Київський національний лінгвістичний університет (Київ, Україна)


Коваленко Д. І., Захарін С. В. Функціонування системи освіти України в умовах воєнного стану // Електронне наукове видання "Публічне адміністрування та національна безпека". — 2023. — №4. https://doi.org/10.25313/2617-572X-2023-4-8878


Галузь науки: -Функціонування і розвиток механізмів державного управління
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Наукові дослідження: парадигма інноваційного розвитку: тези доповідей XІ Міжнародної наукової конференції (Прага, Чехія, «30» серпня 2022 року)


Галузь науки: Педагогічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Наукові дослідження: парадигма інноваційного розвитку: тези доповідей X Міжнародної наукової конференції (Прага, Чехія, «29» червня 2022 року)


Галузь науки: Педагогічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Захарін С. В., Коваленко Д. І. Оптимізація фінансово-економічного механізму реалізації державної молодіжної політики в умовах сталого розвитку людського потенціалу // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2020. - №4. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2020-4-5795


Галузь науки: -Фінанси, банківська справа і страхування
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Захарін С. В., Коваленко Д. І. Стратегічні орієнтири фінансування інвестиційної та інноваційної діяльності у сфері вищої освіти // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2020. - №1. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2020-1-5578


Галузь науки: -Фінанси, банківська справа і страхування
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Захарін С. В., Коваленко Д. І. Економічні та організаційні важелі підвищення результативності співробітництва Китайської Народної Республіки та України у сфері туризму // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2019. - №8. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2019-8-5146


Галузь науки: -Світова економіка і міжнародні відносини
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Захарін С. В., Коваленко Д. І. Розвиток сфери туризму і курортів в Україні: тенденції, проблеми, перспективи // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2019. - №7. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2019-7-5136


Галузь науки: -Економіка сталого розвитку та природокористування
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Содель О. С. Застосування лексико-семантичних перекладацьких трансформацій як спосіб відтворення семантичних особливостей англійськомовних анекдотів // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №16.


Галузь науки: Філологічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Галака А. І. Мовна репрезентація стратегії переконання в англомовному рекламному дискурсі та її відтворення у перекладі // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №2.


Галузь науки: Філологічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Тронь Т. В. Етапи розвитку професійної підготовки фахівців у сфері охорони кордону США // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2017. — №16.


Галузь науки: Педагогічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Семененко Л. Л. Передкатегоризаційна основа політичної дійсності // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2017. — №14.


Галузь науки: Філологічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Abstract. The article deals with the information about the US Border Patrol, its modern role and main tasks. The article gives a general review on the structure of the US Border Patrol and training of its agents.

Key words: border protection, border security, law enforcement agency, agents. 


Галузь науки: Педагогічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Анотація: Висвітлено методологічні засади розробки стратегії розвитку вищого навчального закладу. Обгрунтовано методичні положення щодо стратегічної програми вищого навчального закладу як специфічного інструмента стратегічного управління.

Ключові слова: стратегія, вищий навчальний заклад, економічний розвиток.


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)