Releases of the International Scientific Journal "Internauka". Series: "Economic Sciences"
ХXIV International scientific and practical conference «Actual problems of modern science», 11/29/2017 (Joint conference with the International Scientific Centre)

XІ International scientific and practical conference «Actual problems of Economics and Finance», 10/31/2017 (Joint conference with the Financial and Economic Scientific Union)

XІ International scientific and practical conference «Scientific debate: the issue of Economy and Finance», 09/29/2017 (Joint conference with the Financial and Economic Scientific Union)

ХXIІІ International scientific and practical conference «Actual problems of modern science», 09/28/2017 (Joint conference with the International Scientific Centre)

X International scientific-practical conference "Actual problems of Economics and Finance", 07/31/2017 (Joint conference with the Financial and Economic Scientific Union)

XXII International scientific and practical conference «Actual problems of modern science», 07/28/2017 (Joint conference with the International Scientific Centre)

XXI International scientific and practical conference «Actual problems of modern science», 06/29/2017 (Joint conference with the International Scientific Centre)

IX International scientific and practical conference «The global problems of economy and finance», 05/31/2017 (Joint conference with the Financial and Economic Scientific Union)

XX International scientific and practical conference «Actual problems of modern science», 05/30/2017 (Joint conference with the International Scientific Centre)

"Trends in the development of national economies: economic and legal dimension" 18-19.05.2017 (Joint conference with the Financial and Economic Scientific Council)

XIX International scientific and practical conference «Actual problems of modern science», 04/27/2017 (Joint conference with the International Scientific Centre)

IX International scientific-practical conference "Scientific debate: the issue of economy and financ", 03/31/2017 (Joint conference with the Financial and Economic Scientific Union)

XVIII International scientific and practical conference «Actual problems of modern science», 03/30/2017 (Joint conference with the International Scientific Centre)

ISPC «Economics, Finance and Management in the XXI Century: Analysis of Trends and Development Prospects», March 20–23, 2017 (Joint conference with the Financial and Economic Scientific Union)

VIII International scientific-practical conference "The global problems of economy and finance", 02/27/2017 (Joint conference with the Financial and Economic Scientific Union)

XVII International scientific and practical conference «Actual problems of modern science», 02/27/2017 (Joint conference with the International Scientific Centre)

VIII International scientific and practical conference "Actual problems of economy and finance", 01/31/2017 (Joint conference with the Financial and Economic Scientific Union)

XVI International scientific and practical conference «Actual problems of modern science», 01/30/2017 (Joint conference with the International Scientific Centre)

XV International scientific and practical conference «Actual problems of modern science», 12/28/2016 (Joint conference with the International Scientific Centre)

VIII International scientific-practical conference "Scientific debate: the issue of economy and financ", 28.12.2016 (Joint conference with the Financial and Economic Scientific Union)

VII International scientific-practical conference "The global problems of economy and finance", 30.11.2016 (Joint conference with the Financial and Economic Scientific Union)

XIV International scientific and practical conference «Actual problems of modern science», 11/29/2016 (Joint conference with the International Scientific Centre)

VII International scientific and practical conference "Actual problems of economy and finance", 10/31/2016 (Joint conference with the Financial and Economic Scientific Union)

XIІI International scientific and practical conference «Actual problems of modern science», 10/28/2016 (Joint conference with the International Scientific Centre)

VII International scientific and practical conference «Scientific debate: the issue of economy and finance», 09/30/2016 30.06.2016 (Joint conference with the Financial and Economic Scientific Union)

XII International scientific and practical conference «Actual problems of modern science», 09/29/2016 (Joint conference with the International Scientific Centre)

XІ International scientific-practical conference "Actual problems of modern science", 08/30/2016 (Joint conference with the International Scientific Centre)

ІV International scientific-practical conference "Economics and Management in the XXI century: analysis of trends and prospe", 29.07.2016

X International scientific-practical conference "Actual problems of modern science", 07/28/2016 (Joint conference with the International Scientific Centre)

VІ International Scientific-Practical Conference "Actual problems of Economy and Finance", 30.06.2016 (Joint conference with the Financial and Economic Scientific Union)

IX International scientific-practical conference "Actual problems of modern science", 06/29/2016 (Joint conference with the International Scientific Centre)

VI International scientific-practical conference "Scientific debate: the issue of economy and finance", 31.05.2016 (Joint conference with the Financial and Economic Scientific Union)

VIII International scientific-practical conference "Actual problems of modern science", 05/30/2016 (Joint conference with the International Scientific Centre)

V International scientific-practical conference "The global problems of economy and finance", 29.04.2016 (Joint conference with the Financial and Economic Scientific Union)

VII International scientific-practical conference "Actual problems of modern science", 04/28/2016 (Joint conference with the International Scientific Centre)

VI International scientific-practical conference "Actual problems of modern science", 03/31/2016 (Joint conference with the International Scientific Centre)

ІІ International scientific-practical conference "Economics and Management in the XXI century: analysis of trends and prospe", 30.03.2016

