Редакція:

Головний редактор: Камінська Тетяна Григорівна - доктор економічних наук, професор (Київ, Україна)

Заступник головного редактора: Золковер Андрій Олександрович - кандидат економічних наук, доцент (Київ, Україна)

Заступник головного редактораКоваленко Дмитро Іванович - кандидат економічних наук, доцент (Київ, Україна)

Секретар: Колодіч Юлія Ігорівна

Редакційна колегія:

Голова редакційної колегії: Тарасенко Ірина Олексіївна - доктор економічних наук, професор (Київ, Україна)

Член редакційної колегії: Баланюк Іван Федорович −доктор економічних наук, професор (Івано-Франківськ, Україна)

Член редакційної колегії: Бардаш Сергій Володимирович – доктор економічних наук, професор (Київ, Україна)

Член редакційної колегії: Бондар Микола Іванович – доктор економічних наук, професор (Київ, Україна)

Член редакційної колегії: Вдовенко Наталія Михайлівна - доктор економічних наук, професор (Київ, Україна)

Член редакційної колегії: Гоблик Володимир Васильович - доктор економічних наук, кандидат філософських наук, професор, Заслужений економіст України (Мукачеве, Україна)

Член редакційної колегії: Гринько Алла Павлівна – доктор економічних наук, професор (Харків, Україна)

Член редакційної колегії: Гуцаленко Любов Василівна – доктор економічних наук, професор (Вінниця, Україна)

Член редакційної колегії: Дерій Василь Антонович – доктор економічних наук, професор (Тернопіль, Україна)

Член редакционной коллегии: Дмитренко Ирина Николаевна - доктор экономических наук, профессор (Киев, Украина)

Член редакційної колегії: Зеліско Інна Михайлівна - доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України (Київ, Україна)

Член редакційної колегії: Зось-Кіор Микола Валерійович −доктор економічних наук, професор (Полтава, Україна)

Член редакційної колегії: Клочан В'ячеслав Васильович −доктор економічних наук, професор (Миколаїв, Україна)

Член редакційної колегії: Копилюк Оксана Іванівна - доктор економічних наук, професор (Львів, Україна)

Член редакційної колегії: Кравченко Ольга Олексіївна – доктор економічних наук, професор (Київ, Україна)

Член редакційної колегії: Курило Людмила Ізидорівна – доктор економічних наук, професор (Київ, Україна)

Член редакційної колегії: Лоханова Наталя Олексіївна – доктор економічних наук, професор (Львів, Україна)

Член редакційної колегії: Малік Микола Йосипович – доктор економічних наук, професор (Київ, Україна)

Член редакційної колегії: Олійник Олександр Васильович – доктор економічних наук, професор (Харків, Україна)

Член редакційної колегії: Осмятченко Володимир Олександрович – доктор економічних наук, професор (Київ, Україна)

Член редакційної колегії: Охріменко Ігор Віталійович – доктор економічних наук, професор (Київ, Україна)

Член редакційної колегії: Паска Ігор Миколайович −доктор економічних наук, професор (Біла Церква, Україна)

Член редакційної колегії: Разумова Катерина Миколаївна – доктор економічних наук, професор (Київ, Україна)

Член редакційної колегії: Танклевська Наталія Станіславівна– доктор економічних наук, професор (Херсон, Україна)

Член редакційної колегії: Токар Володимир Володимирович – доктор економічних наук, професор (Київ, Україна)

Член редакційної колегії: Чижевська Людмила Віталіївна – доктор економічних наук, професор (Житомир, Україна)

Член редакційної колегії: Шпак Валентин Аркадійович – доктор економічних наук, професор (Київ, Україна)

Член редакційної колегії: Бєлялов Талят Енверович - кандидат економічних наук, доцент (Київ, Україна)

Член редакційної колегії: Дудко Павло Миколайович - кандидат економічних наук (Київ, Україна)

Член редакційної колегії: Peter Bielik - Dr. hab. (Словацька Республіка)

Член редакційної колегії: Eva Fichtnerová - University of South Bohemia in ČeskéBudějovice (Чеська Республіка)

Член редакційної колегії: József Káposzta - Dr. hab. (Угорщина)

Член редакційної колегії: Henrietta Nagy - Dr. hab. (Угорщина)

Член редакційної колегії: Anna Törő-Dunay - Dr. hab. (Угорщина)

Член редакційної колегії: Mirosław Wasilewski - Dr. hab., Associate professor WULS-SGGW (Польща)

Член редакційної колегії: Natalia Wasilewska - Doctor of Economic Sciences, professor UJK (Польща)