Редакція Міжародного наукового журналу "Інтернаука. "Серія: "Юридичні науки" передбачає обов’язкове отримання від усіх авторів і рецензентів декларації про будь-які існуючі конфлікти інтересів, що можуть впливати при поданні й підготовці рукопису до друку.

Для рецензентів

Привілейована інформація або аргументи, отримані шляхом експертного огляду, повинні зберігатися конфіденційно та не використовуватися для отримання особистої або третьої сторони переваг. Рецензенти повинні звільнитися від обов'язку розгляду рукописів у разі виникнення будь-яких конфліктів інтересів, що виникають внаслідок спільних, конкурентних або інших зв'язків або зв'язків з будь-яким з авторів, компаній/установ, що мають відношення до рукописів.

Для авторів

Усі автори повинні розкрити в рукописах будь-який фінансовий або інший предметний конфлікт інтересів, який може тлумачитися як вплив на результати або тлумачення їх рукописи. Всі джерела фінансової підтримки проекту повинні бути розкриті.