Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки" є офіційно зареєстрованим, рецензованим науковим виданням з відкритим доступом (Свідоцтво про реєстрацію: Серія КВ №22443-12343Р). Журнал включено до категорії "Б" Переліку наукових фахових видань МОН України з економічних наук (Спеціальності: 051-Економіка, 071-Облік і оподаткування, 072-Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, 073-Менеджмент, 075-Маркетинг, 076-Підприємництво та торгівля, 241-Готельно-ресторанна справа, 281-Публічне управління та адміністрування, 292-Міжнародні економічні відносини), згідно Наказу МОН України № 1643 від 28.12.2019. (Раніше журнал входив до Переліку наукових фахових видань МОН України з економічних наук, згідно Наказу МОН України № 693 від 10.05.2017).

В поточний 5(85) номер статті приймаються до
31 травня 2024 року
Розсилка Pdf версії: до 30 червня 2024 року
Розсилка друкованих збірників: до 15 липня 2024 року

Подати статтю можливо:

електронною поштою: editor@inter-nauka.com
з прикріпленим файлом статті і анкетою автора​ (скачати)
або через:

 

Журнал виходить щомісячно. Видання включено Міжнародним центром періодичних видань (ISSN International Centre, Paris, France) до міжнародного реєстру періодичних засобів масової інформації з числовим кодом ідентифікації:  ISSN 2520-2294 (print), ISSN 2709-5444 (online). Після рецензування та підтвердження про прийом статей, усі матеріали розміщуються на офіційному веб-сайті видання. Це дозволяє подати звіт в науковий відділ про наявність публікації до виходу pdf-версії і друкованого збірника (автор може використовувати посилання, як підтвердження публікації статті і вказувати її в списку літератури). 

Журнал включено у наукометричні бази та розповсюджується у провідних бібліотеках та університетах; проводить редакційну політику, згідно з принципами Європейської асоціації наукових редакторів (Великобританія).         

Авторам статей може бути видана довідка про участь в розробці наукової теми (Докладніше) та/або Державне свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір (Докладніше).                           

Розділи журналу
Економіка

Маркетинг

Міжнародні економічні відносини

Облік і оподаткування

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Інше

Фінанси, банківська справа та страхування

Готельно-ресторанна справа

Сільський (зелений) туризм як інноваційна форма підприємницької діяльності

Менеджмент

Публічне управління та адміністрування

 

 

Випускам Міжнародного наукового журналу "Інтернаука". Серія: "Економічні науки" присвоюється ідентифікатор цифрового об'єкта DOI (детальніше про DOI).

Мови журналу: українська, англійська.

Редакційна колегія (Перейти)

Редакційна політика (Перейти)

Політика антиплагіату (Перейти)

Авторське право (Перейти)

Політика відкритого доступу (Перейти)

Редакційна етика (Перейти)

Засновники видання:

1. Київський кооперативний інститут бізнесу та права.

2. Науково-дослідний інститут публічного права.

3. Міжнародна академія освіта та науки.

4. ТОВ "Фінансова рада України".

Видавець: "Видавничий дім "Інтернаука"

Політика видання:

Журнал спрямований на висвітлення результатів емпіричних та теоретичних досліджень науковців і практиків, які займаються проблемами економіки розвитку – в аспекті вивчення процесів розвитку, дослідження природних та соціально-економічних передумов прогресивного розвитку системи на основі оцінки впливу інформаційних факторів в існуючих процесах інноваційних змін, а також дослідження механізмів, які забезпечують перехід країн від одного стану до принципово іншої якості розвитку через набуття ними характеристик і параметрів прискореного економічного зростання та забезпечення нової якості життя населення.

Реалії глобальних економічних змін підтверджують доцільність вивчення економіки розвитку з позиції дослідження нерівноважних процесів, якісних і структурних змін у моделях, які описують загальні тенденції функціонування економік країн світу (у тому числі із застосуванням кількісних методів).

Основні теми, над висвітленням яких працює редакція журналу:

  • мікроекономіка (виробництво та організації, обчислювальні та інші прикладні моделі загального рівноваги, моделі життєвого циклу та збереження);
  • макроекономіка та валютна економіка (вимірювання та дані щодо національних доходів і товарів, рахунків та багатства, споживання, економія, виробництво, зайнятість та інвестиції, ціни, коливання бізнесу та цикли, гроші та процентні ставки, монетарна політика, центральний банкінг та постачання грошей і кредитів, формування макроекономічної політики, макроекономічні аспекти державних фінансів);
  • міжнародна економіка (економічні інтеграція та глобалізація, міжнародні інвестиції, міжнародні фінанси);
  • фінансова економіка (фінансові кризи, фінансові установи та послуги, інвестиційний банкінг);
  • трудова та демографічна економіка (демографічні тенденції та прогнози, розподіл часу, поведінка роботі та визначення та створення робочих місць, людський капітал, заробітна плата, компенсація та витрати на оплату праці);
  • економіка бізнесу;
  • маркетинг;
  • бухгалтерський облік (маркетинг та реклама, державна політика та регулювання, бухгалтерський облік та аудит);
  • економічний розвиток, технологічні зміни та зростання (аналіз економічного розвитку, природні ресурси, виробничі та сервісні галузі, людський розвиток, фінансові ринки, тіньова економіка, моделі та політика планування, інновації та винаходи, процеси та стимули);
  • економічні системи; регіональна економіка (економічні системи, регіональна економічна діяльність: зростання, розвиток та зміни, аналіз рівноваги та добробуту регіональної економіки).

Одноосібні публікації студентів розміщуються виключно у співавторстві та рецензією кандидата / доктора наук.

Журнал орієнтований на міжнародну спільноту фахівців економічного профілю – як науковців, так і практиків.

Графік виходу журналу
Прийом статей в журнал Щоденно
Графік виходу номерів журналу 1 раз на місяць
Розсилка pdf-версії журналу Протягом 25-ти днів після дати дедлайну прийому статей
Поштова розсилка друкованої версії журналу Протягом 30-ти днів після дати дедлайну прийому статей
Присвоєння ідентифікатора цифрового об'єкту DOI
Протягом 15-ти днів після дати дедлайну прийому статей
Розміщення статей в наукометричних базах, в які входить журнал Протягом 3-х місяців після виходу номеру