Автор ВУЗ / Место работы Number of publications
Viltsanyuk O.M. Vinnytsya Mykhailo Kotsiubynsky State Pedagogical University (Vinnytsya, Ukraine) 1
Vincenzo Ligorio Plekhanov Russian University of Economics (Moscow, Russia) 3
Vinnichenko N. V. Ukrainian Academy of Banking of the National Bank of Ukraine (Sumy, Ukraine) 1
Vinnichenko N. V. Educational and Research Institute of Business Technology "UABS" of SSU (Sumy, Ukraine) 1
Vinnichenko T. A. Yaroslav Mudryi National Law University (Kharkiv, Ukraine) 1
Vinzeslavska O. D. Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University (Chernivtsi, Ukraine) 1
Virbulevska Elena Kremenchug National University of M.Ostrohradskoho (Kremenchuk, Ukraine) 1
Virkovskaya Anastasia Ternopil National Economic University (Ternopil, Ukraine) 1
Vishneva M. V. St. Petersburg State University (Saint-Petersburg, Russia) 1
Visotska Ch. О. Yaroslav Mudryi National Law University (Kharkiv, Ukraine) 3
Vitenburg E. A. Volgograd state University (Volgograd, Russia) 1
Vitko Vitalina Kiev National University of Technology and Design (Kiev, Ukraine) 1
Vitkovska D. O. Lesya Ukrainka Eastern European National University (Lutsk, Ukraine) 1
Vitkovskiy Yu. P. Kharkiv Peter Vasilenko National Technical University of Agriculture (Kharkov, Ukraine) 1
Vitrenko N. S. National University of Food Technologies (Kyiv, Ukraine) 1
Vivchar Z. V. I. Horbachevsky Ternopil State Medical University (Ternopil, Ukraine) 1
Vladimirov Ye. V. Odessa I.I.Mechnikov national university (Odessa, Ukraine) 1
Vlasenko A. S. Kiev National University of Technology and Design (Kiev, Ukraine) 1
Vlasenko Natalia Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics (Kharkiv, Ukraine) 1
Vlasenko T. A. Kharkiv Peter Vasilenko National Technical University of Agriculture (Kharkov, Ukraine) 1
Vlasenko T. Yu. Lozovа Branch of Kharkiv State Auto-Road College (Lozova, Ukraine) 1
Vlashchenko N. N. O. M. Beketov National University of Urban Economy (Kharkiv, Ukraine) 1
Vlasiuk N. V. Kiev National University of Technology and Design (Kiev, Ukraine) 1
Vlasyuk I. I. Penza state technological university (Penza, Russia) 1
Страницы:12...226227228229230...246247