудня
Розсилкаpdf версії журналу Протягом 25-ти днів після дати дедлайну прийому статей
Поштова розсилка друкованої версії журналу Протягом 30-ти днів після дати дедлайну прийому статей
Присвоєння ідентифікатора цифрового об'єкту DOI
Протягом 15-ти днів після дати дедлайну прийому статей
Розміщення статей в наукометричних базах, в які входить журнал Протягом 3-х місяців після виходу номеру