DOI - це ідентифікатор цифрового об'єкту, а саме позначення сторінки Інтернет-сайту, яке не може бути змінено або видалено. Сайт можна видалити, змінити його вміст, але сторінка, якій присвоїли DOI, залишається незмінною.

DOI-це стандарт, з яким працюють видавництва з усього світу. Крім того, світове наукове співтовариство не визнає електронні публікації без номера DOI, оскільки без нього стаття недостатньо стабільна в Інтернеті і може зникнути, що негативно позначається на індексуванні цитованості.

Видавничий дім "Інтернаука" уклав прямий договір з Crossref, офіційним реєстраційним агентством DOI для наукових і професійних публікацій. Префікс нашого видавництва - 10.25313, за ним ви можете знайти нас в списку членських організацій на сайті Crossref.

Переваги використання ідентифікатора цифрового об'єкта DOI:

  1. DOI (Digital object identifier) ​​або цифровий ідентифікатор об'єкта - це сучасний стандарт позначення надання інформації в мережі Інтернет, який використовується усіма найбільшими міжнародними науковими організаціями та видавництвами. DOI - стандарт, прийнятий усіма провідними видавництвами світу (400 видавництв);
  2. DOI використовує Європейський союз офіційних публікацій через ЄС. DOI прийнятий в англомовному науковому середовищі для обміну даними між вченими. По суті, DOI - це шлях до документу в загальному інформаційно-віртуальному просторі (як правило, в Інтернеті), для отримання необхідної інформації.
  3. Науково-дослідні набори даних через DataCite - консорціум провідних дослідницьких бібліотек, технічних провайдерів, інформаційних та наукових центрів обробки даних.
  4. Постійні глобальні ідентифікатори для комерційного відеоконтенту через Entertainment - ID реєстр, широко відомий як EIDR.
  5. Цитати в наукових виданнях (журнальні статті, книги, електронні книги і т.д.) через CrossRef - консорціум близько 3000 видавців.
  6. Зростання кількості цитувань статей автора автоматично підвищує його індекс цитування та особистий індекс Хірша - найважливіші наукометричні показники на сучасному етапі розвитку науки.
  7. При цитуванні статті з DOI одним з журналів, що входять в Scopus, Web of Science або будь-яку іншу престижну бібліографічну базу, дані статті і автора, також заносяться в ці бази.
  8. DOI значно полегшує процедури цитування, пошуку і локалізації наукової публікації.
  9. Присвоєння DOI забезпечує зниження втрати посилань. Код DOI, на відміну від бібліографічного посилання, може бути розпізнаний без помилок.
  10. Присвоєння DOI забезпечує захист інтелектуальної власності.

Пошук за номером DOI здійснюється на сайтах International DOI Foundation (IDF) і CrossRef. Для пошуку статті необхідно набрати код DOI у вікні пошуку.

Приклад оформлення наукової статті для списку літератури, якій присвоєно цифровий ідентифікатор DOI:

Скуратовська Д.В. Ways ti improve management costs // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука" - 2016 -№ 6. DOI 10.21267/IN.2016.6.2294

 

Кожному автору після присвоєння цифрового ідентифікатора DOI буде відправлений сертифікат в електронному вигляді.