Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (Киев, Украина)


Коротун М. В. Інноваційно-інвестиційна діяльність підприємництва будівельної галузі в умовах запровадження режиму воєнного стану // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2023. - №11. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2023-11-9432


Отрасль науки: Экономические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Павленко О. А., Пашинський В. Й. Принципи публічного адміністрування в системі професійної підготовки військових фахівців в інтересах Збройних Сил України // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2023. — № 10. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2023-10-9383


Отрасль науки: -Административное право и процесс; финансовое право; информационное право
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Ковалів М. В., Пєтков С. В., Скриньковський Р. М., Хмиз М. В., Єсімов С. С. Поняття юридичної особи публічного права у контексті європейської інтеграції // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2023. — № 11. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2023-11-9356


Отрасль науки: Юридические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Павленко О. А., Діхтієвський П. В. Специфіка професійної діяльності та професійної підготовки майбутніх офіцерів підрозділів зв’язку: управлінський аспект // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2023. — № 10. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2023-10-9335


Отрасль науки: -Административное право и процесс; финансовое право; информационное право
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Циганов С. А., Циганова Н. В. Структурні трансформації на фінансових ринках в умовах глобального розвитку // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2023. - №10. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2023-10-9334


Отрасль науки: -Мировая экономика и международные отношения
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Єфіменко А. Г. Вільне використання творів без згоди автора як інструмент забезпеченні інтересів користувачів у авторському праві: досвід США, ЄС та Канади // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2023. — № 10. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2023-10-9307


Отрасль науки: -Гражданское право и гражданский процесс; семейное право; международное частное право
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Варналій З. С., Пампуха І. В., Федченко О. П., Толок І. В. Створення структури паспорту (соціально-економічного) для забезпечення соціальної безпеки людини // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2023. - №10. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2023-10-9296


Отрасль науки: Экономические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Наукові дослідження: парадигма інноваційного розвитку: тези доповідей ХІV Міжнародної наукової конференції (Прага, Чехія, «28» вересня 2023 року)


Отрасль науки: Политические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Марченко С. І. Аграрні фінансові правовідносини фермерських господарств // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2023. — № 9. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2023-9-9217


Отрасль науки: -Земельное право; аграрное право; экологическое право; природоресурсное право
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Журавльов Д. В., Христинченко Н. П., Шопіна І. М. Мета та поняття публічного адміністрування як змістоутворювальні категорії адміністративного права // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2023. — № 9. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2023-9-9211


Отрасль науки: -Административное право и процесс; финансовое право; информационное право
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Варналій З. С., Микитюк О. П., Баженова О. В., Чеберяко О. В., Плєшакова Н. А. Трансформація системи соціальної безпеки людини на підприємстві в умовах військового часу та повоєнного відновленняі // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2023. - №9. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2023-9-9207


Отрасль науки: Экономические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Варналій З. С., Чеберяко О. В., Мєдвєдкова Н. С., Микитюк О. П., Плєшакова Н. А. Іноземний досвід смарт-сіті у забезпеченні соціальної безпеки людини в умовах криз // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2023. - №8. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2023-8-9194


Отрасль науки: Экономические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Кириллов О. О. Асоціативні правила як інструмент ідентифікації помилок у бухгалтерському обліку // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2023. - №9. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2023-9-9163


Отрасль науки: -Учет и налогообложение
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Літошенко О. С., Богдан О. В., Пугачов М. І. Нормативно-правові засади забезпечення прав людини в Україні // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2023. — № 9. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2023-9-9161


Отрасль науки: -Конституционное право; муниципальное право
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Діхтієвський П. В., Пашинський В. Й., Коропатнік І. М. До питання підготовки військових юристів у вищих військових навчальних закладах в умовах війни // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2023. — № 9. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2023-9-9160


Отрасль науки: -Административное право и процесс; финансовое право; информационное право
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Фалько Д. І. Поняття біобезпеки та його регулювання в державній політиці // Електронне наукове видання "Публічне адміністрування та національна безпека". — 2023. — №8. https://doi.org/10.25313/2617-572X-2023-8-9144


Отрасль науки: -Функционирование и развитие механизмов государственного управления
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Пащук Л. В., Свищук І. Л. Теоретичні аспекти процесу формування конкурентних стратегій підприємств на міжнародних ринках // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2023. - №8. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2023-8-9086


Отрасль науки: Экономические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Скриньковський Р. М., Пєтков С. В., Хмиз М. В., Далик В. П., Катаєв А. В., Ільчишин С. М. Вплив російсько-української війни на туристичну галузь в Україні та світі // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2023. - №9. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2023-9-9075


Отрасль науки: Прочее
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Галіцина О. В., Гузь М. М., Негода А. В. Статистичний аналіз розвитку малого бізнесу в Україні в довоєнний період // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2023. - №7. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2023-7-9037


Отрасль науки: Экономические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Колтун В. С. Детермінанти законодавчої ініціативи як форми реалізації публічно-владних повноважень // Електронне наукове видання "Публічне адміністрування та національна безпека". — 2023. — №6. https://doi.org/10.25313/2617-572X-2023-6-9035


Отрасль науки: -Исследования, разработки, проекты по публичному управлению и администрированию
Читать onlineСкачать статью (pdf)
Страницы:123...1516