Вт, 1 сiчня, 10:00

ВІДКРИТО ПРИЙОМ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ПУБЛІКАЦІЇ В І-му номері МІЖНАРОДНОГО НАУКОВОГО ЖУРНАЛУ "ІНТЕРНАУКА". Серія: "Економічні науки"

144425595.jpg

Відкрито прийом матеріалів для публікації в І-му номері Міжнародного наукового журналу "Інтернаука". Серія: "Економічні науки" за 2019 рік. Публікація статей на веб-сайті журналу-протягом 7-ми днів. Також, можливе термінове розміщення статей (протягом 48 годин).

За бажанням автора, статті може бути присвоєно цифровий ідентифікатор DOI. Журнал включено до Переліку наукових фахових видань з економічних наук ("Список фахових видань ВАК").

Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки" включений в провідні світові наукометричні бази та розповсюджується у провідних світових бібліотеках та університетах; проводить редакційну політику, згідно з принципами Європейської асоціації наукових редакторів (Великобританія). Всі статті проходять рецензування і перевірку на плагіат. У журналі представлена ​​міжнародна редакційна колегія.

Остаточна дата прийому статей 31 січня 2019 року. Умови публікації та вимоги до оформлення представлені за наступним посиланням: ua/magazine/ekonomicheskiy-nauchnyy-zhurnal/