Сумський національний аграрний університет (Суми, Україна)


Пилипенко В. В., Пилипенко Н. М., Бєляєва В. В. Соціально-економічна політика в контексті сучасних технологічних змін // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2019. - №6. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2019-6-5074


Галузь науки: -Соціальна економіка, політика і демографія
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Назаренко О. В. Обліково-аналітичні аспекти групування витрат операційної діяльності логістичного сегменту підприємства // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2019. - №4. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2019-4-4845


Галузь науки: -Облік та оподаткування
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Рогаль Є. А. Модернізація основних засобів як пріоритетний напрямок підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарського підприємства // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №19.


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Дмитрюк В. А., Науменко В. В. Модернізація МТБ сільськогосподарських підприємств та використання сучасних технологій як основа інтенсифікації розвитку рослинництва // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №19.


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Актуальні проблеми сучасної науки: тези доповідей XXХІV Міжнародної науково-практичної конференції (Санкт-Петербург - Астана - Київ - Відень, 28 вересня 2018)


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Актуальні проблеми економіки і фінансів: тези доповідей ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Київ - Санкт-Петербург - Відень, 31 липня 2018)


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Економіка, фінанси і управління в XXI столітті: аналіз тенденцій та перспективи розвитку:тези доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Буковель-Київ, 19-22 березня 2018)


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Економіка, фінанси і управління в XXI столітті: аналіз тенденцій та перспективи розвитку:тези доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Буковель-Київ, 19-22 березня 2018)


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Економіка, фінанси і управління в XXI столітті: аналіз тенденцій та перспективи розвитку:тези доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Буковель-Київ, 19-22 березня 2018)


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Кучкова К. О., Бугаєнко Д. В. Дослідження конкурентних переваг сільськогосподарських підприємств Сумської області // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №3.


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Кліпун А. І. Особливості оцінки економічної безпеки сільськогосподарських підприємств // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №1.


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Стоянець Н. В. Розвиток малих форм господарювання як запорука сталого розвитку аграрної економіки // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2018. - №1.


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Актуальні проблеми сучасної науки: тези доповідей XXV Міжнародної науково-практичної конференції (Москва - Астана - Харків - Відень, 28 грудня 2017)


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Глобальні проблеми економіки і фінансів: тези доповідей ІХ Міжнародної науково-практичної конференції (Київ - Прага - Відень, 31 травня 2017)


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Глобальні проблеми економіки і фінансів: тези доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції (Київ-Прага-Відень, 29 квітня 2016)


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Глобальні проблеми економіки і фінансів: тези доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Київ-Прага-Відень, 28 травня 2015 р.).


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Актуальные проблемы экономики и финансов: тезисы докладов Международной научно-практической конференции (Киев-Санкт-Петербург-Вена, 29 декабря 2014 г.). – Киев-Санкт-Петербург-Вена, 2014.


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)