Наукова тема - завдання наукового характеру, що вимагає проведення наукового дослідження. Є основним планово-звітним показником науково-дослідницької роботи.

Видавничий дім "Інтернаука" спільно з науковими організаціями є виконавцем у наукових темах. Всі теми офіційно зареєстровані і мають номер державної реєстрації.

Автори матеріалів, розміщених в наукових виданнях Видавничого дому "Інтернаука" можуть подати заявку на внесення до реєстру учасників наукових тем, а також будуть внесені до звіту за науковою темою. Авторам, які беруть участь у науковій темі видається довідка відповідального виконавця. Науковцям, у яких відсутні статті у виданнях Видавничого дому "Інтернаука", для оформлення довідки необхідно надіслати матеріали, які будуть додані в звіт з наукової теми.

Для оформлення участі у науковій темі слід подати запит на e-mail: editor@inter-nauka.com

Стандартна процедура оформлення довідки: Вартість оформлення довідки про участь у науковій темі складає 1000,00 грн. (Довідка оформлюється протягом 10 робочих днів та надсилається автору Новою Поштою за рахунок отримувача).

Термінова процедура оформлення довідки: Вартість оформлення довідки про участь у науковій темі складає 2000,00 грн. (Довідка оформлюється протягом 24 годин та надсилається автору Новою Поштою за рахунок отримувача)

Участь у виконанні наукової теми передбачена передбачена п.38 пп.8 Постанови КМУ "Про затвердження ліцензійних умов провадження освітньої діяльності" № 1187 від 30 грудня 2015 року.

Список наукових тем з економічних наук:

1. Фінансові ринки країн, що розвиваються, в контексті глобальної конкурентоспроможності (Номер державної реєстрації 0118U004244).

2. Бухгалтерський облік у контексті перспектив удосконалення оподаткування підприємницької діяльності (Номер державної реєстрації 0118U000781).

3. Розвиток банківської системи в умовах процесів дезінтермедіації (Номер державної реєстрації 0118U000782).

4. Економіко-математичні методи і моделі в дослідженні стану і розвитку економіки держави (Номер державної реєстрації 0118U000783).

5. Соціально-демографічні параметри життя в сучасній політиці держави (Номер державної реєстрації 0118U000784).

6. Проблеми економічної теорії в системі економічних наук (Номер державної реєстрації 0118U000785).

7. Управління економічною ефективністю діяльності підприємств (Номер державної реєстрації 0118U000786).

8. Стратегічна модернізація розвитку регіональної економічної системи (Номер державної реєстрації 0118U000787).

9. Проблеми стратегічного розвитку національної економіки (Номер державної реєстрації 0118U000788).

10. Особливості розвитку світової економіки в умовах глобалізаційних процесів (Номер державної реєстрації 0118U000789).

 

Список наукових тем з юридичних наук:

1. Адміністративно-правові інструменти реалізації державної регіональної політики в контексті євроінтеграції (Номер державної реєстрації 0118U100165).

2. Методологічні основи сучасної теорії адміністративного права (Номер державної реєстрації 0118U100200).

3. Актуальні проблеми адміністративного права України і ЄС (Номер державної реєстрації 0118U100175).

4. Проблеми та перспективи розвитку законодавства України про кримінальну відповідальність в умовах інноваційного розвитку (Номер державної реєстрації 0118U100201).

5. Сучасні напрямки розвитку судової експертизи і криміналістики (Номер державної реєстрації 0118U100202) .

6. Вплив інтеграційних тенденцій на розвиток вітчизняного цивільного права (Номер державної реєстрації 0118U100174).

7. Правове забезпечення реалізації політики держави на пріоритетних напрямках економічного розвитку і в сфері екологічної безпеки (Номер державної реєстрації 0118U100203).

8. Правові гарантії забезпечення прав і свобод людини і громадянина в Україні (Номер державної реєстрації 0118U100205) .

9. Теорія і практика адаптації законодавства України до законодавства ЄС.

10. Реформа децентралізації влади: проблеми правового забезпечення та реалізації (Номер державної реєстрації 0122U201250) .

11. Національна безпека України: виклики і загрози сучасності.

12. Правове забезпечення державної політики в сфері національної безпеки (Номер державної реєстрації 0118U100204).

13. Правове забезпечення оперативно-службової діяльності: актуальні проблеми а шляхи їх вирішення.

 14. Соціально-правова модернізація України і формування інноваційної моделі розвитку.

 15. Проблеми правового забезпечення сплати податків і зборів в Україні.

 16. Проблеми розвитку аграрного та земельного права України (Номер державної реєстрації 0118U100343).

 

Список наукових тем з державного управління:

1. Законодавчі новації у функціонуванні державної служби в Україні (Номер державної реєстрації 0118U100217).

2. Європейські стандарти державного сервісу та їх впровадження в державну службу України (Номер державної реєстрації 0118U100221).

3. Управління проектами розвитку громадянського суспільства в Україні (Номер державної реєстрації 0118U100227).

4. Удосконалення механізмів державного антикризового управління в умовах системних реформ в Україні (Номер державної реєстрації 0118U100228).

5. Удосконалення механізмів реорганізації центрального органу виконавчої влади на основі проектного менеджменту (Номер державної реєстрації 0118U100229).

6. Управління розвитком кадрового потенціалу органів державної влади (Номер державної реєстрації 0118U100230).

7. Державне регулювання соціально-економічних процесів (Номер державної реєстрації 0118U100219).

 

Список наукових тем з технічних наук:

1. Технологічний розвиток як складова інноваційного розвитку економіки України (Номер державної реєстрації 0119U100396).

2. Інформаційні технології як фактор соціальної трансформації суспільства (Номер державної реєстрації 0118U100180)

3. Апаратне програмне забезпечення інформаційних технологій (Номер державної реєстрації 0118U100181)

 

Список наукових тем з педагогічних наук:

1. Професійний розвиток фахівців у системі освіти (Номер державної реєстрації 0121U108325).

2. Розвиток дистанційної освіти у вищій школі (Номер державної реєстрації 0118U100218).

3. Спортивне змагання як один з типів ігрової комунікаційної ситуації (Номер державної реєстрації 0120U101760)

 

Список наукових тем з туризму:

1. Суспільно-географічні процеси заселення України
2. Економіко-географічний аналіз природно-ресурсного потенціалу фізико-географічних регіонів 
3. Організація транспортного забезпечення у туризмі
4. Державне регулювання розвитку туристичної галузі України в контексті Європейської інтеграції
(Номер державної реєстрації 0122U200811)
5. Структурно-функціональні фактори розвитку міжнародного ринку туристичних послуг
6. Економічне регулювання розвитку сфери туристичних послуг
7. Функціонування національного ринку туристичних послуг України 
(Номер державної реєстрації 0118U000359).

 

Список наукових тем  з інших галузей наук:

Надається автору по запиту.

 

 

Список наукових тем  з загальнонаукового напряму:

1. Сучасні пріоритети розвитку науки в Україні (Номер державної реєстрації 0119U103930).