Редакція:

Головний редактор: Камінська Тетяна Григорівна - доктор економічних наук, професор, в.о. ректора, Київський кооперативний інститут бізнесу і права (Київ, Україна)

Заступник головного редактора: Золковер Андрій Олександрович - кандидат економічних наук, доцент (Київ, Україна)

Заступник головного редактораКоваленко Дмитро Іванович - кандидат економічних наук, доцент (Київ, Україна)

Секретар: Колодіч Юлія Ігорівна

Редакційна колегія:

Голова редакційної колегії: Тарасенко Ірина Олексіївна - доктор економічних наук, професор (Київ, Україна)

Член редакційної колегії: Баланюк Іван Федорович −доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри обліку і аудиту, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (Івано-Франківськ, Україна)

Член редакційної колегії: Бардаш Сергій Володимирович – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Київський кооперативний інститут бізнесу і права (Київ, Україна)

Член редакційної колегії: Бондар Микола Іванович – доктор економічних наук, професор, декан обліково-економічного факультету, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана (Київ, Україна)

Член редакційної колегії: Вдовенко Наталія Михайлівна - доктор економічних наук, професор (Київ, Україна)

Член редакційної колегії: Гоблик Володимир Васильович - доктор економічних наук, кандидат філософських наук, професор, Заслужений економіст України (Мукачеве, Україна)

Член редакційної колегії: Гринько Алла Павлівна – доктор економічних наук, професор, декан факультету менеджменту, Харківський державний університет харчування та торгівлі (Харків, Україна)

Член редакційної колегії: Гуцаленко Любов Василівна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри аудиту та державного контролю, Вінницький національний аграрний університет (Вінниця, Україна)

Член редакційної колегії: Дерій Василь Антонович – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри аудиту, ревізії та аналізу, Тернопільський національний економічний університет (Тернопіль, Україна)

Член редакционной коллегии: Дмитренко Ірина Миколаївна - доктор економічних наук, професорзавідувач кафедри обліку і аудиту, ДВНЗ «Університет банківської справи» (Київ, Україна)

Член редакційної колегії: Зеліско Інна Михайлівна - доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України (Київ, Україна)

Член редакційної колегії: Зось-Кіор Микола Валерійович −доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту і логістики, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка (Полтава, Україна)

Член редакційної колегії: Клочан В'ячеслав Васильович −доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту та маркетингу, Миколаївський національний аграрний університет (Миколаїв, Україна)

Член редакційної колегії: Копилюк Оксана Іванівна - доктор економічних наук, професор (Львів, Україна)

Член редакційної колегії: Кравченко Ольга Олексіївна – доктор економічних наук, професорпрофесор кафедри фінансів і кредиту, Державний економіко-технологічний університет транспорту (Київ, Україна)

Член редакційної колегії: Краєвський Володимир Миколайович - доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри управлінського обліку, бізнес-аналітики та статистики, Національний університет державної податкової служби України (Київ, Україна)

Член редакційної колегії: Курило Людмила Ізидорівна – доктор економічних наук, професор (Київ, Україна)

Член редакційної колегії: Лоханова Наталя Олексіївна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри бухгалтерського обліку та аудиту, Одеський національний економічний університет (Львів, Україна)

Член редакційної колегії: Малік Микола Йосипович – доктор економічних наук, професор, завідувач відділу підприємництва та кооперації, ННЦ «Інститут аграрної економіки» (Київ, Україна)

Член редакційної колегії: Олійник Олександр Васильович – доктор економічних наук, професор (Харків, Україна)

Член редакційної колегії: Осмятченко Володимир Олександрович – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри обліково-аналітичних баз знань, Національний університет державної податкової служби України (Київ, Україна)

Член редакційної колегії: Охріменко Ігор Віталійович – доктор економічних наук, професор, проректор з навчальної та наукової роботи, Київський кооперативний інститут бізнесу і права (Київ, Україна)

Член редакційної колегії: Паска Ігор Миколайович − доктор економічних наук, професор, проректор з освітньої, виховної та міжнародної діяльності, Білоцерківський національний аграрний університет (Біла Церква, Україна)

Член редакційної колегії: Разумова Катерина Миколаївна – доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств, Національний авіаційний університет (Київ, Україна)

Член редакційної колегії: Танклевська Наталія Станіславівна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри обліку і аудиту та фінансів, Херсонський державний аграрний університет (Херсон, Україна)

Член редакційної колегії: Токар Володимир Володимирович – доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана (Київ, Україна)

Член редакційної колегії: Чижевська Людмила Віталіївна – доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку і аудиту, Житомирський державний технологічний університет (Житомир, Україна)

Член редакційної колегії: Шпак Валентин Аркадійович – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри обліку і оподаткування, Київський кооперативний інститут бізнесу і права (Київ, Україна)

Член редакційної колегії: Бєлялов Талят Енверович - кандидат економічних наук, доцент (Київ, Україна)

Член редакційної колегії: Дудко Павло Миколайович - кандидат економічних наук (Київ, Україна)

Член редакційної колегії: Peter Bielik - Dr.h.c. prof. Ing., PhD, Rector Slovak University of Agriculture in Nitra (Словацька Республіка)

Член редакційної колегії: Eva Fichtnerová - International Office, Erasmus+Institutional Coordinator, University of South Bohemia in České Budějovice (Чеська Республіка)

Член редакційної колегії: József Káposzta - Prof. h.c. Dr., Dean Faculty Of Economics And Social Sciences, Szent Istvan University (Угорщина)

Член редакційної колегії: Henrietta Nagy - Dr. hab., vice-dean for international relations, Institute of Regional Economics and Rural Development Szent Istvan University (Угорщина)

Член редакційної колегії: Katalin PostaProf. Dr., Dean Faculty of Agricultural and Environmental Sciences Szent Istvan University (Угорщина)

Член редакційної колегії: Anna Törő-Dunay - Dr. hab., Dunay Institute of Business Studies Szent Istvan University (Угорщина)

Член редакційної колегії: Mirosław Wasilewski - Dr hab., prof. SGGW, Kierownik Katedry Finansów i Bankowości, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Польща)

Член редакційної колегії: Natalia Wasilewska - Dr hab., prof. UJK, Katedra Zarządzania, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (Польща)