научная статьяЯк написати наукову статтю

Важко сперечатися з тим, що будь-який творчий процес, до якого, без сумнівів, можна віднести написання наукових статей, являє собою величезну працю. Автору належить ретельно зібрати та проаналізувати інформацію, використовуючи найрізноманітніші джерела, викласти все в доступному вигляді та оформити належним чином.

Потенційний читач повинен буквально з перших рядків проявити зацікавленість, що стає можливим, якщо тема доступно і правильно викладена. Сьогодні Міністерством освіти розроблені спеціальні методики, покликані надати допомогу авторам-початківцям, хоча робота над змістом проводиться індивідуально.

 

Наукова стаття, що собою являє?

Після того як закінчується збір інформації, комплекс необхідних досліджень, починається справжнє диво! Однак, щоб воно збереглося до кінця процесу, слід дотримуватися певних правил.

Перше - потрібно заздалегідь визначитися з оформленням, чітко встановити структуру наукової статті. Адже, перш за все, це свого роду докладний звіт про всю попередньо виконану роботу. Обов'язкова вказівка: наскільки повно автор зміг досягти поставлених цілей, навів доведені докази, зазначив ті, яким не знайшлося логічного пояснення. Необхідною умовою стає складання прогнозу, відповідних висновків, що випливають із заявленої теми.

Види наукових статей:

 • емпіричні, коли передбачається використання певних методів - спостереження, експерименти, оцінка, досліди;
 • теоретичні, в основі яких лежить аналіз, моделювання можливих ситуацій, дедукція, синтез, індукція.

Вибір відповідного стилю

Мабуть, не викликає жодних сумнівів, як написати наукову статтю з питань економіки. Все зрозуміло - виключно діловий підхід, безліч цифр, розрахунків, тільки факти.

Зовсім інша справа, коли студентам або аспірантам належить працювати в сфері психології, філософії, соціології. Те, що неприпустимим є застосування звичайної, розмовної мови, сумнівів не викликає. При цьому необхідною умовою стає важлива обставина - мова наукової статті повинна бути зрозуміла не тільки фахівцям, а й широкому колу читачів. Категорично заборонено застосовувати особистісну оцінку, кожен висновок повинен бути зроблений виключно на доведених фактах. При викладі матеріалу важливо зберегти цілісність кожного розділу, виходячи з логічно окресленої послідовності.

 

Особливості структуризації

Незалежно від виду роботи, початком виступає заголовок, що відповідає певним умовам, які гарантують успіх:

 • звучність;
 • ємність;
 • розкриття змісту поданих досліджень.

Серед найважливіших пунктів варто особливо відзначити анотацію, де містяться основні тези, після прочитання яких з'являється загальне уявлення про роботу в цілому. При написанні анотації обов'язковим є її виклад англійською мовою, з перерахуванням ключових слів, які виступають в якості кістяка всієї роботи.

Дієву допомогу надає список тих термінів, від яких планується відштовхуватися.

Найважливіша частина - текст, на створення якого йдуть всі сили. У ньому автор пояснює причину звернення до даного питання, ступінь важливості, внесок в науку. Важливо, щоб дослідження не повторювало відомих всім істин, відкривало перспективи, несло практичну користь людям.

Приступаючи до створення науково-практичної статті, важливо заздалегідь визначитися з предметами і об'єктами вивчення, формуючи перелік основних завдань, цілей, повністю підтверджених або спростованих при підведенні підсумків. Бажаним стає момент наведення в якості прикладу інформації з досліджень розглянутого питання в рамках історії, порівняння поглядів, яких дотримувалися вчені в різні епохи.

 

Важливі доповнення

Далеко не кожен автор-початківець знає, як написати статтю. Причому просто накидати основний текст недостатньо. Багато що залежить від того, наскільки правильно розставлені посилання, наведені графіки, таблиці, діаграми, інші додатки. Публікація наукових статей передбачає надання перевіреної, абсолютно доведеної інформації, отриманої з декількох джерел. Кожне посилання зазначається в квадратних дужках та поміщається в кінці цитати, з поясненнями, наведеними в списку використаної літератури.

Хто б не писав статтю (студенти, наукові співробітники, аспіранти), завершальним етапом стає коротка інформація про автора:

 • адреса електронної пошти;
 • контактні телефони;
 • звання;
 • наукова ступінь (при наявності);
 • посада;
 • місце роботи;
 • шифр спеціальності.

За відсутності у автора наукових ступенів, обов'язкова рецензія наукового керівника.

Наукова стаття, приклад

Якщо розглядати більш детально загальний план, він має такий вигляд:

 • анотація;
 • вступна частина (де висвітлюється предмет дослідження, визначаються завдання, цілі);
 • основна частина (викладаються факти, результати вивчення проблеми);
 • висновки (щодо спростування або доказів правдивості питань, які розглядалися раніше, шляхів вирішення).
 • посилання;
 • список літератури.

Будь-який збірник наукових статей повинен містити відповіді на теми, заявлені в назвах, що й стане гарантією успіху.

 

Також, рекомендуємо почитати

________________________

Опублікувати наукові статті ви можете в одному з журналів Видавничого дому "Інтернаука"

Мультидисциплінарний Міжнародний науковий журнал "Інтернаука"

Перейти

Міжнародний електронний науковий журнал "Наука Онлайн"

Перейти

Міжнародний науковий журнал "Інтернаука"

Серія: "Економічні науки"

Перейти

Міжнародний науковий журнал "Інтернаука"

Серія: "Юридичні науки"

Перейти