Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" (Київ, Україна)


Анотація: Метою даної  роботи є застосування засобів інтелектуального аналізу даних для виявлення прихованих закономірностей та зв’язків у просторових баз даних онкохворих пацієнтів. Дана робота зосереджується як на дискретних так і неперервних просторових медичних базах даних, до яких застосовуються кращі методи кластеризації для визначення максимально корисних кластерів.

Ключові слова: k-means, інтелектуальний аналіз просторових даних, алгоритми кластеризації, дендограма, просторовий розподіл.


Галузь науки: Технічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Анотація: Дана робота присвячена аналізу алгоритмів і методів розпізнавання об’єктів на зображенні в реальному часі, а також реалізації програми для жестів руки. Метою роботи є розробка програмного прототипу, який дозволяє розпізнавати окремі жести руки. Розроблений прототип розпізнає жести, що відповідають завантаженим шаблонам.

Програма реалізована за допомогою бібліотеки комп’ютерного зору OpenCV на мові програмування C++.

Ключові слова: комп’ютерний зір, OpenCV, контурний аналіз, колірний підхід, відстані Гаусдорфа.


Галузь науки: Технічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Анотація: В статті проведено огляд існуючих підходів до формування рекомендацій. Запропоновано алгоритм формування рекомендацій на основі моделі прихованих факторів. Проведено порівняння запропонованого алгоритму з існуючими алгоритмами.

Ключові слова: машинне навчання, рекомендаційний алгоритм, колаборативна фільтрація, приховані фактори.


Галузь науки: Технічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Анотація: Досліджені принципи зменшення навантаження на web-додаток шляхом його оптимізації та масштабування. Розглянуті методи масштабування та способи їх застосування.

Ключові слова: зменшення навантаження, оптимізація, масштабування, web-додаток, хост. 


Галузь науки: Технічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Анотація: Описано суть  кластеризації. Досліджені методи кластеризації та їх особливості.

Ключові слова:  кластеризація, добування даних, методи кластеризації, K-середніх.


Галузь науки: Технічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Анотація: Проаналізоване програмне забезпечення для компонентів Інтернет-радіо.

Ключові слова:  Інтернет-радіо, медіа-сервер, аудіо, потокова передача даних, плеєр.


Галузь науки: Технічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Анотація. Наводиться одне з можливих технічних рішень дистанційного управління тепломасообміном в біореакторі на резонансному рівні за допомогою ультразвукового променя. Окреслюються умови виникнення хвильового співпадання, яке супроводжується різким зростом енергетичної активності поряд з мінімальною дисипацією променевих хвиль. Пояснюється природа додаткової енергетичної активності в зонах каустичних поверхонь двома типами хвиль.

Ключові слова: біореактор, енергетична активність, хвильове співпадання, кавітація, гранична частота.


Галузь науки: Технічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Актуальні проблеми сучасної науки: тези доповідей ІX Міжнародної науково-практичної конференції (Санкт-Петербург - Астана - Київ - Відень, 29 червня 2016)


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Актуальні проблеми сучасної науки: тези доповідей ІX Міжнародної науково-практичної конференції (Санкт-Петербург - Астана - Київ - Відень, 29 червня 2016)


Галузь науки: Технічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Актуальні проблеми економіки і фінансів: тези доповідей VІ Міжнародної науково-практичної конференції (Київ - Санкт-Петербург - Відень, 30 червня 2016)


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Анотація: В роботі досліджується можливість використання глибинних нейронних мереж для діагностики електрокардіограм.

Ключові слова: глибинні нейронні мережі, машинне навчання, згорткові нейронні мережі, багатошаровий перциптрон, автокодувальник.


Галузь науки: Технічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Анотація: досліджено використання каскадного класифікатора на ознаках Хаара, HOG та LBP у задачі розпізнавання пішоходів у відео потоці. Зроблено висновки щодо залежності якості детектування від параметрів навчання.

Ключові слова: розпізнавання образів, каскадний класифікатор, ознаки Хаара, HOG, LBP.


Галузь науки: Технічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Анотація: В роботі досліджується можливість використання регресійних моделей для опису та прогнозування фінансово-економічних процесів.

Ключові слова: Модель, тренд, регресія, гетероскедастичність, нафта.


Галузь науки: Технічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Анотація: Використання безпілотних літальних апаратів (БПЛА) для проведення аерофотозйомки є надзвичайно актуальним напрямком розвитку методів збору геопросторових даних на сьогодні.  Особливо у військовий час – для ведення розвідки супротивника,проте існує можливість створення радіоелектронних завад, що призводить до перехоплення БПЛА, або його “засліплення”. В даній роботі досліджені методи автономної навігації за оптичними оріентирами.

Ключові слова: БПЛА, автономна навігація.


Галузь науки: Технічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Анотація: представлено теоретичні основи математичного моделювання біологічних систем з декількома конкуруючими видами. Побудовано точкову модель взаємодії трьох популяцій та досліджено її аналітичними методами.

Ключові слова: взаємодія популяцій, модель «хижак-жертва», математичне моделювання.


Галузь науки: Фізико-математичні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Аннотация: разработана математическая модель процесса горячего прессования бумажного полотна.

Ключевые слова: горячее прессование, бумажное полотно, сухость. 


Галузь науки: Технічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Анотація: В роботі досліджується можливість використання регресійних моделей для опису та прогнозування процесів економіки перехідного періоду.

Ключові слова: модель, регресія, тренд, ВВП.


Галузь науки: Технічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Анотація: Досліджена загальна залежність процесу магнітофільтраційної технології очищення рідких речовин із визначенням ключових значень: магнітної сприйнятливості частинок, магнітного силового фактору зон захоплення насадкою частинок, профілю швидкості рідини в порах насадки. В результаті уточнене загальне рівняння процесу магнітофільтраційного очищення, в якому у якості параметру впливу магнітних сил використовується значення індукції магнітного поля насадки, замість напруженості зовнішнього магнітного поля.

Ключові слова: магнітне поле, осадження, напруженість магнітного поля, індукція магнітного поля.


Галузь науки: Технічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Актуальні проблеми сучасної науки: тези доповідей VІIІ Міжнародної науково-практичної конференції (Москва – Астана – Харків – Відень, 30 травня 2016)


Галузь науки: Фізико-математичні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Анотація: Досліджено роботу алгоритму комп’ютерного зору Eigenface. Описано побудову та архітектуру даного алгоритму. Реалізовано його навчання в Matlab середовищі.

Ключові слова: задача розпізнавання обличчя, комп’ютерний зір, власні вектори, системи автоматичного управління.       


Галузь науки: Технічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)
Сторінки:12...252627282930