Автор ВУЗ / Место работы Number of publications
Vuyahievich D. S. Cherkasy National University named after Bogdan Khmelnitsky (Cherkassy, Ukraine) 1
Vyazhevich L. F. Institute of Economics of the National Academy of Sciences of Belarus (Minsk, Belarus) 1
Vyhristenko E.O. National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine (Kiev, Ukraine) 1
Vylegzhanina Elena Kuban State University (Krasnodar, Russian Federation) 3
Vynogradova M. S. Tavria State Agrotechnological University (Melitopol, Ukraine) 1
Vyshar A. S. National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute" (Kiev, Ukraine) 1
Vyshenska A. V. Kiev National University of Technology and Design (Kiev, Ukraine) 1
Vyshnenko L. I. H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University (Kharkiv, Ukraine) 1
Vystavkina D. O. Odessa I.I.Mechnikov national university (Odessa, Ukraine) 1
Wolf N. V. National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine (Kiev, Ukraine) 1
Wyslouh S. P. National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute" (Kiev, Ukraine) 1
XieYilin Heilongjiang University (Harbin, China) 2
Yachnik Iu. V. G. S. Kostyuk Institute of Psychology, National Academy of Educational Sciences of Ukraine (Kyiv, Ukraine) 1
Yagelo S. P. Lviv Danylo Galitsky National Medical University (Lviv, Ukraine) 2
Yagubova N. Sh. Azerbaijan State University of Culture and Arts (Baku, Azerbaijan) 1
Yakimenko K. A. University of Customs and Finance (Dnepr, Ukraine) 1
Yakimenko O. V. National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute" (Kiev, Ukraine) 1
Yakimova A. M. Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan (Dnipro, Ukraine) 2
Yakobchuk Svitlana Rivne institute of the University "Ukraine" (Rivne, Ukraine) 1
Yakovenko A. V. National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute" (Kiev, Ukraine) 6
Yakovenko A. V. Dnipropetrovsk National University Oles Honchar (Dnipro, Ukraine) 1
Yakovenko S. L. Lozovа Branch of Kharkiv State Auto-Road College (Lozova, Ukraine) 1
Yakovenko T. І. Poltava University of Economics and Trade (Poltava, Ukraine) 1
Yakovenko Y. Y. Kremenchug National University of M.Ostrohradskoho (Kremenchuk, Ukraine) 1
Страницы:12...226227228229230...242243