Електронне наукове видання "Сучасні технології та інженерія" є науковим економічним рецензованим виданням, в основу діяльності якого покладено публікацію наукових статей з метою їх поширення серед науковців як України, так і за її межами. В журналі публікуються тільки оригінальні та високоякісні наукові статті з проблем сучасної економіки. 

Редакція підтримує Будапештську ініціативу відкритого доступу (Budapest Open Access Initiative), спрямовану на вільне та безкоштовне поширення наукових знань, яке сприяє прискореному розвитку науки.

Основна мета редакції полягає в реалізації програмних цілей журналу, головними напрямами яких є висвітлення:

 • проблем соціально-економічного розвитку України та її регіонів в контексті економічної глобалізації;
 • організаційно-економічних механізмів прискорення розвитку високотехнологічних галузей промислового комплексу України;
 • конкурентоспроможності та активізація інноваційно-спрямованної інвестиційної діяльності вітчизняних суб’єктів господарювання;
 • сприяння розвитку наук економічного напрямку.

Редакційна політика журналу базується на таких принципах:

 • об’єктивність та неупередженість у відборі статей з метою їх публікації;
 • висока вимогливість до якості наукових досліджень;
 • подвійне «сліпе» рецензування статей;
 • колегіальність у прийнятті рішень щодо публікації статей;
 • доступність та оперативність у спілкуванні з авторами;
 • суворе дотримання авторських та суміжних прав;
 • суворе дотримання графіку виходу журналу.

Редакція веде систематичну роботу з включення журналу в міжнародні електронні бібліотеки, каталоги та наукометричні бази з метою входження в світовий науковий інформаційний простір, підвищення рейтингу журналу та індексів цитування його авторів.

Редакція журналу сподівається, що її діяльність сприятиме розвитку вітчизняної економічної науки.