Редакція проводить безперервну роботу по включенню журналу в міжнародні електронні бібліотеки, каталоги і наукометричних баз для входження у світовий науковий інформаційно - комунікативний простір, а також підвищення рейтингу журналу та індексів цитування наших авторів.


На сьогодні журнал представлений у:

1. Index Copernicus (Польща) – міжнародна наукометричних база. Даний сайт містить індексування, ранжування і реферування журналів, а також є платформою для наукового співробітництва та виконання спільних наукових проектів (посилання).

2. eLIBRARY.RU - один з найбільших аналітичних порталів в галузі науки (посилання).

 

3. ResearchBib - міжнародна мультидисциплінарна база даних наукових журналів, що включає в себе описи журналів більш ніж 5400 видавців (посилання).

4. Open Academic Journals Index (OAJI) є повнотекстової базою даних наукових журналів відкритого доступу. Мета даної бази полягає в складанні міжнародної платформи для індексації у відкритому доступі наукових журналів (посилання).

5. Scientific Indexing Services (SIS) фокусується на цитуванні, індексації, аналізі цитованості, і підтримує бази даних, що охоплюють тисячі наукових журналів. SIS забезпечує кількісну та якісну оцінку рейтингу, а також категоризацію журналів для академічного аналізу та передового досвіду. Цей фактор використовується для оцінювання престижу журналів (посилання).

6. Polish Scholarly Bibliography (PBN)  наукова база даних польського Міністерства науки та вищої совіти. PBN є частною POL-on - The System of Information on Higher Education (посилання), (посилання).

 

7. Turkish Education İndex (TEI) спрямований на акумулювання наукових та академічних даних, використовую комплексну систему управління якістю (посилання).

8. Electronic Journals Library. Бібліотека електронних журналів з 1997р. в рамках проекту університетської бібліотеки Регенсбурга, у співпраці з Бібліотекою Технічного університету Мюнхена пропонує швидкий, структурований і уніфікований доступ (англійською та німецькою мовами) до наукових повнотекстових журналів. Вона включає в себе 76 419 назв, з яких 13 923 журналів з усіх галузей знання видається тільки в електронному вигляді. 45575 найменувань журналів знаходяться у вільному доступі в повнотекстовому варіанті. Повний доступ до всіх видань мають установи, які беруть участь у проекті (посилання).

 

9Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky. Гамбурзька державна університетська бібліотека ім. Карла фон Оссецкого («Stabi») - найбільша наукова бібліотека Гамбургащо обслуговує Гамбурзький університет та інші вищі навчальні заклади (посилання).

 

10.InfoBase Index – комплексна багатоцільова інформаційна база даних, що охоплює наукову літературу з усього світуInfoBase Index містить індексовані записи з діючих авторитетних журналів (посилання).


 

11.International Institute of Organized Research (I2OR) був створений для просування різних галузей, пов'язаних з освітою і науково-дослідної діяльності по всьому світу, щоб зробити їх доступними і більш організованими (посилання).

12.CiteFactor - це сервіс, який надає доступ журналам, які контролюють якість публікацій з відкритим доступом. Каталог, індексуючи журнали, прагне бути всеосяжним і охоплювати всі наукові та академічні журнали відкритого доступу, які використовують відповідні системи контролю якості (посилання).

13.Open J-Gate - електронна бібліотека наукових журналів англійською мовою з суспільнихгуманітарних, природничих наук і техніки, яка підтримується компанією Informatics India Ltd. В даний час включає понад 6300 найменувань журналів, організованих по галузях знання. Пошук документів здійснюється за автором, назвою, ключовими словами, датою публікації (посилання).

14.Cosmos Impact Factor було засновано відомими вченимиГрупа зі ста вчених з різних країн у різних дисциплінах заснували Космос в 2010 році з конкретною метою надання якісної інформації для дослідника, надає імпакт-фактор та індекс академічних журналів, книг, підтримує наукові послуги баз даних для дослідників, редакторів журналів видавництв (посилання).

15. Scholar Steer - каталог наукових журналів (посилання).

16.Eurasian Scientific Journal Index - база даних найбільш важливих наукових журналів в Європі і Азії, де публікуються найбільш авторитетні дослідження. (посилання)

17.Academic keys - база пошуку наукових журналів відповідно з професійною діяльністю (посилання).

18.Російський імпакт-фактор розраховується Інститутом національної ідеології. У формулу розрахунку входять як класичні показники імпакт-фактора РІНЦ, так і інші атрибути наукового журналу від того, як довго виходить журнал, до показника цитування журналу в Internet. (посилання)

19.Наукова періодика України - портал створений Національною бібліотекою України імені В.І. Вернадського. (посилання)

20.Ulrichsweb Global Serials Directory - база даних американського видавництва Bowker, є найбільшою БД, яка описує світовий потік серійних (періодичних) видань (популярних і наукових журналів) за всіма тематичними напрямками життєдіяльності. (посилання)

21.Гугл Академія (англ. Google Scholar) - пошукова система повних текстів наукових публікацій всіх форматів і дисциплін. Проект працює з листопада 2004 року. Індекс «Гугл Академії» включає дані з більшості рецензованих журналів онлайн найбільших наукових видавництв Європи і Америки. (посилання)

22.JOURNAL FACTOR є всесвітньо визнаним форумом для просування науково-дослідницької роботи та обміну знаннями (посилання).

23.Bielefeld Academic Search Engine (BASE) - пошукова служба (Німеччина), яка є одним з потужних постачальників актуальних даних про наукові публікації європейських вчених. Більш детально з публікаціями можна ознайомитися тут (посилання).

24.The Journals Impact Factor (JIF) - забезпечує інструменти для ранжирування, класифікації, оцінки та порівняння різних міжнародних і національних видань (посилання).

25. CrossRef - незалежна організація, утворена в 2000 р. з ініціативи групи наукових видавців. В даний час в базі міститься кілька десятків мільйонів публікацій з наукових журналів практично всіх країн світу. The Digital Object Identifier (DOI) - це система визначення наукового контенту в мережі Інтернет. Система DOI забезпечує структуру для постійної ідентифікації, управління метаданими, зв'язку користувачів з постачальниками контенту. DOI полегшує користувачам (читачам) пошук оригіналу (першоджерела) наукової публікації. Технологія і ідентифікатор DOI за допомогою бази CrossRef дозволяє звертатися до оригіналів наукових статей за їх метаданими, розміщеними в мережі Інтернет. Ідентифікатор DOI завжди залишається незмінним, оскільки прив'язаний до URL-адреси наукової роботи. Префікс видавничого дому "Інтернаука" - 10.25313, за ним ви можете знайти нас в списку членських організацій на сайті Crossref.