Положення

з питань внутрішнього рецензування електронного наукового періодичного видання "Публічне адміністрування та національна безпека"  

Порядок рецензування публікацій

            Наукові статті, що надійшли до редакції електронного наукового періодичного видання "Публічне адміністрування та національна безпека"  проходять процедуру внутрішнього рецензування Експертною комісією з питань внутрішнього рецензування електронного наукового періодичного видання "Публічне адміністрування та національна безпека"  .

1.  У рецензії повинні бути висвітлені наступні питання:

  • чи відповідає зміст статті заявленої в назві теми;
  • наскільки стаття відповідає сучасним досягненням науково-теоретичної думки;
  • чи доступна стаття читачам, на яких вона розрахована, з точки зору мови, стилю, розташування матеріалу, наочності таблиць, діаграм, малюнків тощо;
  • чи доцільна публікація статті з урахуванням раніше випущеної з даного питання літератури;в чому конкретно полягають позитивні сторони, а також недоліки статті, які виправлення та доповнення повинні бути внесені автором;
  • висновок про можливість опублікування даних рукописів у збірнику: «рекомендується», «рекомендується з урахуванням виправлення зазначених рецензентом недоліків» або «не рекомендується».

            Стаття, не рекомендована рецензентом до публікації, до повторного розгляду не приймається.

            Наявність позитивної рецензії не є достатньою підставою для публікації статті.

2. Надіслані статті розглядаються Експертною комісією з питань внутрішнього рецензування електронного наукового періодичного видання "Публічне адміністрування та національна безпека"  протягом місяця.

3. Експертна комісія з питань внутрішнього рецензування електронного наукового періодичного видання "Публічне адміністрування та національна безпека"  правомірна відправити статтю на рецензування.

4. Експертна комісія з питань внутрішнього рецензування електронного наукового періодичного видання "Публічне адміністрування та національна безпека"   правомірна здійснювати наукове та літературне редагування матеріалів, що надійшли, при необхідності скорочувати їх за погодженням з автором, або, якщо тематика статті становить інтерес для збірника, направляти статтю на доопрацювання автору

5. Експертна комісія з питань внутрішнього рецензування електронного наукового періодичного видання "Публічне адміністрування та національна безпека"   залишає за собою право відхилити статтю, яка не відповідає встановленим вимогам або тематиці видання.