Львівський національний університет імені Івана Франка (Львів, Україна)


Задорожна А. В., Сав’як Н. Т. огляд фреймворків та бібліотек, які використовуються при розробці веб-сайтів // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2020. — №8.


Галузь науки: Технічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Квіт Н. М. Відповідальність виконавця за договором персонального зберігання біологічного матеріалу за втрату, нестачу, пошкодження // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2020. — 3. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2020-3-5734


Галузь науки: -Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Mikula O. Means of building the narrator’s image in modern English short story (on the example of the Lemon Table by Julian Barnes) // International scientific journal "Internauka". — 2020. — №4.


Галузь науки: Філологічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Долбнєва Д. В. Сучасні тенденції діджиталізації в Україні та світі // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2020. - №2. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2020-2-5645


Галузь науки: -Економіка і управління підприємствами
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Кривешко О. В. Особливості процесу застосування маркетингу вражень на підприємствах // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2020. - №2. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2020-2-5624


Галузь науки: -Маркетинг
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Наконечна А. М. Зумовленість людськими потребами та інтересами правоутворення та національної правотворчої діяльності // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". - 2020. - 1. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2020-1-5561


Галузь науки: -Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Капленко Г. В. Про суть попиту населення на споживчі блага // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2019. - №12. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2019-12-5533


Галузь науки: -Проблеми національної економіки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Тиха О. І. Економічна безпека індивіда в системі економічної безпеки держави: сутність та принципи взаємодії // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2019. - №12. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2019-12-5499


Галузь науки: -Соціальна економіка, політика і демографія
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Ярема О. Р., Салдан Б. Р. Проблеми та перспективи ІТ-галузі України // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". - 2019. - №17.​


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Капленко Г. В. Проблема прогнозування споживчого попиту в її концептуальній постановці // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2019. - №11. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2019-11-5420


Галузь науки: -Проблеми національної економіки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Стадник  Ю. А., Каличак Ю. І.Особливості інвестування в ІТ компанії в Україні // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". - 2019. - №16.​


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Гринчишин Я. М., Тимошечкін О. Я. Фінансові ризики підприємства: сутність, класифікація та основи управління // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". - 2019. - №15.


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Копич Р. І. Вплив фіскальної політики Німеччини на економічне зростання країн Центральної та Східної Європи // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2019. - №10. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2019-10-5278


Галузь науки: -Світова економіка і міжнародні відносини
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Денькович О. І. Стандарти призначення покарання за конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". - 2019. - 6. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2019-6-5233


Галузь науки: -Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Ivashchyshyn O. Contribution of new methodology to integrated ESP classes // International scientific journal "Internauka". — 2019. — №13.


Галузь науки: Філологічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Задорожна А. В., Жумік О. В. Проблема ринку криптовалюти в її концептуальній постановці // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2019. — №7.


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Косарчин М. В. Проблеми збалансованості сфери зайнятості в економіці України // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2019. - №4. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2019-4-4905


Галузь науки: -Економічна теорія
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Фалюта А. В., Пась Я. І. Формування стратегії управління розвитком банківського бізнесу // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2019. - №4. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2019-4-4866


Галузь науки: -Фінанси, банківська справа і страхування
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Фалюта А. В., Пась Я. І. Концептуальні основи формування стратегії управління розвитком банківського бізнесу // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2019. - №3. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2019-3-4808


Галузь науки: -Фінанси, банківська справа і страхування
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Науковий диспут: питання економіки і фінансів: тези доповідей ХІІІ Міжнародній науково-практичній конференції (Харків - Відень - Лондон, 31 січня 2019)


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)
Сторінки:1234