Львівський національний університет імені Івана Франка (Львів, Україна)


Ванькович Л. Я., Мисюк Р. В., Добуш Т. І., Бобко О. В., Коник О. В., Шиян С. М., Цвик С. Р. Вплив інформаційних технологій на розвиток підприємства // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2023. - №9. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2023-9-9174


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Поврозник П. П. Особливості інноваційного розвитку підприємництва в Україні в контексті глобальних безпекових викликів та ризиків цифровізації // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2023. - №8. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2023-8-9143


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Приймак С. В., Павлів І. В. Джерела фінансових ресурсів підприємства: сучасні аспекти облікової політики та їх аналізу // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2023. — №14. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2023-14-9123


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Карпінський Б. А., Карпінська О. Б. Правничо-активізаційні аспекти державотворчого патріотизму нації за міграційної політики в умовах воєнного стану // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2023. — № 8. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2023-8-9107


Галузь науки: -Конституційне право; муніципальне право
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Скриньковський Р. М., Пєтков С. В., Хмиз М. В., Далик В. П., Катаєв А. В., Ільчишин С. М. Вплив російсько-української війни на туристичну галузь в Україні та світі // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2023. - №9. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2023-9-9075


Галузь науки: Інше
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Демчишак Н. Б., Шевчук М. С., Шевчук Р. С. Використання фондів цільового капіталу у фінансуванні закладів освіти в умовах післявоєнного відновлення України та зміцнення національної безпеки // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2023. - №8. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2023-8-9074


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Демчишак Н. Б., Паславська Р. Ю., Сас С. П. Діджиталізація системи адміністрування податків в Україні: переваги та недоліки в умовах децентралізації та розвитку місцевого самоврядування // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2023. - №7. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2023-7-9060


Галузь науки: -Фінанси, банківська справа і страхування
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Рущишин М. О. Оптимізація джерел формування фінансових ресурсів вітчизняних підприємств як складової забезпечення їх інноваційного розвитку // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2023. - №7. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2023-7-9059


Галузь науки: -Фінанси, банківська справа і страхування
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Демчишак Н. Б., Дропа Я. Б., Чечіль Р. В. Роль ендавмент-фондів у фінансуванні закладів вищої освіти // Електронне наукове видання "Публічне адміністрування та національна безпека". — 2023. — №6. https://doi.org/10.25313/2617-572X-2023-6-9055


Галузь науки: -Функціонування і розвиток механізмів державного управління
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Ткачук А. П., Кривешко О. В. До проблем цінової конкуренції рітейлу в умовах війни // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2023. - №7. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2023-7-9029


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Хмиз М. В., Павленчик Н. Ф., Павленчик А. О., Терлецька В. О. Роль та особливості моніторингу в антикризовому управлінні бізнес-структурою // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2023. - №7. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2023-7-9007


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Ковалів М. В., Скриньковський Р. М., Микитюк М. А., Хмиз М. В., Коропатнік І. М. Правове регулювання державної охорони у контексті державної безпеки України // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2023. — № 7. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2023-7-9006


Галузь науки: Інше
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Скриньковський Р. М., Козяр Р. Я., Пєтков С. В., Хмиз М. В., Чистоклетов Л. Г. Державна охорона в Україні щодо глав іноземних держав та посадових осіб міжнародних організацій в умовах воєнного стану // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2023. — № 6. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2023-6-8998


Галузь науки: Інше
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Ситник Н. С., Іванейко О. Я. Аналіз надходжень до місцевих бюджетів під час війни // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2023. — №10. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2023-10-8930


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Ситник Н. С., Бундз Н. Б. Стан українського бізнесу в умовах війни: проблеми та перспективи // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2023. - №5. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2023-5-8871


Галузь науки: -Фінанси, банківська справа і страхування
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Колінько М. О., Жумік О. В. Рейтингова оцінка страхової компанії на основі методу аналізу ієрархій // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2023. — №8. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2023-8-8856


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Ситник Н. С., Біда М. С. Інвестиційний клімат України: оцінка та шляхи поліпшення у повоєнний період // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2023. - №5. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2023-5-8845


Галузь науки: -Фінанси, банківська справа і страхування
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Борщук І. В., Васьків О. М. ІТ рекрутер: найважливіші компетенції, пошукові ресурси та інструменти // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2023. - №4. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2023-4-8818


Галузь науки: Інше
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Економіка, фінанси, банківська справа та освіта: актуальні питання розвитку, досягнення та інновації: тези доповідей VІІІ Міжнародної наукової конференції (Одеса-Острава, Україна-Чеська Республіка, «6-7» квітня 2023 року)


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)
Сторінки:123...89