Ср, 2 сiчня, 8:51

ВІДКРИТО ПРИЙОМ ТЕЗ ДЛЯ УЧАСТІ У XІІІ МНПК «НАУКОВИЙ ДИСПУТ: ПИТАННЯ ЕКОНОМІКИ ТА ФІНАНСІВ»

січень.jpeg

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА НАУКОВА РАДА

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНТЕРНАУКА»

запрошують взяти участь у

ХІІІ Міжнародній науково-практичній конференції

«Науковий диспут: питання економіки та фінансів»

(Харків-Відень-Лондон)

«31» січня 2019 року

Метою конференції є обговорення і пошук розв'язків актуальних проблем сучасної економічної науки, налагодження контакту між молодими вченими з різних країн, обмін дослідницьким досвідом і публікація результатів наукових досліджень.

До участі в конференції запрошуються: аспіранти, докторанти, здобувачі, студенти, викладачі, науковці.

 
Секції конференції
Секція 1. PR, реклама і маркетинг.
Секція 13. Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.
Секція 2. Банківська справа.
 
Секція 14. Статистика.
Секція 3. Бухгалтерський облік, аналіз і аудит.
Секція 15. Торгівля і ланцюг поставок.

Секція 4. Демографія, економіка праці та управління персоналом.

Секція 16. Управління змінами.

 Секція 5. Інвестиції та інновації.

Секція 17. Фінанси, гроші і кредит, страхування і біржова справа.
Секція 6. Логістика.
Секція 18. Ціноутворення.
Секція 7. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці.
 
Секція 19. Економічна безпека.
Секція 8. Міжнародна економіка.
 
Секція 20. Економічна кібернетика.
Секція 9. Менеджмент і практики управління.
Секція 21. Економіка навколишнього середовища.
Секція 10. Податкова політика.
Секція 22. Економіка і управління якістю.
Секція 11. Проблеми макроекономіки.
Секція 23. Економічна теорія та історія економічної думки.
Секція 12. Проблеми мікроекономіки.
Секція 24. Інше
 

Офіційні мови конференції: українська, російська, англійська, німецька, польська, французька.

Форма участі в конференції: дистанційна, шляхом обговорення статей на веб-сайті Видавничого дому «Інтернаука».

За підсумками проведення конференції всі наукові напрацювання будуть опубліковані у збірнику тез (за підтримки колег з Відня). Збірникам буде присвоєно індекси УДК, ББК, авторський знак, а також присвоєно цифровий ідентифікатор DOI. Матеріали будуть розміщені на офіційному веб-сайті Видавничого дому «Інтернаука».

Графік конференції
Дата проведення 31 січня 2019 року
Дедлайн прийому матеріалів 31 січня 2019 року
Публікація матеріалів на офіційному сайті
Видавничого дому "Інтернаука"
До 7 лютого 2019 року
Розсилка збірників матеріалів конференції і
сертифікатів в pdf  форматі 
До 25 лютого 2019 року
Розсилка друкованої версії збірників і сертифікатів До 10 березня 2019 року

 

Кожному автору буде направлена pdf-версія збірника тез та сертифікат учасника європейської конференції (в електронному вигляді). У авторів є можливість замовити друкований екземпляр збірника, при цьому сертифікат учасника конференції буде відправлений безкоштовно. Також, автори можуть подати заявку на внесення до реєстру учасників наукових тем, і будуть внесені до звіту за науковою темою. Авторам, які беруть участь у науковій темі видається довідка.