Реєстрація DOI для наукових видань

DOICrossref Sponsoring Member BadgeDOI (Digital Object Identifier) - міжнародний ​ стандарт (ISO 26324:2012) ідентифікації інформації, який присвоюється науковим публікаціям, таким як: наукові статті, збірники наукових статей, анотації конференцій, доповіді конференцій, рецензії на наукові статті, дисертації, заявки на гранти, патенти, звіти про наукову роботу, підручники, наукові посібники, монографії. Для наукового контенту DOI присвоюється реєстраційним агенством Crossref. Видавець може укласти прямий контракт з Crossref або зі спонсорською організацією.

Видавничий дім «Інтернаука» є єдиним офіційним партнером Crossref в Україні, який має статус Sponsoring Member

Особливої актуальності присвоєння DOI має для українських наукових журналів і авторів, які в них публікуються, після затвердження нового Порядку формування Переліку наукових фахових видань України (Наказ МОН № 32 від 15.01.2018). Так, згідно з п.6. даного Порядку присвоєння кожному опублікованого матеріалу міжнародного цифрового ідентифікатора DOI (Digital Object Identifier) є обов'язковим. Також, DOI обов'язковий для видань, які входять в провідні наукометричні бази (Scopus, Web of Science).

Видавничий дім "Інтернаука" надає послуги присвоєння префікса видавництвам і внесення в реєстр Crossref, а також інформаційну підтримку при роботі в системі Crossref

П​ереваги співробітництва з Видавничим домом "Інтернаука":

  Спільна програма з Crossref передбачає зменшення на 40% щорічного членського внеску для українських видань, які співпрацюють з Видавничим домом "Інтернаука" в порівнянні з прямим контрактом з Crossref .

  Виданню присвоюється постійний індивідуальний префікс, який вноситься в реєстр Crossref.

  Перед оплатою членського внеску виданню надається 10 безкоштовних DOI для тестування.

  Договір укладається з резидентом України й ціни зафіксовані у гривні.

 Виданням надається інформаційна підтримка щодо роботи у системі Crossref.

Детальна інформація представлена на офіційному веб-сайті (гіпер-посилання).

____________________

Сподіваємося на плідну співпрацю,

Видавничий дім "Інтернаука"

https://www.inter-nauka.com

editor@inter-nauka.com

Телефон: +38 (044) 222-5889

Телефон: +38 (067) 401-8435

 

Для того щоб відписатися від розсилки, перешліть з адреси, на який приходить розсилка даний лист з темою UNSUBSCRIBE на адресу editor@inter-nauka.com