Київський національний університет технологій та дизайну (Київ, Україна)


Анотація: Проведено аналіз формування систем інформаційно-аналітичного забезпечення підприємств. Узагальнено основні підходи оцінки ефективності функціонування системи інформаційно-аналітичного забезпечення. Визначено основні ефекти від впровадження систем інформаційно-аналітичного забезпечення на підприємстві.

Ключові слова: вимірювання, ефективність, система, інформаційне забезпечення, підприємство, конкурентоздатність.


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Анотація: Розглянуто та запропоновано шляхи запобігання внутрішнім загрозам фінансово-економічній безпеці підприємства з огляду на необхідність забезпечення його стійкого розвитку в розрізі окремих функціональних складових фінансово-економічної безпеки.

Ключові слова: безпека, фінансово-економічна безпека, складові фінансово-економічної безпеки, внутрішні загрози фінансово-економічній безпеці.


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Анотація: Визначено структуру системи забезпечення фінансової безпеки підприємств, що дає змогу забезпечити максимально ефективний рівень фінансової безпеки підприємств у сучасному конкурентному середовищі.

Ключові слова: фінансова безпека, система фінансової безпеки, елементів системи фінансової безпеки. 


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Анотація: У статті розглянуті актуальні на сьогоднішній день проблеми сучасного стану заробітної плати в Україні. Виділені причини низької заробітної плати в Україні та запропоновані  шляхи вирішення проблем заробітної плати в нашій державі.

Ключові слова: заробітна плата, заборгованість, оплата праці, продуктивність праці, функції зарплати, робоча сила.

 

 


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Анотація: Досліджено методологія щодо оцінки рівня економічної безпеки підприємства.  

Ключові слова: економічна безпека, фінансова  безпека, складові економічної безпеки, оцінка рівня економічної безпеки, структурні складові економічної безпеки.


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Анотація:  Стаття присвячена актуальному напрямку наукових досліджень у сфері фінансів – фінансовій безпеці, а саме дослідженню та розвитку теоретичних положень щодо сутності та методів оцінки рівнів фінансової безпеки.

Ключові слова: фінансова безпека підприємств ресторанного бізнесу, фінансовий стан, фінансовий коефіцієнт, прогнозування, індикатор, оцінка, фактори.


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Анотація: Досліджено теоретичні питання ризиків у банківській сфері та способи їх попередження.

Ключові слова: ризик, фінансовий ризик, кредитний ризик, депозитний ризик, ризик-менеджмент, мінімізація ризику. 

 


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Анотація: Стаття присвячується діагностиці фінансово-економічної безпеки на підприємстві.

Ключові  слова:  фінансовий  стан,  діагностика,  фінансові  показники,  фінансова  безпека підприємства, рентабельність, фінансова стійкість, стратегії розвитку.


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Анотація. У статті розглянуто основні завданнями аналізу фінансового стану та основні групи показників, що характеризують фінансовий стан підприємств. Розглянуто напрями покращення фінансового стану підприємства. 


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Анотація: Досліджується сутність і складові системи фінансово-економічної безпеки підприємства.

Ключові слова: система, фінансово-економічна безпека, загрози, об'єкт захисту, суб'єкт захисту, підприємство.

 


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Анотація: Дослідження особливостей формування ефективної системи забезпечення інформаційної складової фінансово-економічної безпеки підприємства.

Ключові слова: безпека, інформація, інформаційна безпека.


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Анотація: В статті розглянуто теоретичні підходи до недобросовісної конкуренції як загрозі фінансово-економічній безпеці підприємства. Проаналізовано види та форми недобросовісної конкуренції.

Ключові слова: конкуренція, недобросовісна конкуренція, фінансово-економічна безпека, підприємство, форми, методи.

 


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Анотація: Досліджено теоретичні питання створення системи антикризового менеджменту підприємства.

Ключові слова: криза, антикризовий менеджмент, підприємство.


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Анотація: Дослідження внутрішнього моніторингу як інструменту управління фінансово-економічної безпеки підприємства.

Ключові слова: моніторинг, підприємство, середовище, інструмент, забезпечення безпеки.


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Анотація. У статті проаналізовано методи та інструменти фінансової стабілізації підприємства і запропоновано ряд заходів щодо їх удосконалення.

Ключові слова: фінансова стабілізація, неплатоспроможність, дебіторська заборгованість, запаси, грошові кошти.

 

 


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Анотація. У статті проаналізовано ліквідність підприємства та запропоновано ряд заходів по удосконаленню управління нею.

Ключові слова: ліквідність, платоспроможність, дебіторська заборгованість, запаси, грошові кошти.


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Анотація: Досліджено методичні підходи щодо оцінки депозитної діяльності банку.

Ключові слова: депозит, ресурсний потенціал, банк, банківські ресурси.


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Анотація: стаття присвячена дослідженню нормативно-правового забезпечення сутності основних засобів та їх класифікації в обліку.

Ключові слова: основні засоби, облік, класифікація, підприємства. 


Галузь науки: Фармацевтичні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Анотація: Досліджено теоретичне питання підвищення ефективності інноваційного потенціалу промислового підприємства.

Ключові слова: Підвищення, інноваційна діяльність, ефективність, промисловість, менеджмент, підприємство.


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)
Сторінки:12...1920212223