Автор ВУЗ / Место работы Number of publications
Zhylenko N. V. Sumy State University (Sumy, Ukraine) 1
Zhyliakova O. V. Kharkiv State University of Food Technology and Trade (Kharkov, Ukraine) 2
Zhylinska Oksana Taras Shevchenko National University of Kiev (Kiev, Ukraine) 1
Zhylysbaeva B. K. Kazakh National Medical University (Almaty, Kazakhstan) 1
Zhytenko O. V. National University "Lviv Polytechnic" (Lviv, Ukraine) 1
Zhytnyk K. V. O. M. Beketov National University of Urban Economy (Kharkiv, Ukraine) 1
Zhyvitskyi S. O. Vinnytsia Institute of Trade and Economics of State University of Trade and Economics (Vinnitsa, Ukraine) 2
Zhyvotok E. B. Kiev National University of Technology and Design (Kiev, Ukraine) 3
Zhyvylo I. O. State Institute «National Scientific Center “Institute of Cardiology named after Academician M.D. Strazhesko” of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine» (Kyiv, Ukraine) 1
Zhўraboev M. M. Namangan Engineering Pedagogical Institute (Namangan, Uzbekistan) 1
Zibarov Kirill Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas (Ivano-Frankivsk, Ukraine) 1
Zidhanova A. G. Ufa State Petroleum Technological University (Ufa, Russia Federation) 1
Ziin K. R. KAZGUU Universіty (Astana, Kazakhstan) 2
Zima O. T. Yaroslav Mudryi National Law University (Kharkiv, Ukraine) 2
Zimakova L. A. Belgorod State National Research University (Belgorod, Russia) 2
Zimin L. B. Institute of NPP Safety Problems of NAS of Ukraine (Kyiv, Ukraine) 7
Zimina K. O. Dnipropetrovsk National University Oles Honchar (Dnipro, Ukraine) 1
Zimit R. O. Donetsk National Technical University (Donetsk, Ukraine) 1
Zinchenko A. V. Yaroslav Mudryi National Law University (Kharkiv, Ukraine) 1
Zinchenko I. O. Yaroslav Mudryi National Law University (Kharkiv, Ukraine) 1
Zinchenko O. Kiev National University of Technology and Design (Kiev, Ukraine) 3
Zinchenko O. A. Dnipropetrovsk National University Oles Honchar (Dnipro, Ukraine) 1
Zinchenko O. V. Yaroslav Mudryi National Law University (Kharkiv, Ukraine) 1
Zinchenko O. Z. Kyiv International University (Kyiv, Ukraine) 1
Страницы:12...380381382383384...386387