Обложка_Публічне адміністрування-1-001Електронне наукове видання "Публічне адміністрування та національна безпека" - є рецензованим науковим журналом з відкритим доступом. Журнал включено до Переліку наукових фахових видань МОН України (категорія Б) з державного управління (спецільність 074 (281)) - Публічне управління та адміністрування), на підставі Наказу Міністерства освіти та науки України № 358 від 15.03.2019.
В поточний 4(45)-ий номер статті приймаються до
30 квітня 2024 року

Подати статтю можливо:

електронною поштою: editor@inter-nauka.com
з прикріпленим файлом статті і анкетою автора​ (скачати)
або через:

 

Видання виходить щомісячно. Видання включено Міжнародним центром періодичних видань (ISSN International Centre, Paris, France) до міжнародного реєстру періодичних засобів масової інформації з числовим кодом ідентифікації:  ISSN 2617-572x. Після рецензування та підтвердження про прийом статей, усі матеріали розміщуються на офіційному веб-сайті журналу.   

Журнал включено у наукометричні бази та розповсюджується у провідних світових бібліотеках та університетах; проводить редакційну політику, згідно з принципами Європейської асоціації наукових редакторів (Великобританія).     

 

Авторам статей може бути видана довідка про участь в розробці наукової теми (Докладніше) та/або Державне свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір (Докладніше).                         

Розділи журналу
 Теорія та історія державного управління

Соціальна і гуманітарна політика

Практичні аспекти економічної безпеки держави

Функціонування і розвиток механізмів державного управління

Дослідження, розробки, проекти з питань публічного управління та адміністрування

Економічна безпека суб’єктів господарської діяльності

Концептуальні засади державної служби

Філософія, методологія, теорія та історія основ національної безпеки держави

Інше

Регіональне управління та місцеве самоврядування

Гуманітарна і політична безпека держави

 

Випускам видання присвоюється ідентифікатор цифрового об'єкта DOI (детальніше про DOI).

Мови журналу: українська, англійська.

Редакційна колегія (Перейти)

Редакційна політика (Перейти)

Політика антиплагіату (Перейти)

Авторське право (Перейти)

Політика відкритого доступу (Перейти)

Редакційна етика (Перейти)

Засновники видання:

1. Видавничий дім "Інтернаука".

2. Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного управління.

Графік виходу журналу
Прийом статей в журнал Щоденно
Графік виходу номерів журналу 1 раз на місяць
Присвоєння ідентифікатора цифрового об'єкту DOI
Протягом 15-ти днів після дати дедлайну прийому статей
Розміщення статей в наукометричних базах, в які входить журнал Протягом 3-х місяців після виходу номеру

 

Одноосібні публікації студентів розміщуються виключно у співавторстві та рецензією кандидата / доктора наук.