Видавничий дім "Інтернаука" є офіційним представником Європейського наукового e-журналу (European Scientific E-journal) (Перейти на сайт). Видання зареєстровано в Чехії. Видавець: Anisiia Tomanek OSVČ.

Вартість публікації статей (незалежно від кількості сторінок і авторів) становить 850,00 гривень.

Статті, оформлені, відповідно до вимог, направляються на e-mai: info@inter-nauka.com

Журнал публікує орінінальние наукові дослідження. Статті публікуються на сайті видання і авторам направляється сертифікат про публікацію. Також, формується pdf-збірник статей.

Графік формування збірників на 2021 рік:

Лютий:
ЕКОНОМІКА (збірник)
АРХІТЕКТУРА (збірник)
ГЕОГРАФІЯ (конференція)

Березень:
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ (збірник)
ДИЗАЙН (збірник)
МЕНЕДЖМЕНТ (конференція)
Загальний збірник статей №2 (які не увійшли в збірники за січень-березень)

Квітень:
КУЛЬТУРА (збірник)
УРБАНІСТИКА (збірник)
ПОЛІТОЛОГІЯ (конференція)

Травень:
КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА (збірник)
ІСТОРІЯ (збірник)

червень:
ФІЛОСОФІЯ (збірник)
ЕКОЛОГІЯ (збірник)

Липня:
МИСТЕЦТВО (збірник)
ПСИХОЛОГІЯ (збірник)

 

Правила оформлення статей:


1. Рекомендуємо оформляти статті за структурою СТАНДАРТУ ESEJ.

 2.Стаття має містити наступні розділи: актуальність, введення, висновок, список джерел інформації. Бажано розділити основну частину статті на 2-3 параграфа і озаглавити їх.

 3.Формат файлу - Word.

 4.Поле - по 2 см.

 5.Нумерація сторінок - справа внизу.

 6.Шріфт - New Roman Times.

 7.Размер шрифту - 14.

 8.Межстрочний інтервал - 1.5.

 9. У шапці статті:

 9.1.Справа через пробілу - Повне ПІБ автора, вчений ступінь і звання (якщо є), регалії (якщо є), членство в асоціаціях і союзах (якщо є), посада (якщо є), місце роботи і підрозділ (якщо є), особистий або робочий email;

 9.2.После пробілу рядки заголовок жирним шрифтом з великої літери (НЕ великими літерами !!!);

 9.3.После пробілу рядки зліва пункт Анотація :. На наступному рядку текст анотації (не більше 6 рядків);

 9.4.Нище зліва пункт Ключові слова :. На наступному рядку ключові слова і фрази (не більше 12 слів, використаних в тексті статті);

 9.5.У разі, якщо стаття написана не на англійській мові, то нижче повторити всі дані пунктів 9.1-9.4 англійською мовою.

 10.Далі - пробіл рядки. Текст статті повинен бути від 15 до 40 тисяч знаків, не включаючи "шапку" і список джерел інформації.

 11.Після тексту статті пробіл рядки і заголовок Список джерел інформації.

 12.Спісок джерел складається в алфавітному порядку (перша буква прізвища автора або перша буква заголовка, де немає автора).

 13.Посилання на джерела інформації по тексту повинні бути у квадратних дужках і стояти до крапку чи кому. Якщо використовується 2 джерела, то вони розділяються крапкою з комою [3; 6], якщо використовується джерело і номера сторінок, то вони розділяються комою [3, 25-26] або [3, с. 25-26].

 14.Іллюстраціі в тексті розміщуються в форматі .jpeg, не більше 10 штук. Обсяг кожної ілюстрації - не більше 150 Кб, розмір на сторінці - не більше 1/2 висоти, обтікання текстом - "зверху-знизу". Підпис - під ілюстрацією. Нумерація ілюстрацій - наскрізна (Мал. 1, Іл. 2 ...).

 15.Іллюстраціі можуть бути розміщені в тексті або після списку джерел інформації як розділ Додаток з нової сторінки. Правила оформлення - див. П. 14 вище.