Львовский государственный университет внутренних дел (Львов, Украина)


Шопіна І. М. Поняття адміністративно-юрисдикційної діяльності органів контролю // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2023. — № 11. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2023-11-9425


Отрасль науки: -Административное право и процесс; финансовое право; информационное право
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Зубанський М. К. Особливості кримінально-правової кваліфікації суспільно небезпечного діяння як порушення законів та звичаїв війни // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2023. — № 10. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2023-10-9373


Отрасль науки: -Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Ковалів М. В., Пєтков С. В., Скриньковський Р. М., Хмиз М. В., Єсімов С. С. Поняття юридичної особи публічного права у контексті європейської інтеграції // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2023. — № 11. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2023-11-9356


Отрасль науки: Юридические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Ільків Н. В. Основні напрями формування довкіллєвої безпекової складової як пріоритету у відновленні України // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2023. — № 10. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2023-10-9314


Отрасль науки: -Земельное право; аграрное право; экологическое право; природоресурсное право
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Журавльов Д. В., Христинченко Н. П., Шопіна І. М. Мета та поняття публічного адміністрування як змістоутворювальні категорії адміністративного права // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2023. — № 9. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2023-9-9211


Отрасль науки: -Административное право и процесс; финансовое право; информационное право
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Гаврильців М. Т. Вплив Конституційного Суду України на формування домінуючого вітчизняного праворозуміння // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2023. — №15. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2023-15-9141


Отрасль науки: Юридические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Шопіна І. М. Поняття та принципи кадрового забезпечення управління в органах Національної поліції України // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2023. — № 8. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2023-8-9108


Отрасль науки: -Административное право и процесс; финансовое право; информационное право
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Тітова Н. В. Кримінально-процесуальна характеристика елементів події кримінального правопорушення, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2023. — № 8. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2023-8-9091


Отрасль науки: -Уголовный процесс и криминалистика; судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Федчак І. А. Щодо визначення поняття моделі запобігання злочинності: превенція злочинів за допомогою зміни навколишньої інфраструктури (Crime Prevention Through Environmental Design – CPTED) // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2023. — № 8. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2023-8-9068


Отрасль науки: -Уголовный процесс и криминалистика; судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Шопіна І. М. Проблеми забезпечення гендерної рівності та протидії гендерному насильству в умовах правового режиму воєнного стану // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2023. — № 7. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2023-7-9049


Отрасль науки: -Административное право и процесс; финансовое право; информационное право
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Федчак І. А. Щодо ефективності моделі профілактики скоєння кримінальних правопорушень через зосередження роботи поліції в місцях концентрації незначних правопорушень “Broken Windows” / “Розбитих Вікон” // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2023. — № 7. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2023-7-9040


Отрасль науки: -Уголовный процесс и криминалистика; судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Ковалів М. В., Скриньковський Р. М., Микитюк М. А., Хмиз М. В., Коропатнік І. М. Правове регулювання державної охорони у контексті державної безпеки України // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2023. — № 7. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2023-7-9006


Отрасль науки: Прочее
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Андрухів Є. М. Договір енергопостачання у господарських правовідносинах в умовах сьогодення // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2023. — № 6. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2023-6-8995


Отрасль науки: -Хозяйственное право, хозяйственно-процессуальное право
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Шопіна І. М., Салій М. А. Військово-патріотичне виховання дітей та молоді як складова підготовки до військової служби: правовий погляд // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2023. — № 6. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2023-6-8993


Отрасль науки: -Административное право и процесс; финансовое право; информационное право
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Миць О. Є. Джерела страхування професійної відповідальності нотаріуса // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2023. — № 6. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2023-6-8976


Отрасль науки: -Гражданское право и гражданский процесс; семейное право; международное частное право
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Федчак І. А. Концептуальні та теоретичні положення про місце як джерело відомостей для застосування моделі правоохоронної діяльності на основі даних (Data-Driven Approaches to Crime and Traffic Safety / DDACTS) // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2023. — № 6. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2023-6-8967


Отрасль науки: -Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Андрухів Є. М. Війна як форс-мажорна обставина договору перевезення вантажу у господарських правовідносинах // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2023. — № 5. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2023-5-8899


Отрасль науки: -Хозяйственное право, хозяйственно-процессуальное право
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Середа В. В., Ковалів М. В., Козяр Р. Я., Пєтков С. В., Скриньковський Р. М. Діяльність органів місцевого самоврядування у сфері Національної безпеки України // Електронне наукове видання "Публічне адміністрування та національна безпека". — 2023. — №5. https://doi.org/10.25313/2617-572X-2023-5-8890


Отрасль науки: Государственное управление
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Скриньковський Р. М., Козяр Р. Я., Пєтков С. В., Хитра О. Л., Комісаров О. Г. Державна охорона посадових осіб в Україні в умовах воєнного стану // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2023. — № 5. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2023-5-8867


Отрасль науки: Прочее
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Скриньковський Р. М., Середа В. В., Ковалів М. В., Гарасим П. С. Системність законодавства України у сфері національної безпеки // Електронне наукове видання "Публічне адміністрування та національна безпека". — 2023. — №4. https://doi.org/10.25313/2617-572X-2023-4-8807


Отрасль науки: Прочее
Читать onlineСкачать статью (pdf)
Страницы:1234