qr code

Видавничий дім "Інтернаука" (м.Київ, Україна) - спеціалізується на випуску наукових журналів, монографій і навчальних посібників. Організовує міжнародні наукові конференції.

Видавництво внесено до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції (Свідоцтво: серія ДК № 6275)

Видавничий дім "Інтернаука" є офіційним партнером  Crossref (реєстраційного агенства  DOI для наукового контенту) у країнах Європи зі статусом Sponsoring Member (виписка з реєстру Sponsoring Member) та надає  послуги видавництвам, ВНЗ, науковим установам, бібліотекам по присвоєнню індивідульного префіксу в реєстрі Crossref й реєстрації  DOI  (докладніше)

Журнали Видавничого дому "Інтернаука" включені до світових наукометричних баз і поширюється по провідним світовим бібліотекам і університетам; проводять редакційну політику, згідно принципів Європейської асоціації наукових редакторів (Великобританія).

Видавництвом опубліковані, за роки своєї роботи, понад 3500 статей. Географія наших авторів дуже велика - це і автори з України та країн СНД (Азербайджан, Казахстан, Вірменія, Грузія, Білорусь, РФ, Молдова, Таджикистан, Узбекистан, Вірменія-для яких публікація в наших виданнях є Міжнародної) і автори з Європи ( Франція, Німеччина, Польща, Італія, Латвія, Нідерлади, Сербія, Чехія, Словаччина, Болгарія), автори з Азії (В'єтнам, Іран, Кувейт, Китай, Сінгапур, Таїланд, Ізраїль), автори з Південної Америки (Еквадор, Мексика).

На веб-сайті видавництва впроваджено протокол https і встановлений SSL сертифікат, який забезпечує безпечну передачу даних, впроваджена інноваційна система обліку і пошуку статей. Для кожного учасника створюється окрема веб-сторінка, де відображаються всі його публікації у виданнях ВД "Інтернаука". Це сприяє максимізації індексування статей в пошукових базах.

Всім виданням присвоюється цифровий ідентифікатор DOI (префікс в реєстрі Crossref 10.25313).

Першим зареєстрованим в 2014 році науковим журналом був "Міжнародний науковий журнал", в 2016 році видання змінило назву на Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Журнал входить в наукометричні бази, видається в електронному та друкованому вигляді.

У 2017 році було зареєстровано 2 тематичних журналу з економіки та з юридичних наук. Ці видання увійшли до Переліку фахових видань МОН України (категоря Б). У 2018 році Видавництво почало видавати Електронне наукове видання "Публічне адміністрування та національна безпека", яке входить у Перелік фахових видань МОН України (категорія "Б").

Крім видання журналів, Інтернаука організовує і проводить міжнародні наукові конференції спільно з Науковими організаціями: "Фінансово-економічна наукову раду" і "Міжнародний науковий центр". Повний список наукових заходів представлено в розділі "Конференції" (посилання).

Наукові журнали

Мультидисциплінарний Міжнародний науковий журнал "Інтернаука"

Перейти

Міжнародний електронний науковий журнал "Наука Онлайн"

Перейти

Фаховий Міжнародний науковий журнал "Інтернаука"

Серія: "Економічні науки"

Перейти

Фаховий Міжнародний науковий журнал  "Інтернаука"

Серія: "Юридичні науки"

Перейти

Електронне наукове видання

"Публічне адміністрування та національна безпека"

Перейти

Електронне наукове видання

"Сучасні технології та інженерія"

 

Перейти

Наукові конференції

Конференції спільно з Міжнародним науковим центром 

Перейти

Конференції спільно з Фінансово-економічною науковою радою 

Перейти

Послуги

Присвоєння DOI науковим виданням

Перейти

Публикація монографій

Перейти

Переклад наукових статей

Перейти

Аутсорсинг для наукоих видань

Перейти

Переваги публікації у виданнях Видавничого дому "Інтернаука"

1 Журнали офіційно зареєстровані.

2 Журналам присвоєно ISSN (print) і ISSN (online).

3 Журнали індексуються внаукометричних базах.

4 В журналах представлена міжнародна редакційна колегія.

5 Після оплати статті розміщуються на  веб-сайті Видавничого дому "Інтернаука".

6 Всі статті проходять рецензування.

7 Всім випускам журналів присвоюється цифровий ідентифікатор DOI.