Сумський Державний Університет (Суми, Україна)


Рекуненко І. І., Басова Ю. В. Трактування та сучасний стан інвестиційного потенціал України // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2019. — №5. 


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Бєлова І. В., Путрик І. О. Визначення впливу центробанку на економічне зростання країни // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2019. — №5. 


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Цифрова трансформація та інновації в економіці, праві, державному управлінні, науці і освітніх процесах: тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (Буковель-Київ, 18-21 березня 2019)


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Цифрова трансформація та інновації в економіці, праві, державному управлінні, науці і освітніх процесах: тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (Буковель-Київ, 18-21 березня 2019)


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Теліженко Л. В., Сердюк Д. М. Специфіка української філософсько-правової думки // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2019. — №1.


Галузь науки: Юридичні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Семененко Т. О., Глубока Н. А., Кириченко Д. О. МВФ та група Світового банку: незалежні кредитні організації чи інструмент політики США? // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №21.


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Школьник І. О., Ткаченко А. Ю. Аналіз фінансової архітектури українських підприємств // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №21.


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Letiuka V. Investment climate in Ukraine: reality and perspectives // International scientific journal "Internauka". — 2018. — №20. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2018-20-4413


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Мовчан Д. В., Мага А. В. Стереотипізація гендерних ролей чоловіка та жінки в німецькому анекдоті // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №20.


Галузь науки: Філологічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Чуланова Г. В., Полежай А. І. Лексико-семантичні особливості друкованих рекламних текстів // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №19.


Галузь науки: Філологічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Економіка, фінанси і управління в XXI столітті: аналіз тенденцій та перспективи розвитку:тези доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Буковель-Київ, 19-22 березня 2018)


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Науковий диспут: питання економіки та фінансів: тези доповідей ХІI Міжнародної науково-практичної конференції (Київ - Будапешт - Відень, 29 грудня 2017)


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Актуальні проблеми сучасної науки: тези доповідей XXV Міжнародної науково-практичної конференції (Москва - Астана - Харків - Відень, 28 грудня 2017)


Галузь науки: Юридичні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Павленко Л. Д., Шматко Д. О. Сучасний банкінг в Україні: стан, проблеми та шляхи удосконалення в умовах конкуренції // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2017. — №18.


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Криклій О. А., Макієнко Є. В. Огляд підходів до організації процесу стрес-тестування на рівні банку // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2017. - №8.


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Анотація: Досліджено та узагальнено основні підходи до здійснення р2р кредитування, переваги та недоліки, сучасний стан.

Ключові слова: peer-to-peer кредитування, краудфандінг, інвестиції, мікрокредитування.


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Анотація: Досліджено основні підходи сутності поняття «конкурентоспроможність банківського продукту» та основні положення формування системи управління конкурентоспроможністю банківських продуктів.

Ключові слова: банківський продукт, конкурентоспроможність банківського продукту, управління конкурентоспроможності банківського продукту.


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Анотація: Досліджено та узагальнено основні підходи до здійснення стрес-тестування банківської системи на макро- та мікрорівнях.

Ключові слова: банк, банківська система, стрес-тестування, ризик-менеджмент.


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Анотація: Досліджено актуальні питання та проблеми оцінки кредитних ризиків та їх розкриття банками України.

Ключові слова: кредитний ризик, непрацюючі кредити, МСФЗ, аналіз та облік кредитів.


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Глобальні проблеми економіки і фінансів: тези доповідей IV Міжнародної науково-практичної конференції (Київ-Прага-Відень, 28 грудня 2015)


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)
Сторінки:12