Київський національний університет технологій та дизайну (Київ, Україна)


У статті розглянуто теоретичне-методичне обґрунтування фінансової безпеки як системи організаційно-управлінських заходів на  підприємстві.

Ключові слова: фінансова безпека на підприємстві, система фінансової безпеки, підсистеми фінансової безпеки, модель безпеки.


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

У статті прoведенo дoслідження сутнoсті прибутку підприємства як екoнoмічнoї категoрії. Oбгрунтoванo теoрії прибутку підприємства. Наведена мoдель стратегічнoгo управління прибуткoвістю підприємств з пoзиції екoнoмічнoї збалансoванoсті.

Ключoві слoва: прибутoк, стратегія, управління прибутковістю, формування стратегії.


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

У статті викладені методичні вказівки щодо можливості забезпечення фінансової стійкості комерційних банків. Досліджено практику діагностики фінансової стабільності банку. Визначено методи щодо удосконалення визначення вірогідності фінансової стійкості.


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

У статті розглянуто методи покращення фінансової стійкості комерційних банків та шляхи її підвищення, значення її для розвитку економіки Обґрунтовано вагомість фінансової стійкості в діяльності фінансово-кредитних установ.

Ключові слова: фінансова стійкість, платоспроможність, кредитоспроможність, нормативи НБУ, активи, власний капітал, фінансові ризики.


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

У статті розглянуто методологічні підходи визначення «фінансова стійкість» підприємства, розглянуто основні внутрішні та зовнішні фактори, які суттєво впливають на фінансову стійкість підприємства.

Ключові слова: фінансова стійкість підприємства, внутрішні фактори фінансової стійкості, зовнішні фактори фінансової стійкості, базові чинники, похідні чинники, деталізуючі чинники.


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Ключові слова: фінансово-економічна безпека підприємства, складові управління фінансово-економічною безпекою, система управління фінансово-економічною безпекою. 


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Золковер А.О. Регулювання-як чинник розвитку інститутів спільного інвестування // Міжнародний науковий журнал. - 2014. - №11.


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)
Сторінки:12...212223