Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" (Киев, Украина)


Tsukanova A. One variational method of solving classical problems from linear algebra // International scientific journal "Internauka". — 2023. — №17. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2023-17-9276


Отрасль науки: Физико - математические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Іванюк В. І., Потапова К. Р., Наливайчук М. В. Огляд нейронних мереж та стандартних алгоритмів обробки зображень в області комп'ютерного зору // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2023. — №15. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2023-15-9208


Отрасль науки: Технические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Умаров Д. В., Беспалова О. Я. Основні особливості та критичні проблеми екструзійного біопринтингу // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2023. — №14. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2023-14-9159


Отрасль науки: Биологические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Бодашевський Д. Р., Потапова К. Р. Аналіз принципів підвищення якості зображень через призму бікубічної інтерполяції та згорткових нейронних мереж // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2023. — №15. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2023-15-9156


Отрасль науки: Технические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Горліченко С. О. Нормативно-правові механізми забезпечення безпеки кіберпростору в країнах світу // Електронне наукове видання "Публічне адміністрування та національна безпека". — 2023. — №7. https://doi.org/10.25313/2617-572X-2023-7-9103


Отрасль науки: -Социальная и гуманитарная политика
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Горліченко С. О. Особливості формування сучасних дефініцій кіберпростору // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2023. — №14. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2023-14-9095


Отрасль науки: Технические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Суханюк І. С., Iвасенко Д. В., Потапова К. Р. Використання нейронних мереж для аналізу текстів // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2023. — №13. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2023-13-9036


Отрасль науки: Технические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Кізян М. О., Опара А. І., Бовсуновська К. С. Медичні інформаційні системи в амбулаторії: вдосконалення надання медичної допомоги // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2023. — №9. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2023-9-8914


Отрасль науки: Технические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Мельниченко А. А. Напрями державного регулювання взаємодії ринку праці та ринку освітніх послуг України // Електронне наукове видання "Публічне адміністрування та національна безпека". — 2023. — №4. https://doi.org/10.25313/2617-572X-2023-4-8837


Отрасль науки: -Функционирование и развитие механизмов государственного управления
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Карп’як О. О., Гавриш О. А. Стан та перспективи розвитку сільського господарства України в умовах Індустрії 4.0 // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2023. — №6. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2023-6-8786


Отрасль науки: Экономические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Панков Т. С., Потапова К. Р., Івасенко Д. В. Передумови для покращення алгоритмів стискання зображень // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2023. — №4. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2023-4-8648


Отрасль науки: Технические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Омельченко А. І. Інтегрований підхід до ситуаційного управління бізнесом в умовах війни // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2023. - №2. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2023-2-8641


Отрасль науки: Экономические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Machusky E., Svystun R. Analysis of voice over internet protocol attacks directed at IP telephony // International scientific journal "Internauka". — 2022. — №15. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2022-15-8463


Отрасль науки: Технические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Мовчанюк О. М., Остапенко А. А., Дажук О. О., Куниця Ю. Б., Кривошеєв А. О. Підвищення ефективності пресування у виробництві флютингу // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2022. — №15. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2022-15-8461


Отрасль науки: Технические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Набухотна Ю. М., Жигaлкевич Ж. М. Вплив інформаційних технологій на діяльність підприємства // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2022. — №14. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2022-14-8422


Отрасль науки: Экономические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Нерус В. М. Використання нейронних мереж для діагностики захворювань грудної клітини на рентгенограмах // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2022. — №14. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2022-14-8414


Отрасль науки: Технические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Плосконос В. Г., Гондовська А. С. Аналіз впливу вхідних факторів на показники пакувального матеріалу з метою визначення області оптимуму // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2022. — №14. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2022-14-8401


Отрасль науки: Технические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)
Страницы:123...2930