Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля (Сєвєродонецьк, Україна)


Сердюкова О. Є. Державні інформаційні системи як інструмент відновлення України // Електронне наукове видання "Публічне адміністрування та національна безпека". — 2023. — №5. https://doi.org/10.25313/2617-572X-2023-5-8983


Галузь науки: -Функціонування і розвиток механізмів державного управління
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Сєрєбряк С. В. Правове регулювання розвитку цифрової економіки в контексті запровадження нових спеціальних правових режимів (механізмів) господарювання // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2023. — № 3. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2023-3-8642


Галузь науки: -Господарське право; господарсько-процесуальне право
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Sieriebriak S. Modernization of state economic policy by implementation of the special economic activity regime // International scientific journal "Internauka". Series: "Juridical Sciences". — 2022. — № 10. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2022-10-8323


Галузь науки: -Господарське право; господарсько-процесуальне право
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Вахлакова В. В., Голікова В. А. Теоретичні принципи управління економічними системами в умовах відкритості // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2022. — №5.


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Ночка М. П. Оцінка розвитку людського капіталу України у світових рейтингах в умовах сталого розвитку // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2021. - №12. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2021-12-7826


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Михайлюк В. П., Воловик О. С. Інноваційні комп’ютерні технології (ІКТ) як дієві інструменти викладення та вивчення історії в школі // Pedagogy and Psychology in the Modern World: Theoretical and Practical Aspects: collective monograph. Anisiia Tomanek OSVČ. — 2020. — 92 p. — P. 81-90. https://doi.org/10.25313/pp2020-8


Галузь науки: Педагогічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Korolov D. Team of company employees in the light of the competency-based approach // International scientific journal "Internauka". Series: "Economic Sciences". — 2020. — №5. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2020-5-5968


Галузь науки: -Економіка і управління підприємствами
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Райко М. С. Принципи правового регламентування оплати праці – основоположні керівні засади інституту оплати праці // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2020. — 3. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2020-3-5730


Галузь науки: -Трудове право; право соціального забезпечення
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Божанова В. Ю., Кононова О. Є., Овєчкіна О. А., Шпатакова О. Л. Концептуальні основи та принципи менеджменту якості житлово-комунальних послуг для споживачів // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2018. - №7. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2018-7-4024


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Бабіч-Касьянєнко К. В. Відображення міжнародного принципу заборони дискримінації осіб з інвалідністю у законодавстві України // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". - 2018. - №4.  https://doi.org/10.25313/2520-2308-2018-4-3940


Галузь науки: Юридичні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Пчелинська Г. В. Варіативність оцінки в управлінні витратами підприємства // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2018. - №1.


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Шапошникова Е. А. Исследование и анализ алгоритма кластеризации данных методом к-средних // Международный научный журнал "Интернаука". - 2017. - №18.


Галузь науки: Фізико-математичні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Економіка, фінанси і управління в XXI столітті: аналіз тенденцій та перспективи розвитку:тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (Буковель-Київ, 20-23 березня 2017)


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Актуальні проблеми сучасної науки: тези доповідей X Міжнародної науково-практичної конференції (Москва - Астана - Харків- Відень, 28 липня 2016)


Галузь науки: Фізико-математичні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Актуальні проблеми сучасної науки: тези доповідей VI Міжнародної науково-практичної конференції (Москва - Астана - Харків - Відень, 31 березня 2016)


Галузь науки: Технічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)