Національна академія внутрішніх справ України (Київ, Україна)


Кофанова О. С. Бюро контролю за алкогольними напоями, тютюновими виробами, вогнепальною зброєю і вибуховими речовинами (ATF) США: генезис // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2019. - №4. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2019-4-4855


Галузь науки: -Світова економіка і міжнародні відносини
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Кофанов А. В., Кофанова О. С. Правова регламентація обігу вогнестрільної зброї в країнах колишнього Варшавського договору та Радянського Союзу // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". - 2019. - 2. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2019-2-4852


Галузь науки: -Міжнародне право
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Sadchenko M. M. Problems of legal regulation of industrial parks in Ukraine // International scientific journal "Internauka". — 2019. — №3. 


Галузь науки: Юридичні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Cherevko M. Constitutional human right to the seсret of correspondence in the states of the american space // International scientific journal "Internauka". Series: "Juridical Sciences" - 2019. - №1. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2019-1-4629


Галузь науки: -Конституційне право; муніципальне право
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Актуальні проблеми сучасної науки: тези доповідей XXХІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Санкт-Петербург - Астана - Київ - Відень, 31 липня 2018 )


Галузь науки: Юридичні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Павленко С. О. Тактика протидії торгівлі людьми органами національної поліції України: вітчизняний та зарубіжний досвід // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". - 2018. - №5. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2018-5-4020


Галузь науки: Юридичні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Братков С. І. Види поліцейських заходів, що застосовуються Національною поліцією України // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". - 2017. - №2. 


Галузь науки: Юридичні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Славна О. В. Громадянське суспільство як основа розвитку правової держави в контексті конституційної реформи // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". - 2017. - №1. 


Галузь науки: Юридичні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Курило В. І., Лебідь В. І. Окремі аспекти правового регулювання відносин у сфері рекультивації земель в Україні та відповідність вимогам ЄС // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки" - 2017. - №1. 


Галузь науки: Юридичні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Горбунова О. Ю. Адміністративно-юрисдикційна діяльність національної поліції України // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки" - 2017. - №1.


Галузь науки: Юридичні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Анотація. Стаття присвячена аналізу звільнення від кримінальної відповідальності як альтернативної форми протидії злочинності особи переданої на поруки відповідно передбаченого у ст.47 Кримінального кодекса України.

Ключові слова: кримінальна відповідальність, особа, підстава звільнення, уповноважена особа, злочин.


Галузь науки: Юридичні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Анотація. У статті розкриті основні особливості купівлі-продажу земельної ділянки, визначено поняття та сутність договору найму та продажу земельної ділянки, розглядаються сторони договору найму (оренди) земельної ділянки, а також умови процесу укладення договору.

Ключові слова: договір купівлі-продажу земельної ділянки, предмет договору продажу земельної ділянки, договір найму (оренди) земельної ділянки, права та обв’язки сторін, умови процесу укладення договору.


Галузь науки: Юридичні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)