Київський національний університет технологій та дизайну (Київ, Україна)


Захарін С. В., Коваленко Д. І. Оптимізація фінансово-економічного механізму реалізації державної молодіжної політики в умовах сталого розвитку людського потенціалу // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2020. - №4. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2020-4-5795


Галузь науки: -Фінанси, банківська справа і страхування
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Гриліцька А. В., Гриліцька В.-О. М. Маркетингова діяльність міжнародних компаній в Україні // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2020. - №4. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2020-4-5794


Галузь науки: -Маркетинг
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Пікалюк О. А. Вплив державного боргу на фінансову безпеку України // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". - 2020. - №2.​


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Актуальні проблеми сучасної науки: тези доповідей XLV Міжнародної науково-практичної конференції (Харків – Відень – Берлін – Астана, 28 листопада 2019)


Галузь науки: Філологічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Science and Global Studies: тези доповідей Міжнародної наукової конференції (Братислава, Словаччина, 30 грудня 2019)


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Захарін С. В., Коваленко Д. І. Стратегічні орієнтири фінансування інвестиційної та інноваційної діяльності у сфері вищої освіти // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2020. - №1. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2020-1-5578


Галузь науки: -Фінанси, банківська справа і страхування
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Колесник О. О., Русіна Ю. О. Економічна безпека підприємства: сутність поняття та систематизація підходів до трактування // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". - 2019. - №16.​


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Нестеренко О. Б. Актуальні питання особистісно-орієнтованої освіти // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". - 2019. - №16.​ https://doi.org/10.25313/2520-2057-2019-16-5411


Галузь науки: Педагогічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Писаренко Н. М. Мистецтво поетичного перекладу: труднощі та актуальні проблеми // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". - 2019. - №16.​


Галузь науки: Філологічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Сухорукова О. Д., Матюха М. М. Проблематика обліку готової продукції  на підприємстві та шляхи її вирішення // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". - 2019. - №15.


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Denysenko V. The efficiency of moodle platform in university teaching process // International scientific journal "Internauka". — 2019. — №15.


Галузь науки: Педагогічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Плантова А. А., Русіна Ю. О. Обґрунтування інноваційних рішень підприємства і прогнозування їх наслідків // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". - 2019. - №15.


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Вергун А. М., Мирна О. С. Економічна сутність механізму фінансової безпеки страхових компаній // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2019. - №11. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2019-11-5316


Галузь науки: -Фінанси, банківська справа і страхування
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Радіонова Н. Й., Білоус К. С. Організаційні та методичні підходи до проведення аудиту грошових коштів // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". - 2019. - №15.


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Русина Ю. О., Гафаров Е. М. Підходи до управління фінансовою стійкістю підприємства // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". - 2019. - №14.


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Григоревська О. О. Кореляційний аналіз виробничих витрат промислових підприємств // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2019. - №10. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2019-10-5255


Галузь науки: -Економіка і управління підприємствами
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Русіна Ю. О., Трубіцина Ю. І. Формування механізму внутрішньої фінансової стабілізації підприємства при загрозі банкрутства // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2019. — №13. 


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Русіна Ю. О., Левчишина А. Г. Формування фінансової стратегії підприємства в сучасних умовах ведення бізнесу // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2019. — №12.


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Захарін С. В., Коваленко Д. І. Економічні та організаційні важелі підвищення результативності співробітництва Китайської Народної Республіки та України у сфері туризму // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2019. - №8. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2019-8-5146


Галузь науки: -Світова економіка і міжнародні відносини
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Захарін С. В., Коваленко Д. І. Розвиток сфери туризму і курортів в Україні: тенденції, проблеми, перспективи // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2019. - №7. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2019-7-5136


Галузь науки: -Економіка сталого розвитку та природокористування
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)
Сторінки:123...1617