Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" (Київ, Україна)


Анотація: В цій статті проаналізовані основні методи технології MetidaBSE з передачі медіа даних з подальшим розщепленням на відео та аудіо-потоки. Проведені суб’єктивні оцінки експертів, та зроблене фізичне моделювання системи з використанням вищезазначеної технології. На основі результатів дослідження двох варіантів розробки системи було показано який варіант краще.

Ключеві слова: Експертна оцінка, WebRTC, RTSP, MetidaBSE.


Галузь науки: Технічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Анотація: В статті запропоновано фізичну модель та математичне описання процесу сушіння пасти діоксиду титану TiO2. Отримано рішення математичного описання у вигляді залежностей вологовмісту і температури частинок TiO2 від часу сушіння і основних параметрів процесу, що необхідні для подальших експериментальних досліджень і проектування промислового сушильного обладнання.

Ключові слова: модель, сушіння, фізична, математична, дрібнодисперсний, паста, порошок.


Галузь науки: Технічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Аннотация: В данной статье проанализированы основные методы оценки качества речевого трафика в сети, критерии оценки качества сетевого трафика согласно QoS и Е-модели.  Произведено сравнение субъективной и объективной методик оценки качества речевого трафика. Проанализировано влияние технических характеристик сети на субъективную оценку качества речевого трафика в сети. Результаты исследований были смоделированы и показаны на примере моделей мультисервисной сети. На основе проведенного исследования авторами было показано, что параметры QoS оказывают значительное влияние на качество речевого трафика в сети.

Ключевые слова: QoS, MOS, E-модель, R-factor, Качество, сеть.


Галузь науки: Технічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Анотація: В роботі описується спосіб аналалізу ризику банкрутства з використанням нечітко-множинного підходу та нейронних мереж зустрічного розповсюдження.

Ключові слова: банкрутство, нечітка логіка, нейронна мережа зустрічного розповсюдження.


Галузь науки: Технічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Анотація: В роботі досліджується можливість використання логістичної регресії та скорингових карт для побудови поведінкової моделі для клієнтів банку.

Ключові слова: логістична регресія, скоринг, маркетингова пропозиція.


Галузь науки: Технічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Анотація: В роботі досліджується можливість використання структури даних R-Tree для оптимізації роботи алгоритму трекінгу “Predator”.

Ключові слова: алгоритми трекінгу, онлайн трекінг.


Галузь науки: Технічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Анотація: Проведено дослідження методів розпізнавання текстур в контексті зображень, що отримані з безпілотних літальних апаратів.

Ключові слова: мультифрактальний спектр, фільтр, нейронна мережа.


Галузь науки: Технічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Анотація: Запропоновано метод апроксимації поточного масового розподілення зернистого матеріалу в апараті із псевдозрідженим шаром при зневодненні висококонцентрованих гетерогенних систем.

Ключові слова: масове розподілення, апроксимація, коефіцієнт кореляції.


Галузь науки: Технічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Анотація: Проведено порівняння ефективності роботи різних алгоритмів аналізу тональності (а саме наївного баєсового класифікатора та методу опорних векторів) на виборці коментарів з твіттеру. Зроблено висновки щодо ефективності їх застосування.

Ключові слова: аналіз тональності, наївний баєсів класифікатор, твіттер, метод опорних векторів, біграми.


Галузь науки: Технічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Анотація: Досліджено характеристики NoSQL СКБД та їх відмінності від реляційних СУБД. Також були описані переваги та недоліки кожного типу моделей даних і приклади їх використання.

Ключові слова: нереляційні бази даних, комп’ютерні науки, комп’ютерні технології.


Галузь науки: Технічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Анотація: Досліджено застосування фільтру Калмана для вирішення проблеми локалізації робота у середовищі. Описано алгоритм на прикладі руху робота з одним сенсором в одновимірному просторі. Наведено програмну реалізацію фільтру Калмана. Проведено експеримент для порівняння результатів застосування фільтру Калмана відносно результатів прямих вимірювань сенсорів. Зроблено висновки щодо доцільності застосування фільтру Калмана для задачі локалізації.

