Вимоги до оформлення монографії

 1. УДК

Для публікації монографії, їй має бути присвоєн класифікаційний індекс унікальної десяткової класифікації (УДК). Ви можете самостійно привласнити індекс, відвідавши класифікатор УДК.

2. Інформація про автора і співавторів

В редакцію надаються такі дані про автора і кожного співавтора монографії:

 • прізвище, ім'я, по батькові - повністю;
 • місце роботи із зазначенням країни і міста. Вказується офіційна назва, бажано з статуту, в називному відмінку.
 • посада та науковий ступінь (якщо є);
 • адрес електронної пошти. Велике прохання вказувати існуючий і діючу адресу електронної пошти для автора КОЖНОГО співавтора (E-Mail: ...... @ ... ..);

Редакція просить Вас утриматися від використання абревіатур і скорочень, крім абревіатур, що вказують на організаційно-правову форму місця роботи автора (НТУ, ДОУ, ФДБОУ, ТОВ, ВАТ і т. п.).

Велике прохання використовувати в даних про авторів, змісті та назвах глав і параграфів монографії тільки рядкові (малі) літери, використовуючи великі літери тільки там, де це необхідно (на початку першого слова, в назвах та власних назвах і т. п.).

3. Назва монографії

Назва монографії має точно і однозначно характеризувати її зміст.

Прохання писати назву малими (маленькими) буквами, використовуючи великі літери тільки там, де це необхідно (на початку першого слова, в назвах і власних назвах і т. п.). Уникайте використання будь-яких абревіатур і скорочень. Точка після заголовка НЕ ​​ставиться.

4. Анотація

Анотація повинна коротко викладати зміст монографії. Це своєрідний «рекламний ролик» вашої праці, який покликаний зацікавити потенційного читача. При написанні анотації уникайте використання будь-яких абревіатур і скорочень.

В кінці анотації повинна бути вказівка ​​на коло читачів, для якого призначається монографія.

Наприклад:

 • Дослідження може бути цікаве широкому колу читачів, хто цікавиться даною проблемою, а також студентам вищих навчальних закладів.
 • Монографія розрахована на широке коло фахівців-управлінців, а також на студентів і аспірантів, які навчаються на економічних факультетах, для студентів спеціальності «Державне та муніципальне управління», факультетах земельного та міського кадастру і інженерів - землевпорядників.).
 • Для економістів, наукових і практичних працівників, викладачів і студентів економічних та юридичних вузів і факультетів, для широкого кола читачів.

5. Текст монографії

Важливою формальною вимогою до тексту монографії є ​​його обсяг. Ми приймаємо для публікації монографії обсягом не менше 5 авторських аркушів (200 000 знаків з урахуванням пробілів).

Оформлення тексту монографії:

 • ВСІ АБРЕВІАТУРИ ТА СКОРОЧЕННЯ ПОВИННІ БУТИ РОЗШИФРОВАНІ ПРИ ПЕРШОМУ ВИКОРИСТАННІ;
 • бажане форматування: шрифт Times New Roman, розмір 12, інтервал одинарний, відступ першого рядка абзацу 1,25 см., поля 2 см. всюди;
 • неприпустимо використання розставлених вручну переносів.

Оформлення таблиць та рисунків:

 • кожен малюнок повинен бути пронумерований і підписаний. Підписи не повинні бути частиною малюнків;
 • малюнки обов'язково повинні бути згруповані (тобто не повинні «розвалюватися» при переміщенні і форматуванні);
 • по можливості, уникайте використання малюнків і таблиць, розмір яких вимагає альбомної орієнтації сторінки;
 • написи та інші позначення на графіках і малюнках повинні бути чіткими і легко читатися;
 • таблиці, малюнки, графіки повинні мати порядкову нумерацію. Нумерація малюнків (в тому числі графіків) і таблиць ведеться окремо;
 • в тексті монографії ОБОВ'ЯЗКОВО повинні міститися ПОСИЛАННЯ на таблиці, малюнки, графіки.

Зверніть увагу! Не закінчуйте текст параграфа або глави таблицею, малюнком або формулою.

Формули:

Вкажіть, якщо використовувалося якесь програмне забезпечення, крім стандартних засобів Microsoft Office.

6. Бібліографічний список

Приклад списку літератури:

ЛІТЕРАТУРА

 1. Бахвалов, Н. С. Чисельні методи [Текст]: навч. посібник для фіз.-мат. спеціальностей вищих навчальних закладів / Н. С. Бахвалов, Н. П. Жидков, Г. М. Кобельков; під заг. ред. Н. І. Тихонова. - 2-е вид. - М.: Фізматліт: Лаб. базових знань; СПб. : Нев. діалект, 2002. - 630 с. : Ил. ; 25 см - (Технічний університет. Математика).

...

 1. Кірсанов К.А. Біологічний, соціальний і інтелектуальний потенціали особистості в різних парадигмах освіти // Інтернет-журнал «Науковедение», 2011 №1 (6) [Електронний ресурс] -М .: Науковедение, 2013 роки -.- Режим доступу: http://naukovedenie.ru /sbornik6/4.pdf, вільний. - Загл. з екрану. - Яз. рус., англ.