Київський національний університет технологій та дизайну (Київ, Україна)


Актуальні проблеми економіки і фінансів: тези доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції (Буковель-Україна, 21-24 березня 2016)


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Актуальні проблеми економіки і фінансів: тези доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції (Буковель-Україна, 21-24 березня 2016)


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Актуальні проблеми економіки і фінансів: тези доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції (Буковель-Україна, 21-24 березня 2016)


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Актуальні проблеми економіки і фінансів: тези доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції (Буковель-Україна, 21-24 березня 2016)


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Анотація. В статті розглянуті  концептуальні положення методики оцінки економічної безпеки суб’єкта підприємницької діяльності. Запропоновано для оцінки і прогнозування рівня економічної безпеки суб’єкта підприємницької діяльності застосовувати експертні системи.

Ключові слова: економічна безпека, індикатори, методики оцінки, експертна система.


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Анотація: У статті розглянуто комплекс питань формування та адаптації системи управління витратами промислового підприємства до мінливих умов нестабільного економічного середовища господарювання. Розглянуто особливості витрат підприємства, як економічної категорії. Визначено недоліки діючих систем управління витратами. Сформульовано ряд вимог до формування ефективної системи управління витратами. Зроблено висновки про те, що система управління витратами повинна впроваджуватися на комплексній основі, забезпечуючи взаємозалежне вирішення поставлених задач.

Ключові слова: промислове підприємство, система, витрати, управління.


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Анотація: У статті розглянуто особливості забезпечення економічної безпеки держави в умовах розвитку економіки знань, виявлено та охарактеризованозагрози економічній безпеці національній економіці, що характерні для економіки знань, визначено, що інноваційний розвиток дозволяє підвищити рівень захищеності економіки держави, доведено, що розвиток економіки знань дозволяє розширити можливості світової економіки, підвищити рівень життя населення, забезпечити пришвидшення науково-технічного прогресу.

Ключові слова: держава, економіка, економічна безпека, економіка знань, загрози, інноваційний розвиток.


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Актуальні проблеми сучасної науки: тези доповідей IV Міжнародної науково-практичної конференції (Москва-Будапешт-Відень, 29 грудня 2015)


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Актуальні проблеми сучасної науки: тези доповідей IV Міжнародної науково-практичної конференції (Москва-Будапешт-Відень, 29 грудня 2015)


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Актуальні проблеми сучасної науки: тези доповідей IV Міжнародної науково-практичної конференції (Москва-Будапешт-Відень, 29 грудня 2015)


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Актуальні проблеми сучасної науки: тези доповідей IV Міжнародної науково-практичної конференції (Москва-Будапешт-Відень, 29 грудня 2015)


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Актуальні проблеми сучасної науки: тези доповідей IV Міжнародної науково-практичної конференції (Москва-Будапешт-Відень, 29 грудня 2015)


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Анотація. В статті розглянуто особливості управління фінансами підприємства, сутність та аналіз фінансових результатів підприємства і енергозбереження в основі управління фінансами підприємства.

Ключові слова: аналіз фінансових результатів, прибуток, збиток, абсолютні показники, фінансові результати.

 


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Анотація: Досліджено теоретичні питання управління кредитним ризиком комерційного банку

Ключові слова: кредитний ризик, комерційний банк, управління.


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Анотація: У статті висвітлено поняття фінансова стійкість банку, визначено фактори впливу на фінансову стійкість банку.  Розглянуто заходи підвищення фінансової стійкості банків в умовах кризи.

Ключові слова: фінансова стійкість,  криза, капіталізація.


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Анотація: в статті розглянуто економічну сутність амортизації основних засобів.

Ключові слова: основні засоби, вартість, облік, амортизація,підприємство.


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Анотація: Досліджено понятійний апарат терміну «комерційна таємниця» та механізми її захисту як на рівні підприємства так і законодавства в цілому.

Ключові слова: комерційна таємниця, захист комерційної таємниці, конкуренти, конфіденційна інформація, документ про нерозголошення.


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Аннотація. У статті визначено сутність поняття «конкурентні переваги підприємства», досліджено види та фактори їх формування та реалізації. Визначено типові стратегії створення конкурентних переваг та особливості їх використання на підприємстві. 

Ключові слова: стратегія підприємства, конкурентні переваги, стратегія лідерства за витратами, стратегія диференціації, стратегія фокусування.


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Анотація. У статті проаналізовано механізм оцінки забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства.

Ключові слова: фінансово-економічна безпека, механізм. 


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Анотація. У статті проаналізована система внутрішнього моніторингу суб’єкта господарювання та запропоновано ряд заходів її удосконалення.

Ключові слова: моніторинг, система фінансового моніторингу, ймовірність банкрутства, загрози.


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)
Сторінки:12...181920212223