Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна (Харків, Україна)


Курилюк Т. И., Петренко И. П. Фонетический и другие аспекты изучения специальности студентами-иностранцами // Международный научный журнал "Интернаука". - 2019. - №7.


Галузь науки: Філологічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Мірошниченко Т. М. Економічні напрями і пріоритети китайської ініціативи економічного поясу шовкового шляху і морського шовкового шляху XXI століття в контексті регіональної інтеграції // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2019. - №4. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2019-4-4887


Галузь науки: -Світова економіка і міжнародні відносини
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Панова І. А. Сутність, еволюція та характеристика сучасного етапу розвитку еколого-економічних систем // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2019. - №1. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2019-1-4616


Галузь науки: -Світова економіка і міжнародні відносини
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Алиева А. В. Консервативная партия и поиск решения Ольстерской проблемы // Международный научный журнал "Интернаука". - 2019. - №1.


Галузь науки: Історичні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Актуальні проблеми сучасної науки: тези доповідей XXХVІ Міжнародної науково-практичної конференції (Санкт-Петербург - Астана - Київ - Відень, 29 листопада 2018)


Галузь науки: Хімічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Журавель Д. В., Байназаров А. М. Особливості нормативно-правового регулювання діяльності транснаціональних корпорацій в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №22. 


Галузь науки: Юридичні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Бервено С. М., Стаднічук Ю. В., Шишенко А. О. Реалізація національного суверенітету в умовах інформаційного суспільства або Політика 2.0 // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". - 2018. - 9. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2018-9-4507


Галузь науки: -Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Галавтіна А. В., Болотна О. В. Обґрунтування використання інноваційних технологій для покращення іміджу торговельної марки «Мівіна» // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №3.


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Актуальні проблеми економіки і фінансів: тези доповідей Х Міжнародної науково-практичної конференції (Київ - Санкт-Петербург - Відень, 31 липня 2017)


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Аннотация: В статье рассмотрена проблема управления сбытом на сервисном предприятии. Определены особенности и основные проблемы создания системы сбыта сервисной фирмы. Охарактеризованы основные понятия: сфера услуг, канал сбыта, посредничество, управление сбытом. Определен перечень основных способов привлечения посредников в процессе управления сбытом сервисного предприятия.

Ключевые слова: сервисное предприятие, система сбыта, посредники, агентское соглашение, франчайзинг, внутренний маркетинг.


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Анотація: Досліджено основні теоретичні підходи та передумови появи інформаційних війн як нового інструменту міждержавного протиборства на міжнародній арені.

Ключові слова: міжнародні відносини, інформаційна війна, інформаційне протиборство, інформаційна безпека держави.


Галузь науки: Політичні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Глобальні проблеми економіки і фінансів: тези доповідей IV Міжнародної науково-практичної конференції (Київ-Прага-Відень, 28 грудня 2015)


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Глобальні проблеми економіки і фінансів: тези доповідей III Міжнародної науково-практичної конференції (Київ-Прага-Відень, 30 вересня 2015).


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Глобальні проблеми економіки і фінансів: тези доповідей III Міжнародної науково-практичної конференції (Київ-Прага-Відень, 30 вересня 2015).


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Глобальні проблеми економіки і фінансів: тези доповідей III Міжнародної науково-практичної конференції (Київ-Прага-Відень, 30 вересня 2015).


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Актуальні проблеми економіки і фінансів: тези доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Київ-Санкт-Петербург-Відень, 29 квітня 2015 р.). 


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Актуальні проблеми економіки і фінансів: тези доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Київ-Санкт-Петербург-Відень, 29 квітня 2015 р.). 


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Анотація. В статті досліджено теоретичне обґрунтування визначення поняття послуг та їх розвитку на зовнішньому ринку. Виконано динамічний та структурний аналіз сфери послуг на міжнародному ринку. Проведено економіко-статистичний аналіз зовнішньоекономічної діяльності України у сфері послуг, побудовано прогноз, виявлено вплив негативних факторів та надано рекомендації щодо її удосконалення.

Ключові слова: послуга, економіка, міжнародний ринок, аналіз, структура, динаміка, ВВП, експорт, Україна, прогноз.


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)