ХV Міжнародна наукова конференція «Наукові дослідження: парадигма інноваційного розвитку» (Прага, Чехія), «29» грудня 2022 року


МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР РОЗВИТКУ НАУКИ І ТЕХНОЛОГІЙ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ "ІНТЕРНАУКА"

запрошують взяти участь у

ХV Міжнародній науковій конференції

«Наукові дослідження: парадигма інноваційного розвитку»

(Прага, Чехія)

«29» грудня 2022 року

Метою конференції є обговорення та пошук рішень актуальних проблем сучасної науки, встановлення контактів між молодими вченими різних країн, обмін дослідницьким досвідом та публікація результатів наукових досліджень.

Для участі в конференції запрошуються: аспіранти, докторанти, здобувачі, студенти, викладачі, науковці.

Секції конференції
Секція 1. Архітектура та дизайн. Секція 8. Соціальні комунікації.
Секція 2. Державне управління. Секція 9. Соціологічні науки.
Секція 3. Медичні науки. Секція 10. Технічні науки.
Секція 4. Національна безпека. Секція 11. Філологічні науки.
Секція 5. Педагогічні науки. Секція 12. Економічні науки.
Секція 6. Психологічні науки. Секція 13. Туризм.
Секція 7. Педагогічні науки.  

Офіційні мови конференції: українська, англійська, чеська.

Форма участі в конференції: дистанційна, шляхом обговорення статей на веб-сайті Видавничого дому «Інтернаука».

За підсумками проведення конференції всі наукові напрацювання будуть опубліковані у збірнику тез. Збірникам буде присвоєно індекси УДК, ББК, авторський знак, а також присвоєно цифровий ідентифікатор DOI. Матеріали будуть розміщені на офіційному веб-сайті Видавничого дому «Інтернаука»Збірнику буде присвоєно ISBN (Чехія). Партнер конференції: Tuculart Scientific Holding (EU, Czech Republic, Ostrava).

Графік конференції
Дата проведення 29 грудня 2022 року
Дедлайн прийому матеріалів 28 грудня 2022 року
Публікація матеріалів на офіційному сайті
Видавничого дому "Інтернаука"
До 11 січня 2023 року
Розсилка збірників матеріалів конференції і
сертифікатів в pdf  форматі 
До 30січня 2023 року
Розсилка друкованої версії збірників і сертифікатів До 15 лютого 2023 року

 

Кожному автору буде направлена pdf-версія збірника тез та сертифікат учасника європейської конференції (в електронному вигляді). У авторів є можливість замовити друкований екземпляр збірника, при цьому сертифікат учасника конференції буде відправлений безкоштовно. Також, автори можуть подати заявку на внесення до реєстру учасників наукових тем, і будуть внесені до звіту за науковою темою. Авторам, які беруть участь у науковій темі видається довідка.