Вс, 26 березня 2017, 7:40

ВІДБУЛАСЯ МНПК «ЕКОНОМІКА, ФІНАНСИ І УПРАВЛІННЯ В XXI СТОЛІТТІ: АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ» 20-23.03.2017 (БУКОВЕЛЬ-КИЇВ)

7.jpg

21 березня 2017 року відповідно до плану наукових заходів (лист  Міністерства освіти і науки України від 6 березня 2017 №1/9-125) проведено Міжнародну науково-практичну конференцію «Економіка, фінанси і управління в XXI столітті: аналіз тенденцій та перспективи розвитку». Конференцію ініціювали Київський національний університет технологій та дизайну, ДННУ «Академія фінансового управління», Фінансова рада України, Міжнародний Науковий Журнал "Інтернаука". Засідання учасників конференції відбулися на двох платформах: у м. Києві в приміщенні Київського національного університету технологій та дизайну та в конференц-залі ГК "Буковель" (с. Поляниця, Яремчанської міської ради, Івано-Франківської області).

Основною метою форуму було обговорення сучасних тенденцій, проблем, перспектив  та потенційних можливостей інноваційного розвитку української економіки в умовах глобальних викликів, вплив на її стан фінансових ринків в цілому та фінансово-банківського сектору зокрема, вдосконалення системи управління та державного регулювання економічних процесів. Обговорення задекларованих питань супроводжувалось жвавою дискусією, науковим пошуком та встановленням контактів між освітянською  та академічною спільнотами, а також з представниками бізнесу та громадських організацій.

1

Представники організаторів та учасників науково-практичної конференції, які зібралися на київській платформі (зліва направо): Олександра Ольшанська, Олександр Любіч, Ірина Тарасенко, Іван Грищенко, Тетяна Єфименко, Олександр Амоша

На київській платформі зі вступним словом до учасників конференції звернувся ректор Київського національного університету технологій та дизайну, доктор економічних наук, професор, академік НАПН України Іван Михайлович Грищенко, який привітав присутніх з початком роботи конференції та у своїй доповіді наголосив на необхідності підвищення конкурентоспроможності вищої освіти України в контексті її інтеграції у світовий освітній простір, а також зупинився на інноваційних проектах Київського національного університету технологій та дизайну, поділився досвідом успішного втілення ідеї підприємницького університету та результативної співпраці університету з владними та бізнесовими структурами в межах створеного освітнього інвестиційно-технологічного кластеру легкої промисловості.

2\

Іван Грищенко

До плідного обговорення наукових питань закликала учасників конференції член-кореспондент НАН України, президент ДННУ «Академія фінансового управління» Тетяна Іванівна Єфименко. У своєму виступі вона розповіла про активізацію зусиль урядів багатьох країн світу щодо регулювання державних фінансів, а також про шляхи вдосконалення управління державними фінансами в Україні.

3

Тетяна Єфименко

Академік НАН України, директор Інституту економіки промисловості НАН України Олександр Іванович Амоша визначив в якості основної задачі конференції формування фахового середовища у складі науковців та практиків, спроможного формулювати актуальні проблеми економічного розвитку та пропонувати шляхи їх розв’язання.

4

Олександр Амоша

Декан факультету економіки та бізнесу КНУТД, доктор економічних наук, професор Олександра Володимирівна Ольшанська поділилася з учасниками конференції своїми думками щодо можливостей реалізації кластерної концепції розвитку економіки регіонів в умовах українських реалій та навела приклад успішної реалізації переваг кластерного об’єднання на основі партнерських відносин освіти, науки, влади та бізнесу в межах освітнього інвестиційно-технологічного кластеру легкої промисловості міста Києва, який було створено за  ініціативою Київського національного університету технологій та дизайну.

5

Олександра Ольшанська

Проблеми та перспективи інноваційного розвитку економіки країн-партнерів Європейського Союзу висвітлив у своїй доповіді доктор економіки з Інститут економіки Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі Георгій Сігуа.

6

Георгій Сігуа

Обговорення тем конференції тривало також на платформі у гірськолижному курорті в Буковелі.

7

Організатори та учасники конференції на платформі у Буковелі

В Буковелі зі вступним словом до учасників конференції «Економіка, фінанси і управління в XXI столітті: аналіз тенденцій та перспективи розвитку» звернувся Головний редактор Міжнародного наукового журналу «Інтернаука», кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів та фінансово-економічної безпеки Київського національного університету технологій та дизайну Дмитро Іванович Коваленко, який привітав присутніх з початком роботи конференції та у своїй доповіді розповів про управління ризиками в банку при проведенні активних операцій. Актуальність даної теми обумовлена тим, що кожна активна операція банку пов'язана з певним видом ризику. Та, оскільки активні операції є основним джерелом доходів комерційного банку, як вважає Д. І. Коваленко, то і ризики активних операцій мають вагоме значення в його діяльності.

8

Дмитро Коваленко

Також з привітанням учасників конференції у Буковелі виступив Голова Фінансово-економічної наукової ради, кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів та фінансово-економічної безпеки Київського національного університету технологій та дизайну Андрій Олександрович Золковер.

IMG_9981 (1)

Андрій Золковер

Зі своїми доповідями у Буковелі виступили викладачі та студенти вищих учбових закладів України.

10

Організатори конференції на платформі у Буковелі (зліва направо):
Андрій Золковер, Наталія Вдовенко, Дмитро Коваленко

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри глобальної економіки Національного університету біоресурсів і природокористування України Наталія Михайлівна Вдовенко в своїй доповіді означила євроінтеграційні проблеми розвитку вітчизняної рибної галузі.

11

Виступає Наталія Вдовенко

Про необхідність формування і реалізації стратегії фінансового забезпечення аграрних холдингів в контексті трансформації економічних і фінансових відносин та з урахуванням глобалізаційних трендів світової економіки говорила у своїй промові Інна Михайлівна Зеліско – доктор економічних наук, професор кафедри фінансів Національного університету біоресурсів і природокористування України.

12

На питання учасників конференції відповідає Інна Зеліско

З доповіддю про аналіз стану організації та управління сільськогосподарським ринком України виступив Ігор Віталійович Охріменко - доктор економічних наук, професор, проректор з навчальної та наукової роботи Київського кооперативного інституту бізнесу і права.

IMG_0564

(зліва направо): Ігор Охріменко, Дмитро Коваленко

У роботі конференції на двох платформах взяли участь 129 науковців та фахівців в галузі фінансів, освіти, маркетингу, обліку, регіональної економіки та цифрових технологій, які представляли 39 наукових, академічних та вищих навчальних закладів, державних установ, підприємств та бізнесових структур з чотирьох країн світу.

14

 

Організаційний комітет щиро дякує за активну участь усім учасникам конференції!