Ключові слова: задача локалізації, робототехніка, фільтр Калмана, нормальний розподіл, динамічні системи.


Галузь науки: Технічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Актуальні проблеми сучасної науки: тези доповідей VІI Міжнародної науково-практичної конференції (Санкт-Петербург – Астана – Київ – Відень, 28 квітня 2016)


Галузь науки: Соціальні комунікації
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Актуальні проблеми сучасної науки: тези доповідей VІI Міжнародної науково-практичної конференції (Санкт-Петербург – Астана – Київ – Відень, 28 квітня 2016)


Галузь науки: Фізико-математичні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Актуальні проблеми сучасної науки: тези доповідей VІI Міжнародної науково-практичної конференції (Санкт-Петербург – Астана – Київ – Відень, 28 квітня 2016)


Галузь науки: Технічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Анотація: створення системи аналізу ринку нерухомості; дослідження й моделювання нейронних мереж для оцінки вартості об’єктів нерухомості.

Ключові слова: система аналізу ринку нерухомості, оцінка вартості нерухомості, нейронні мережі.


Галузь науки: Технічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Анотація: Розроблено математичну модель безперервного процесу гранулоутворення гуміново-мінеральних композитів із заданими властивостями в псевдозрідженому шарі з використанням моделі нечітких множин з застосуванням середовища MatLab.

Ключові слова: Псевдозрідження, грануло утворення, добрива, кінетика.


Галузь науки: Хімічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Анотація: Досліджені області застосування та основні реалізації технологій Big Data та Internet of Things, їх переваги.                

Ключові слова: Big Data, Internet of Things, Hadoop, датчики.


Галузь науки: Технічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Аннотация: Данная статья посвящена проблемам обнаружения целей при помощи оптико-электронных систем наблюдения в условиях плохой видимости. Раcсмотрены особенности оценки эффективности функционирования многоканальных оптико-электронных систем что включают поляризационный канал. Решается проблема улучшения качества изображений полученных из разных каналов с помощью комплексирования. Предложен новый показатель качества изображений с дополнительным каналом поляризованных изображений на основе модифицированного показателя успешности выполнения задания TTP (targeting task performance).

Ключевые слова: многоканальные оптико-электронные системы наблюдения, поляризационные характеристики, спектральный канал, обнаружение, изображение.


Галузь науки: Технічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Анотація: Досліджено застосування трьох метаевристичних алгоритмів для розв’язання задачі комівояжера: імітації відпалу, табу пошуку та мурашиної колонії. Проведено експериментальні дослідження продуктивності програмної реалізації алгоритмів на чотирьох тестових задачах комівояжера з відомими оптимальними маршрутами. В результаті експерименту оцінені характеристики розв’язків, отриманих кожним алгоритмом в серії вимірів за однакову фіксовану кількість часу. Детально описано застосовані в експерименті параметри алгоритмів і особливості реалізації. Візуалізовано процес оптимізації кожним із алгоритмів. Зроблено висновки щодо ефективності досліджених алгоритмів для різних розмірів задач, використаних у експерименті.

Ключові слова: задача комівояжера, метаевристичні алгоритми оптимізації, алгоритм імітації відпалу, алгоритм табу пошуку, алгоритм мурашиної колонії.


Галузь науки: Технічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Summary: The paper presents the mathematical model of the process contact membrane distillation. The proposed simplified mathematical model of СMD , which takes into account the change in the temperature of the solution and the distillate channel along the membrane and the membrane module height . As well as describing the change in temperature of steam flow in the pores of the membrane. An algorithm for calculating mathematical model of contact membrane distillation.

Keywords: mathematical model, contact membrane distillation, heat transfer, mass transfer, distillate channel.


Галузь науки: Хімічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)
Сторінки:12...26272829