Журнал дотримується ліцензії Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 International License

Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки" є виданням Відкритого доступу – Openaccess (OA), тобто знаходиться у відкритому доступі і робить матеріали доступними в режимі реального часу негайно.

Журнал приєднується до ініціатив, декларацій і заяв по відкритому доступу до наукового гуманітарного знання: Будапештська ініціатива 14.02.2002 р. (Budapest Open Access Initiative); Берлінська декларація 20–22.10.2003 р.

Так, згідно Будапештськіої ініціативи «Відкритий доступ» (BOAI):
Автори і власники авторських прав таких вкладів надають всім користувачам вільний, безповоротний, всеохоплюючий і справедливий доступ і право використовувати, поширювати, передавати і демонструвати роботи публічно, а також створювати і поширювати похідні (вторинні) роботи в будь-якій цифровому середовищі для відповідальних цілей за умови відповідної вказівки на авторство (стандарти наукового співтовариства будуть продовжувати забезпечувати механізм захисту авторських прав та відповідальне використання опублікованих робіт, як це має місце зараз), а також право друкувати невелика кількість екземплярів для персонального використання.

Відповідно до Берлінської декларації, вклади у відкритий доступ повинні задовольняти наступній умові:
Повна версія роботи та усі додаткові матеріали, включаючи копію зазначеного вище дозволу і вихідні дані первинної публікації, розміщуються (що прирівнюється до публікації) у відповідному стандартному електронному форматі, принаймні в одному онлайн-репозитарії, використовує відповідні технічні стандарти, як зазначено у визначенні Відкритого Архіву, діяльність якого підтримується академічним інститутом, науковим товариством, урядовим органом або іншою авторитетною організацією, яка прагне забезпечити відкритий доступ, необмежене поширення, спільне використання та довгострокове зберігання інформації.