Автор ВУЗ / Место работы Number of publications
Lytvyn Nataliia Taras Shevchenko National University of Kiev (Kiev, Ukraine) 2
Mukhamedov Sh. Кh. Tashkent State Technical University named after I. A. Karimov (Tashkent, Uzbekistan) 1
Najmatdinov K.M. Karakalpak State University names Berdakh (Nukus, Karakalpakstan, Uzbekistan) 1
Nechiporenko I.O. Dnipropetrovsk National University Oles Honchar (Dnipro, Ukraine) 0
Novak M. V. Kiev National University of Technology and Design (Kiev, Ukraine) 1
Oleshko P. Volyn Institute of Postgraduate pedagogical education (Lutsk, Ukraine) 1
Parasunko M. M. Educational and Research Institute of Information Security National Academy of the Security Service of Ukraine (Kyiv, Ukraine) 1
Poliuha I. S. Yaroslav Mudryi National Law University (Kharkiv, Ukraine) 2
Pravnyk S. A. Yaroslav Mudryi National Law University (Kharkiv, Ukraine) 1
Presich G. O. Institute of Engineering Thermophysics of National Academy of Sciences of Ukraine (Kyiv, Ukraine) 27
Saidakhror S.Gulamov Tashkent State University of Economics (Tashkent, Uzbekistan) 1
Sergeyev Evgeny Daugavpils University (Daugavpils, Latvia) 1
Shleifer S.G. Kyrgyz-Russian Slavic University (Bishkek, Kyrgyzstan) 1
Skoropad I. S. National University "Lviv Polytechnic" (Lviv, Ukraine) 1
Smirnova O. V. Bogomolets National Medical University (Kyiv, Ukraine) 1
Sokolov Alexander Berdyansk State Pedagogical University (Berdyansk, Ukraine) 1
Varenia N. M. National Academy of Security Service of Ukraine (Kiev, Ukraine) 2
Varfolomeew A. Yu. National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute" (Kiev, Ukraine) 1
Zaiachkovskyi V. M. Vinnitsa Academy of Continuing Education (Vinnitsa, Ukraine) 1
Zayats V. Yu. Vinnitsa Academy of Continuing Education (Vinnitsa, Ukraine) 1
Zverev S. M. Yaroslav Mudryi National Law University (Kharkiv, Ukraine) 1
Рavlenchyk A. O. Lviv State University of Physical Culture (Lviv, Ukraine) 3
A. Aldabergen Kazakh National Medical University (Almaty, Kazakhstan) 1
A. Amirkulova Institute of Molecular Biology and Biochemistry named after Aitkhozhin (Almaty, Kazakhstan) 1
Страницы:1234...386387