V International Scientific-Practical Conference "Actual problems of Economy and Finance", 21-24.03.2016 (Joint conference with the Financial and Economic Scientific Union)

V International scientific-practical conference "Scientific debate: the issue of economy and finance", 26.06.2016 (Joint conference with the Financial and Economic Scientific Union)

II International Scientific and Practical Conference “Scientific Debate: Actual Problems of Medicine” 02/20/2016 (Joint conference with International Scientific Centre)

IV International scientific-practical conference "Actual problems of modern science", 12/29/2015 (Joint conference with the International Scientific Centre)

IV International scientific-practical conference "The global problems of economy and finance", 28.12.2015 (Joint conference with the Financial and Economic Scientific Union)

IV International scientific-practical conference "Actual problems of economy and finance", 30.11.2015 (Joint conference with the Financial and Economic Scientific Union)

IV International scientific-practical conference "Scientific debate: the issue of economy and finance", 29.10.2015 (Joint conference with the Financial and Economic Scientific Union)

International scientific and practical conference “Scientific debate: actual problems of medicine” 10/28/2015 (Joint conference with International Scientific Centre)

III International scientific-practical conference "The global problems of economy and finance," 9/30/2015 (Joint conference with the Financial and Economic Scientific Union)

III International scientific-practical conference "Actual problems of economy and finance," 8/31/2015 (Joint Conference with the Financial and Economic Scientific Union

"The scientific debate: the issue of Economy and Finance", 30.06.2015 (Joint conference with Financial and Economic Scientific Union)

Actual problems of modern science, 06/29/2015 (joint conference with the International Scientific Centre)

Global problems of the economy and finances, 28.05.2015 (Joint conference with Financial and Economic Scientific Union)

Actual problems of the economy and finances, 29.04.2015 (Joint conference with Financial and Economic Scientific Union)

Scientific debate: the issue of Economy and Finance, 03/31/2015 (Joint Conference on Financial and Economic scientific board)

Actual problems of the modern science, 27.03.2015 (Joint conference with International Scientific Center)

Global problems economic and finance, 27.02.2015 (Joint conference with the financial and economic research council)Іванова Н. С. Забезпечення економічної безпеки регіону через систему раннього попередження та реагування загроз // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2017. - №8.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload

Черниш О. В. методи оцінювання ефективності діяльності вищого навчального закладу // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2017. - №8.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload

Вергун А. М., Вергун М. А. Статистичні реалії формування інвестиційного потенціалу вищих навчальних закладів України // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2017. - №8.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload

Тарасенко І. О., Цимбаленко Н. В., Нефедова Т. М. Методологічні положення та інструментарій оцінювання конкурентного потенціалу ВНЗ // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2017. - №8.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload

Криклій О. А., Макієнко Є. В. Огляд підходів до організації процесу стрес-тестування на рівні банку // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2017. - №8.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload

Бєлялов Т. Е. Розробка та впровадження інновацій в системі вищої освіти: проблеми, особливості, перспективи // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2017. - №8.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload

Яценко О. М., Ковшик В. І. Управлінська культура менеджерів як основа конкурентоздатності організацій в умовах глобалізації // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2017. - №8.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload

Кучерява М. В. Моніторинг змін законодавства ЄС у контексті реформування бухгалтерського обліку в Україні // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2017. - №8.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload

Плоднік М. В. Удосконалення системи управління організаційно-економічним потенціалом сільськогосподарських підприємств // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2017. - №8.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload

Скрипник А. В., Оборська І. С. Оптимізаційна стратегія кафедри та університету // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2017. - №7.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload

Камінський О. Є. Концептуальні підходи до побудови хмарних сервісів // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2017. - №7.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload

Підхомний О. М., Журба О. Ю. Формування та використання фінансових ресурсів місцевих бюджетів (на прикладі Львівської області) // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2017. - №7.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload

Гарапко Е. В., Гоблик В. В. Розвиток малих міських поселень: нормативно-правовий аспект // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2017. - №7.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload

Хомчук М. В. Роль та місце логістичного аудиту в процесі формування логістичної стратегії підприємства оптової торгівлі // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2017. - №7.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload

Єфімцева Л. О. Техніко-технологічний сервіс сільськогосподарських виробників та його місце в системі надання виробничих послуг // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2017. - №7.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload

Черепанич С. М. Страхування експортних кредитів при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2017. - №6.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload

Бочко О. Ю., Русановська О. А. Інтеграція ризик-менеджменту та контролінгу логістичної діяльності підприємства // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2017. - №6.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload

Зось-Кіор М. В., Лашенкова О. І. Особливості принципу партнерства як складової соціально-економічного розвитку підприємства // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2017. - №6.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload

Лесик В. О. Визначення домінант забезпечення фінансової стабільності банківської системи // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2017. - №7.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload

Зось-Кіор М. В., Наголюк О. Є., Шульга Л. О. Особливості антикризового управління в умовах економічної нестабільності // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2017. - №7.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload
Страницы:123...56