Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" (Київ, Україна)


Анотація: Досліджено характеристики NoSQL СКБД та їх відмінності від реляційних СУБД. Також були описані переваги та недоліки кожного типу моделей даних і приклади їх використання.

Ключові слова: нереляційні бази даних, комп’ютерні науки, комп’ютерні технології.


Галузь науки: Технічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Анотація: Досліджено застосування фільтру Калмана для вирішення проблеми локалізації робота у середовищі. Описано алгоритм на прикладі руху робота з одним сенсором в одновимірному просторі. Наведено програмну реалізацію фільтру Калмана. Проведено експеримент для порівняння результатів застосування фільтру Калмана відносно результатів прямих вимірювань сенсорів. Зроблено висновки щодо доцільності застосування фільтру Калмана для задачі локалізації.

Ключові слова: задача локалізації, робототехніка, фільтр Калмана, нормальний розподіл, динамічні системи.


Галузь науки: Технічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Актуальні проблеми сучасної науки: тези доповідей VІI Міжнародної науково-практичної конференції (Санкт-Петербург – Астана – Київ – Відень, 28 квітня 2016)


Галузь науки: Соціальні комунікації
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Актуальні проблеми сучасної науки: тези доповідей VІI Міжнародної науково-практичної конференції (Санкт-Петербург – Астана – Київ – Відень, 28 квітня 2016)


Галузь науки: Фізико-математичні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Актуальні проблеми сучасної науки: тези доповідей VІI Міжнародної науково-практичної конференції (Санкт-Петербург – Астана – Київ – Відень, 28 квітня 2016)


Галузь науки: Технічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Анотація: створення системи аналізу ринку нерухомості; дослідження й моделювання нейронних мереж для оцінки вартості об’єктів нерухомості.

Ключові слова: система аналізу ринку нерухомості, оцінка вартості нерухомості, нейронні мережі.


Галузь науки: Технічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Анотація: Розроблено математичну модель безперервного процесу гранулоутворення гуміново-мінеральних композитів із заданими властивостями в псевдозрідженому шарі з використанням моделі нечітких множин з застосуванням середовища MatLab.

Ключові слова: Псевдозрідження, грануло утворення, добрива, кінетика.


Галузь науки: Хімічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Анотація: Досліджені області застосування та основні реалізації технологій Big Data та Internet of Things, їх переваги.                

Ключові слова: Big Data, Internet of Things, Hadoop, датчики.


Галузь науки: Технічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Аннотация: Данная статья посвящена проблемам обнаружения целей при помощи оптико-электронных систем наблюдения в условиях плохой видимости. Раcсмотрены особенности оценки эффективности функционирования многоканальных оптико-электронных систем что включают поляризационный канал. Решается проблема улучшения качества изображений полученных из разных каналов с помощью комплексирования. Предложен новый показатель качества изображений с дополнительным каналом поляризованных изображений на основе модифицированного показателя успешности выполнения задания TTP (targeting task performance).

Ключевые слова: многоканальные оптико-электронные системы наблюдения, поляризационные характеристики, спектральный канал, обнаружение, изображение.


Галузь науки: Технічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Анотація: Досліджено застосування трьох метаевристичних алгоритмів для розв’язання задачі комівояжера: імітації відпалу, табу пошуку та мурашиної колонії. Проведено експериментальні дослідження продуктивності програмної реалізації алгоритмів на чотирьох тестових задачах комівояжера з відомими оптимальними маршрутами. В результаті експерименту оцінені характеристики розв’язків, отриманих кожним алгоритмом в серії вимірів за однакову фіксовану кількість часу. Детально описано застосовані в експерименті параметри алгоритмів і особливості реалізації. Візуалізовано процес оптимізації кожним із алгоритмів. Зроблено висновки щодо ефективності досліджених алгоритмів для різних розмірів задач, використаних у експерименті.

Ключові слова: задача комівояжера, метаевристичні алгоритми оптимізації, алгоритм імітації відпалу, алгоритм табу пошуку, алгоритм мурашиної колонії.


Галузь науки: Технічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Summary: The paper presents the mathematical model of the process contact membrane distillation. The proposed simplified mathematical model of СMD , which takes into account the change in the temperature of the solution and the distillate channel along the membrane and the membrane module height . As well as describing the change in temperature of steam flow in the pores of the membrane. An algorithm for calculating mathematical model of contact membrane distillation.

Keywords: mathematical model, contact membrane distillation, heat transfer, mass transfer, distillate channel.


Галузь науки: Хімічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Глобальні проблеми економіки і фінансів: тези доповідей IV Міжнародної науково-практичної конференції (Київ-Прага-Відень, 28 грудня 2015)


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Глобальні проблеми економіки і фінансів: тези доповідей IV Міжнародної науково-практичної конференції (Київ-Прага-Відень, 28 грудня 2015)


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Глобальні проблеми економіки і фінансів: тези доповідей IV Міжнародної науково-практичної конференції (Київ-Прага-Відень, 28 грудня 2015)


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Глобальні проблеми економіки і фінансів: тези доповідей IV Міжнародної науково-практичної конференції (Київ-Прага-Відень, 28 грудня 2015)


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Глобальні проблеми економіки і фінансів: тези доповідей IV Міжнародної науково-практичної конференції (Київ-Прага-Відень, 28 грудня 2015)


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Глобальні проблеми економіки і фінансів: тези доповідей IV Міжнародної науково-практичної конференції (Київ-Прага-Відень, 28 грудня 2015)


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Анотація: Досліджені базові проблеми рекомендаційних систем, їх типи та різниця між ними. Також наведено опис алгоритму SVD та досліджено результати його роботи.

Ключові слова: рекомендаційні системи, прогнозування, комп’ютерні науки, комп’ютерні технології.


Галузь науки: Технічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Глобальні проблеми економіки і фінансів: тези доповідей IV Міжнародної науково-практичної конференції (Київ-Прага-Відень, 28 грудня 2015)


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)
Сторінки:12...28293031