Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Київ, Україна)


Форсюк В. Л. Щодо принципу нейтральності оподаткування в національному та міжнародному праві // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". - 2019. - 3. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2019-3-5008


Галузь науки: -Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Іванюк С. Р., Приказюк Н. В. Кредитний ризик та його визначальні фактори в Україні // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2019. - №5. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2019-5-4971


Галузь науки: -Фінанси, банківська справа і страхування
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Рожко О. Д., Дириза К. С. Перспективи трансформації податку на прибуток у податок на виведений капітал в Україні // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2019. — №7.


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Господарець Д. М. Правова держава у сучасному розумінні // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2019. — №6.


Галузь науки: Юридичні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Сем’ян Н. В. Інтерпретація результатів експериментального навчання майбутніх філологів лінгвосоціокультурної компетентності в читанні засобами поетичного твору // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2019. — №6. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2019-6-4877


Галузь науки: Педагогічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Плющ Д. С. Економічні ефекти створення зони вільної торгівлі України з ЄС // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2019. - №4. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2019-4-4876


Галузь науки: -Світова економіка і міжнародні відносини
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Кунін І. Л. Модель оцінки ризику непогашення сумнівної дебіторської заборгованості // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2019. — №5. 


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Варналій З. С., Романюк А. М. Активізація використання методів податкового планування як чинник забезпечення фінансової безпеки підприємства // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2019. — №4. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2019-4-4827


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Гужвій Н. М. Особливості претензійного порядку вирішення спорів на морському транспорті // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2019. — №4. 


Галузь науки: Юридичні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Семенець М. С. Семантичний компонент і структурні особливості фонетичних запозичень в китайському медіа-дискурсі // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2019. — №4.


Галузь науки: Філологічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Актуальні проблеми сучасної науки: тези доповідей XXХІХ Міжнародної науково-практичної конференції (Санкт-Петербург - Астана - Київ - Відень, 27 лютого 2019)


Галузь науки: Педагогічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Гура Н. О., Чередніченко В. О. Побудова аналітичного обліку біологічних активів для забезпечення потреб управління аграрних підприємств // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2019. — №3.


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Попович В. В. Характеристика теоретичних підходів до визначення поняття антикризового фінансового управління // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2019. — №3.


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Любкіна О. В., Конончук О. Ю. Єврооблігації як інструмент фінансування вітчизняних підприємств // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2019. — №2.


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Варналій З. С., Мехед А. М. Використання теорії нечітких множин для оцінки рівня фінансової безпеки підприємства // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2019. - №2. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2019-2-4681


Галузь науки: -Фінанси, банківська справа і страхування
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Актуальні проблеми сучасної науки: тези доповідей XXХVІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Харків - Відень - Берлін - Астана, 30 січня 2019)


Галузь науки: Історичні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Нікітченко Ю. С., Мельничук Є. В. Практика поводження з відходами аграрних виробництв в Україні // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2019. — №2.


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Купалова Г. І., Гончаренко Н. В., Вергелес В. В. Управління відходами на підприємствах // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2019. - №1. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2019-1-4615


Галузь науки: -Економіка і управління підприємствами
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Кириллов О. О. Аналіз ефективності використання зобов’язань підприємства // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2019. — №1.


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Karvatska S. Interpretation völkerrechtlicher verträge von den gerichten der Ukraine: objektive probleme und subjektive verfehlungen // International scientific journal "Internauka". Series: "Juridical Sciences" - 2018. - №9. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2018-9-4570


Галузь науки: -Міжнародне право
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)
Сторінки:123...78