Якубенко В. Д.  Рецензія на монографію к.е.н., доцента Коломієць В.М. «Розвиток людського капіталу національної економіки: інституціональний підхід» // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2019. - №4. 


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)