DOI або ідентифікатор цифрового об'єкту – це присвоєний номер електронного документа в глобальній мережі Інтернет, завдяки якому суттєво спрощується пошук і використання матеріалів. Простіше кажучи, це посилання на конкретний об'єкт. Найчастіше дана технологія використовується в наукових колах. Основною особливістю є те, що об'єкт з ідентифікатором може видалити тільки видавець, тобто організація, яка розмістила його.

 

Посилання складається з двох частин - префікса і суфікса, в які можуть входити як цифри, так і букви кириличного формату. Префікси ідентифікують видавця, в той час як суфікс - це безпосередньо номер об'єкта. Важливо, що у одного видавця може бути нескінченна кількість розміщених матеріалів, проте суфікс кожного з них повинен бути унікальним.

Для чого потрібне присвоєння DOI

В наукових колах до джерел інформації ставляться досить акуратно, оскільки при використанні в процесі роботи будь-якого факту необхідно перевіряти його достовірність. При вивченні суперечливих і глибоких питань, таких фактів, а відповідно і джерел літератури можуть бути тисячі. Саме з цієї причини з'явилася необхідність в захищеній системі зберігання статичних об'єктів, які не можуть бути видалені або перенесені.

Існує ряд причин, за якими зазначений формат доступу до матеріалів став найбільш популярним. Основними з них є:

  1. Гарантія збереження. На відміну від сайтів або електронних бібліотек, цифрові об'єкти з ідентифікатором завжди будуть розміщені на місці реєстрації.
  2. Універсальність. Всі найбільші видавці планети визнали зручність і безпеку зазначеного ідентифікатора.
  3. Присвоєння DOI позитивно впливає на репутацію автора або видавця, оскільки за допомогою ідентифікатора матеріали можуть бути розміщені у провідних світових наукових бібліографічних каталогах.
  4. У разі, якщо стаття з DOI цитується журналом, що входить в такі престижні бази, як Scopus, Web of Science, вона також заноситься в зазначені бази, що істотно підвищує її значущість.

Особливої актуальності привласнення DOI має для українських авторів після затвердження нового Порядку формування Переліку наукових фахових видань України (Наказ МОН № 32 від 15.01.2018). Так, згідно з п.6. даного Порядку присвоєння кожному опублікованого матеріалу міжнародного цифрового ідентифікатора DOI (Digital Object Identifier) є обов'язковим.

Цитування є одним з найважливіших елементів наукової праці, адже в процесі роботи кожен учений опосередковано або безпосередньо зачіпає більш ранні дослідження своїх колег, вказуючи посилання на електронне джерело. Величезною проблемою було те, що при видаленні сайту або збоїв в роботі, посилання ставало неактивним, а значить і перевірка достовірності зазначених тверджень істотно ускладнювалася.

Як матеріал отримує DOI

Для присвоєння ідентифікатора цифрового об'єкта науковому контенту, видавець повинен укласти угоду з реєстраційним агентством Crossref або з його фінансуючою організацією. Дане агентство приймає на себе ряд зобов'язань, серед яких варто відзначити:

  • Підтримка працездатності серверів, на яких розміщуються матеріали видавця.
  • Безстрокове зберігання об'єктів і забезпечення вільного доступу до них з боку третіх осіб.
  • Ніколи не міняти DOI об'єкта, оскільки це призводить до того, що старе цитування стає неактивним.

У Видавничого дому «Інтернаука» укладено прямий контракт  з агентством по реєстрації наукової інформації - Crossref, яке спеціалізується на наукових і фахових публікаціях. На офіційному сайті Crossref Ви можете знайти нас в списку членських організації за префіксом 10.25313, окрім того Видавничий дім "Інтернаука" - є офіційним партнером (Sponsoring members) Crossref в Україні та у країнах Європи, якому надано повноваження на внесення видавництв у реєстр Crossref й просвоєння префіксів науковим виданням.

Як знайти DOI

Для пошуку за номером ідентифікатора необхідно зайти на офіційний сайт International DOI Foundation або CrossRef і в характерному вікні пошуку ввести номер, в який входить як суфікс, так префікс.

 

DOI присвоюється абсолютно всім виданням нашого Видавничого дому. Це стосується не тільки журналів і збірників конференцій, а й навчальних посібників та монографій. Крім того, при бажанні автора можна за додаткову плату присвоїти цифровий індикатор кожній конкретній публікації.

Кожному автору після присвоєння DOI буде відправлений сертифікат в електронному вигляді

Приклад оформлення бібліографічного опису наукової статті, якій присвоєно цифровий ідентифікатор DOI:

Скуратовская Д.В. Ways ti improve management costs // Международный научный журнал "Интернаука" -  2016. -№ 6. DOI: 10.21267/IN.2016.6.2294

Співпраця з ВУЗами і редакціями наукових журналів

Видавничий дім "Інтернаука" - є офіційним партнером (Sponsoring members) Crossref в Україні та країнах  Європи й надає послуги присвоєння префіксів та дентифікаторів DOI редакціям наукових журналів і ВНЗ. Більш детальна інформація представлена за посиланням.

Також, рекомендуємо почитати

Як написати наукову статтю?

В чому полягає важливість індексу Хірша, і як ним управляти

______________________

Вартість присвоєння ідентифікатора для публікації представлена на сторінці кожного журналу в розділі "Оплата і знижки"

 

Мультидисциплінарний Міжнародний науковий журнал "Інтернаука"

Перейти

Міжнародний електронний науковий журнал "Наука Онлайн"

Перейти

Міжнародний науковий журнал "Інтернаука"

Серія: "Економічні науки"

Перейти

Міжнародний науковий журнал "Інтернаука"

Серія: "Юридичні науки"

Перейти