Міжнародний науковий центр розвитку науки і технологій - офіційно зареєстрована наукова громадська організація. Основна діяльність центру спрямована на пошук рішень актуальних проблем в сучасній науки. Основною метою діяльності Міжнародного наукового центру розвитку науки і технологій є організація, координація і проведення наукових досліджень з проблем сучасної науки.

Міжнародний науковий центр розвитку науки і технологій здійснює свою діяльність за такими напрямками:

-організація та координація наукових досліджень з різних галузей науки;

-залучення до наукової роботи талановитої молоді, в тому числі аспірантів і студентів;

-підтримка участі в міжнародних програмах і проектах, в тому числі грантових;

-підтримка наукових зв'язків c науковими та освітніми установами в питаннях організації та проведення наукових заходів (в тому числі конференцій, «круглих столів», семінарів і так далі);

-здійснення підготовки (сприяння в підготовці) і підвищення кваліфікації наукових і науково-педагогічних кадрів.

Міжнародний науковий центр розвитку науки і технологій об'єднує вчених, викладачів, практикуючих фахівців, співробітників науково-дослідних інститутів, аспірантів, докторантів і здобувачів, студентів.