Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки" є офіційно зареєстрованим, продовжуваним, рецензованим науковим виданням з відкритим доступом (Свідоцтво про реєстрацію: Серія КВ №22442-12342Р). Журнал включено до категорії "Б" Переліку наукових фахових видань МОН України з юридичних наук (Спеціальності: 081-Право, 262-Правоохоронна діяльність), згідно Наказу МОН України № 409 від 17.03.2020 (Раніше журнал входив до Переліку наукових фахових видань МОН України з юридичних наук, згідно Наказу Міністерства освіти та науки України № 693 від 10.05.2017).

В поточний 5(75) номер журналу статті приймаються до 31 травня 2024 року року (терміни можуть бути змінені, у зв'язку з  військовим станом в Україні)
 
Розсилка Pdf версії: до 30 червня 2024 року (терміни можуть бути змінені, у зв'язку з  військовим станом в Україні)
 
Розсилка друкованих збірників: до 15 липня 2024 року (терміни можуть бути змінені, у зв'язку з  військовим станом в Україні)
Подати статтю можливо:
електронною поштою: editor@inter-nauka.com 
з прикріпленим файлом статті і анкетою автора​ (скачати
або через:

 

Журнал виходить щомісячно. Видання включено Міжнародним центром періодичних видань (ISSN International Centre, Paris, France) до міжнародного реєстру періодичних засобів масової інформації з числовим кодом ідентифікації:  ISSN 2520-2308 (print), ISSN 2709-5452 (online). Після рецензування та підтвердження про прийом статей, усі матеріали розміщуються на офіційному веб-сайті журналу. Це дозволяє подати звіт в науковий відділ про наявність публікації до виходу pdf-версії і друкованого збірника (автор може використовувати посилання, як підтвердження публікації статті і вказувати її в списку літератури).  

Журнал включено у наукометричні бази та розповсюджується у провідних світових бібліотеках та університетах; проводить редакційну політику, згідно з принципами Європейської асоціації наукових редакторів (Великобританія).         

Розділи журналу
Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень Трудове право; право соціального забезпечення

Конституційне право; муніципальне право

Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право
Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Господарське право; господарсько-процесуальне право Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право

Випускам Міжнародного наукового журналу "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки" присвоюється ідентифікатор цифрового об'єкта DOI (детальніше про DOI).

Мови журналу: українська, англійська.

Редакційна колегія (Перейти)

Редакційна політика (Перейти)

Політика антиплагіату (Перейти)

Авторське право (Перейти)

Політика відкритого доступу (Перейти)

Редакційна етика (Перейти)

Конфлікт інтересів (Перейти)

Засновники видання:

1. Київський кооперативний інститут бізнесу та права.

2. Науково-дослідний інститут публічного права.

3. Міжнародна академія освіта та науки.

4. Финансова рада України.

Видавець: "Видавничий дім "Інтернаука"

Політика видання:

Журнал спрямований на висвітлення результатів емпіричних та теоретичних досліджень науковців і практиків, які займаються проблемами права.

Розглядаються фундаментальні і прикладні проблеми юридичної науки. Досліджуються сучасний стан українського законодавства, правозастосовна практика, формулюються пропозиції щодо розвитку і вдосконалення різних галузей права. Аналізуються теоретичні та історичні аспекти державно-правових явищ, міжнародне та зарубіжне законодавство, проводиться порівняльне вивчення правових інститутів в Україні і інших країнах.

Одноосібні публікації студентів розміщуються виключно у співавторстві та рецензією кандидата / доктора наук.

Журнал орієнтований на міжнародну спільноту фахівців юридичного профілю – як науковців, так і практиків.

Графік виходу журналу
Прийом статей в журнал Щоденно
Графік виходу номерів журналу 1 раз на місяць
Розсилкаpdf версії журналу Протягом 25-ти днів після дати дедлайну прийому статей
Поштова розсилка друкованої версії журналу Протягом 30-ти днів після дати дедлайну прийому статей
Присвоєння ідентифікатора цифрового об'єкту DOI
Протягом 15-ти днів після дати дедлайну прийому статей
Розміщення статей в наукометричних базах, в які входить журнал Протягом 3-х місяців після виходу номеру